LAÇİN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ PERSONELİNİ FİŞLEMİŞ !...

Laçin milli eğitim müdürlüğüne atanan Oğuzlar eski milli eğitim müdürü Mutu FIRAT ‘ın tuttuğu iddia edilen ve tarafımıza intikal ettirilen belgelere istinaden bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettik.

LAÇİN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ PERSONELİNİ FİŞLEMİŞ !...
Bu zat , haddini aşarak  ilçesinde çalışan idareci, memur ve yardımcı personelini  fişleyerek bu düşüncelerini yazılı hale getirmiş ve güya aklınca görevini devrettiği  arkadaşına rehberlik yapmıştır. Bu belgelerde isim isim fişleme niteliğinde değerlendirmeler yaptığı  tarafsız olması gereken makamına ve konumuna yakışmayan siyasal ve sendikal tasniflerde bulunduğu tespit edilmiştir. Oturduğu makama ihanet eden bu beyefendi  Türk Eğitim-Sen’ e üye  olan personel ve idarecilerin hemen hemen tamamını  “güvenilmez, tehlikeli, patavatsız, dikkat edilmeli”  gibi nitelendirirken  Eğitim Bir-Sen’e üye olan personeli ise  güvenilir olarak nitelendirmiş, daha da ileriye giderek  “ isimleri sendikaya bildirilmiş idareci olarak görevlendirilmeleri için liste yapmıştır. Bu zat haddini aşan , tamamen ötekileştiren ve ayrıştıran bu tasnifleri neye göre ve kimden aldığı emirle yerine getirmiştir. İnsanları yaptıkları iş ve sorumluluklarından ziyade dünya görüşlerine ve sendikal tercihlerine göre en büyük insan hakkı ihlalidir.Yapılan bu işlem ; Türk Ceza Kanunun “Ayrımcılık” başlıklı 122. Maddesinin ihlalidir. Bu madde uyarınca “Kişiler arasında ….. siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak….;hizmetten yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan hallerden birine bağlayan,” kişilerin cezalandırılması gerekmektedir. Söz konusu fişleme Türk Ceza Kanununda “Kişisel verilerin kaydedilmesi” başlıklı 135. Maddesinin de ihlalidir. Bu madde uyarınca “Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.
Türk Eğitim –Sen olarak bu sürecin  çok sancılı geçeceğinden hep endişe duyuyorduk. Sayın Milli Eğitim Müdürümüzle görüştüğümüzde endişe edilecek bir şey olmadığını tamamen objektif olunacağı yönünde cevaplar almıştık. Ama bugün  Oğuzlar ilçesini bu şekilde karıştıran bu zat Laçin’de kimleri , kimden aldığı belgelerle nasıl görevlendirecek,  o ilçede  adalet nasıl tecelli edecektir. Sayın valimizin sürece derhal müdahele edeceğini  umuyoruz.  Bu zatın derhal görevine son verilmesini basın huzurunda  talep ediyoruz.   İlimizdeki yönetici görevlendirmelerine  gölge düştüğünü , kapalı kapılar ardında listelerin hazırlandığı bir takım yerlere  bu listelerin ulaştırıldığı bugün  gün yüzüne çıkmıştır.  Türk Eğitim-Sen olarak bu sürecin takipçisi olacak adalet tecelli edene kadar  mücadelemizi sürdüreceğimizi de hatırlatmak isteriz. 
Netice itibariyle Mutu Bey (! )  , Oğuzların siyasi zihniyetinden, yeni gelen ilçe Milli Eğitim Müdürünün ilçede kimlerle muhatap olacağından, Personelin mensubu bulundukları sendikadan, sendikal ayrımcılık duygusu içerisinde  güvenilir ve güvenilmez oluşlarına kadar yapmış olduğu değerlendirmelerle  makamının tarafsızlığını zedelemiştir. Kendince kendini bir sendikanın ilçe temsilcisi ve bir partinin ilçe başkanı gibi görerek   görevini açıkça kötüye kullanmıştır. İlimizde sosyal huzuru korumakla mükellef olan idarecilerimize sesleniyorum derhal bu adamı görevden alınız ve hakkında  yasal süreci başlatınız. Umarız bu buzdağının görünen kısmı olmasın. Bu olaylar akla 28 Şubat dönemini getirmektedir. Birazcık vicdanı olan insanların, maneviyatın doruğa çıktığı bu ayda hiç olmazsa yapılanlardan ızdırap duymalıdır.Türk Eğitim-Sen olarak şahit olduğumuz  bu  vicdansız ve  adaletsiz  uygulamalara kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Çünkü biz inanıyoruz ki mahşer gününde hesap var, mizan var, terazi var, kul hakkı var,  bu uygulamaları yapanları ; yapmaları için talimat verenleri ve bunlara sessiz kalanları Allah’ a havale ediyor. Bu işlerin takipçisi olacağımızı ve peşini bırakmayacağımızı  bir kez daha söylüyoruz. Bu ülkede hiçbir suç cezasız kalmamalıdır. Çünkü “Hukuku çiğneyen devlet idarecilerini cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. “
        
Selim AYDIN
Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı
Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER