MALİYE 2014 YILINDA MEMURUN ZARAR ETMEDİĞİNİ İDDİA EDİYOR

Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklama şöyle:

MALİYE 2014 YILINDA MEMURUN ZARAR ETMEDİĞİNİ İDDİA EDİYOR
Devlet memurları maaşlarına 2014 yılı için yapılan zammın, enflasyon artış oranının altında olması nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla ilave bir maaş zammının söz konusu olup olmayacağı konusunda Maliye Bakanı tarafından açıklama yapıldı.
 
Enflasyon karşısında eriyen 2014 yılı maaş zammına ilave zam yapılıp yapılmayacağı konusunda Milletvekili Ahmet Duran BULUT tarafından verilen bir soru önergesine cevap niteliğinde hazırlanan ve Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in imzasını taşıyan açıklamada özetle, ilave maaş artışının söz konusu olmadığı belirtildi.
 
Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklama şöyle:
 
"Bilindiği üzere, kamuda istihdam edilen personelin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Devletin mali imkanları, memleketin ekonomik gelişmesi ve milli gelir düzeyi, genel geçim şartları ile yıllık enflasyon oranları göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilmektedir. Ayrıca, 5982 sayılı Kanun ile yapılan Anayasa değişikliği sonucunda 2012 yılından itibaren memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılacak artışlar karşılıklı müzakereler ile yürütülen toplu sözleşme süreci sonucunda belirlenmeye başlanmıştır. Bu kapsamda, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında 2012 ve 2013 yıllarında yapılan artışlar 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla belirlenmişken, 2014 ve 2015 yılı artışları ise Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmiştir.
 
Bu çerçevede, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme ile 2014 yılı Ocak ayından itibaren kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri brüt 175 TL artırılmıştır. Ayrıca, öğretmenlere ödenmekte olan eğitim öğretim tazminatı Ocak ayından itibaren 75 TL, Temmuz ayından itibaren de ilave 75 TL olmak üzere toplamda brüt 150 TL artırılmıştır. Bununla birlikte, kamu görevlilerine 2013 yılı ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranından kaynaklı olarak 2014 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere 3/1/2014 tarihli ve 54 sayılı Bakanlığımız Genelgesi ile %0,27 oranında zam yapılmıştır.
 
Yukarıda bahsi geçen düzenlemelerle birlikte 2002 Aralık-2014 Aralık döneminde kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarında önemli ölçüde artışlar sağlanmıştır. Söz konusu dönemde aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı %416,8 oranında artarak 2.025 TL’ye, ortalama memur maaşı ise %309,7 oranında artarak 2.368 TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemde TÜFE’deki artış ise %181,6 oranında gerçekleşmiştir.
 
Sonuç olarak; kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerine ilişkin söz konusu artışlar karşılaştırıldığında, aylık ve ücretlerdeki artışların enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleştiği ve aylıklardaki reel artışların çalışanların satın alma güçlerini de artırdığı görülmektedir.
 
Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında genel bir düzenlemeyle ilave artışlar yapılmasına yönelik halihazırda Bakanlığımızca yürütülmekte olan bir çalışma bulunmamaktadır."
Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER