MALİYE BAKANI: 'BİZ YAPTIK,OLDU'???

6223 SAYILI YETKİ KANUNU'NA DAYANILARAK ÇIKARILAN KHK'LARDA DENETİM ELEMANLARININ DURUMU

MALİYE BAKANI: 'BİZ YAPTIK,OLDU'???
646 KHK, 659 KHK ve 666 KHK’lar sonrasında Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri kendilerinin mağdur edildiklerini, emsallerine göre kendilerine aşağıda belirtilen hususlar neticesinde ayrımcılık yapıldıklarını düşünmektedirler.

178 KHK da Taşra Denetim elemanları olan Vergi Denetmenleri, Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri, Defterdara ve Bölge Teşkilatı Kurulması halinde ilgili başkanlığa bağlı olarak çalışan ve 2200 ek gösterge ve aynı özlük haklarıyla çalışmakta iken, 646 KHK ile emsalleri olan Vergi Denetmenleri, Bakana bağlı Vergi Müfettişi olarak 3600 Ek Gösterge, 2000 makam tazminatı ve 8000 görev tazminatı verilerek özlükleri ve mali hakları artırılmıştır. Ancak Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri, Bakanlıktaki amirlerinin de çok iyi bildiği mesleğe alınma, yetiştirilme, yeterlilik gibi zorlu aşamalardan geçerek, emek sarf ederek elde ettikleri Denetim Elemanlığı ünvanları 659 KHK ile ellerinden alınmıştır.
Bununla kalınmayıp, 178 KHK ile asli görevleri olarak Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenlerine verilen Denetim, inceleme, soruşturma yetkilerinden, soruşturma yetkileri alınmış, denetim inceleme ise asli görev olmayıp, verilip verilmemesi idarenin tasarrufuna bırakılmıştır. Daha öncesinde Defterdar adına ve defterdara bağlı, denetim, inceleme soruşturma yapan denetim elemanları, Şeflere ve Müdür Yardımcılarına bağlı çalışan idari görev icra eden Muhasebe ve Milli Emlak Uzmanları ile “Defterdarlık Uzmanlığı” adı altında birleştirildiler.
659 KHK ile daha öncesinde işlemlerini denetleyip inceledikleri ve soruşturmalarını yaptıkları birimlere bağlanıp bağlanmayacakları idarenin tasarrufuna bırakılmıştır. Ve özlük olarak emsallerinin çok gerisinde kalarak herhangi bir özlük ve mali hak artırımı yapılmamıştır. Sonuç olarak denetim elemanları (Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri), Bakanlığımıza; görev, yetki, unvan, bağlı olunan birimi düşünerek ve “DENETİM ELEMANLIĞI” kadrosunu benimseyerek ve Anayasanın ilgili maddesinin verdiği güvenceyle kamu hizmetini üstlenmişlerdir.
Ancak Anayasaya ve Adalet ilkesine açıkça aykırı bu düzenlemeler, denetim elemanları nezdinde, Bakanlığımızın açıkça personeli arasında ayrımcılık yaptığı, haklarını ve menfaatlerini korumadığı ve kendilerini adeta yok saydığı hissiyatı vermektedir. Bakanlığımıza ve kamu hizmetine karşı, çalışma şevklerinin yok olduğu, çalışma barışının zedelendiği açıkça ortadadır. Rotasyona tabi olup ta görev tahsisli lojman hakkı olmayan ve denetim, inceleme ve soruşturmalar için konaklayacak yeri dahi olmayan ilçelere giden denetim elemanlarına reva görülen bu düzenlemeleri Bakanlıktaki amirlerimizin vicdanlarına bırakıyor ve  Denetim elemanları (Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri), olarak Anayasal güvence altında elde ettiğimiz Denetim Elemanlığı unvanlarımızı, yetki görev ve sorumluluklarımızı kendilerimize hukuka uygun bir şekilde iade edilmesini, ve emsalimiz olan eski Vergi Denetmenlerine tanınan özlük ve mali haklardan yararlandırılmamızı talep ediyoruz.
 
Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER