MEB YASASIYLA İLGİLİ CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL' E MEKTUP

Uluslarara​sı Avrasya Eğitimcile​r Federasyon​u Genel Başkanı Şuayip ÖZCAN, MEB yasa tasarısı ile İlgili Cumhurbaşkanına mektup yazdı

MEB YASASIYLA İLGİLİ CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL' E MEKTUP

Sayın Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı


Sayın Cumhurbaşkanım; son zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığı üzerinde yapılan ve halende yapılmaya çalışılan tasarruflar biz eğitimcilerin milletimize karşı olan hizmet etme aşkımızı söndürerek, şevkimizi kırmıştır. Bu alanda ki karamsarlık ve endişeler sadece bizleri üzmekle kalmayıp, geleceğimizi de yakînen ilgilendirmektedir.
"Gelecek Eğitimle Gelecek" diyen bizler, eğitim alanında yapılmaya çalışılanların fayda yerine zarar vereceğini ve bu zararın telafisinin gelecekte zor olmayacağını düşünerek önlenmesi adına Cumhurun başı olan sizin dur diyeceğinize inanıyoruz.
             Malumunuz olduğu üzere dershaneleri kapatmak için bir torba yasa tasarısı hazırlanmıştır. Biz eğitimciler olarak dershanelere duyulan ihtiyacın giderilmeden, dershanelerin kapatılmasının bir anlam ifade etmeyeceğini düşünmekteyiz, Kaldı ki, doğacak boşluğun doldurulmasının insanlarımıza daha da fazla külfet getireceğine inanıyoruz.
           Hükümetimiz yetkiyi alır almaz ben kendi düşüncemdeki insanlarla çalışırım diyerek, binlerce insanı havuza atmıştır. Bir makamdan birden fazla kişiye maaş ödenmektedir. Ülkemizde birçok alanda paraya ihtiyaç varken, toplanan vergilerimizin böyle heba edilmesi anlaşılamamıştır.
             Şimdi ise, dershaneleri kapatmak üzere hazırlanmış olan torba yasa tasarısına ilave edilen bir madde ile Milli Eğitim Bakanlığında Müsteşar hariç okul müdür yardımcılarına varıncaya kadar çalışanları görevden alma yetkisi istemektedir. Alınacak yetki sonucu yapılacak bu uygulamalarla devletin kasasından daha çok para çıkmasının yanında, çalışanlar arasında oluşacak kutuplaşmalar ülke barışına da zarar verecektir endişesi içerisindeyiz.
              Göreve yeni atanacakların bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının işleyiş ve mevzuatını bilmemeleri sonucu oluşacak hendek abın yanı sıra, eğitim adına atılacak her yanlış adım geleceğimiz heba edecektir.
Bir taraftan görevden almalara gidilirken diğer taraftan görevde yükselme sınavlarıyla 700 şube müdürüne görev verilmeye çalışılmaktadır. Bu alımlarla ilgili yapılan sınavlarda üniversite sınavlarında uygulanan kıstasların uygulanmaması, sözlü sınav getirilmesi ve sınav komîsyoniarındakîlere puanların kurşun kalemle yazılması talimatı verilmesi eğitimcilerimiz arasında devlete olan güveni sarsmaktadır.
               Meslek, Anadolu Meslek, Teknik ve Anadolu Teknik Liselerinin haftalık ders çizelgelerinde yapılan değişiklikte Beden Eğitimi Dersleri kaldırılıp öğretmen norm fazlası yapılmaktadır. Bu derslerin kaldırılması Türk sporunu ve çocuklarımızın sağlığını yakînen ilgilendirmektedir.
              Yeni MEB yasa tasarısıyla öğretmenliğe geçişte "performans yon değerlendirmesi" kıstası getirilmektedir. Kriterleri belli olmayan bir performans yon değerlendirmesine göre hangi aday öğretmenler sınava alınacak bilinmemektedir. Sınava alınacaklara ise uygulanacak sözlü sınavın ise pek çok suiistimallere yol açacağı kaçınılmazdır.
             Diğer taraftan "Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memur Disiplin Yönetmeliğinde" yapılan değişiklikle hak arayan, söz söyleyen, düşünce açıklayan üniversite hocalarına sıkıyönetim süreçlerinde uygulanan cezalar öngörülmektedir.
           Anılan bu yönetmelikle üniversitelerimizde gerekli araştırma, ülke yönetiminde rehberlik yapma, demokratik ve sevgiyle bezenmiş nesiller yetiştirilmesinin olamayacağı kanaati taşınmaktadır.
Sayın Cumhurbaşkanım;
            Yapılanların mantıki bir yönünün olmadığını düşünen biz eğitimciler, size olan güvencimiz nedeniyle bunlara izin verilmeyeceğini düşünüyoruz. Yapılacak her güzelliğin yanında olduğumuzu, yapılanların ise iyi gerekçelerinin olmast gerektiğini, kişilerin mağduriyetinin giderilmesi ve gelecek nesillerimizin bilgili, milletine layık ve iyi birer yurttaşlar olarak yetiştirilmesi için zati âlînize derdimizi anlatarak dermen olacağını düşünüp olanları arz ediyor ve saygılar sunuyorum.24/02/2014

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER