MEB'de üst düzey yönetimin son maaşları

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINDA 652 sayılı KHK’ya Göre Yeni Maaşlar (Net TL)

MEB'de üst düzey yönetimin son maaşları


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINDA 652 sayılı KHK’ya Göre Yeni Maaşlar (Net TL)
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINDA

652 sayılı KHK’ya Göre Yeni Maaşlar (Net TL )

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Görevler
UNVAN En az En Fazla
1. Müsteşar 5.843,71 6.141,81
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı 5.772,96 5.902,38
3. Müsteşar Yardımcısı 5.833,27 5.674,94
4. Genel Müdür, Rehberlik ve Denetim B ş k , Strateji Geliştirme B aşkanı 5.440,27 5.423,35
5. Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi 4 . 603,26 5 . 239,76
6. I. Hukuk Müşaviri 3 . 874,59 4 . 763,29
7. Bilgi İşlem Grup Başkanı, İnşaat ve Emlak Grup Başkanı 3 . 813,03 4 . 661,35
8. Bakanlık Müş , Grup Başkanı, Ba s. Halk . İlş . Müş , Özel Kalem Müdürü 3 . 746,92 4 . 574,49
9. Millî Eğitim Uzmanı, Hukuk Müşaviri (1.Derece) 3 . 303,54 4 . 084,96
10. Millî Eğitim Uzman Yardımcısı 2 . 208,08 3 . 407,32
Merkez Teşkilatı Kadrolu Görevler
11. Bakanlık Başdenetçisi (1 ve 2. Derece) 4 . 301,32
12. Bakanlık İç Denetçisi (1 ve 2. Derece) 4.170,00
13. Bakanlık Genel Müdür Yardımcısı (1. Derece) 4.027,26
14. Bakanlık Daire Başkanı (1. Derece) 3 . 821,64
15. Bakanlık Denetçileri (3. Derece) 3 . 721 ,32
16. Bakanlık Denetçileri (4 . Derece) 3 . 690,00
17. Bakanlık Denetçileri (5 ve 6 . Derece) 3 . 579,00
18. Bakanlık Denetçileri (7 . Derece) 3 . 549,00
19. Bakanlık Denetçi Yardımcıları (Hizmet yılı fazla) 3 . 000,00
20. Bakanlık Denetçi Yardımcıları (Hizmet yılı az) 2 . 800,00
21. Bakanlık Mali Hizmetler Uzmanları(1 ve 2. Derece) 2.834,84
22. Bakanlık Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları (5 ve 9. Derece) 2.312,37
23. Şef (Taşra da dâhil ) 1 . 739,60
Taşra Teşkilatı Kadrolu Görevler
24. İl Millî Eğitim Müdürü 3 . 796,64
25. İlçe Müdürü 2 . 676,69
26. İl Eğitim Denetmeni 2 . 462,37
27. İl Eğitim Denetmen Yardımcıları 2 . 262,37

 

DETAYLAR

 

Yeni Teşkilat Yasasında Millî Eğitim Bakanlığı Mensupları Maaşları:

Merkez Teşkilatı:

I- Kadro Karşılığı Sözleşmeli Görevler :

(Hesaplamalar üst brüt ücretten yapılmıştır.)

(Gelir Vergisi Yılın ilk aylarındaki tutarların geçilmediği gözetilerek % 15 üzerinden hesaplanmıştır.)

(Emekli Keseneği 5510 sayılı Yasa kapsamında %16 şahıs kesintisi üzerinden hesaplanmıştır.)

(Başarıya esas ek 2 ikramiye benzer uygulamalarda diğer kurumlarda sürekli verildiği gözetilerek toplam 6 ikramiye olarak hesaplanmıştır.)

(İkramiyeden emekli keseneği kesilmemiş olup, fazla çalışma ücreti üst düzey yöneticiler için Başdenetçi oranı olan % 35 üzerinden hesaplanmıştır.)

Diğer Bakanlıklar; Başbakanlık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Maliye ve Ulaştırma Bakanlıklarındaki benzer uygulamalar baz alınmıştır.)

1- Müsteşar:

A- (En fazla alacağı ücret)

a) Brüt Sözleşme Ücreti: 3.443,00 TL

b) İkramiye (4+2=6): Brüt Ücret TL x6/12= 1.721,50 TL

c) Fazla Çalışma Ücreti (% 35’ ten)= 214,32 TL

d) Özel Hizmet Tazminatı (9500*%340)= 2.082,05 TL

e) Asgari Geçim İndirimi: 89,61 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

f) Aile Yardımı: 202,02 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

 

 

 

BRÜT ÜCRET TOPLAMI= 7752,50 TL

KESİNTİLER:

Emekli Keseneği =786,02 TL

Gelir Vergisi: 774,67 TL

Damga Vergisi: 50,00 TL

(KESİNTİ TOPLAMI: 1610,69 TL)

 

NET ÜCRET: 6141,81 TL

 

B- (En az alacağı ücret)

a) Brüt Sözleşme Ücreti: 3.200,00 TL

b) İkramiye (4+2=6): Brüt Ücret TL x6/12= 1.600,00 TL

c) Fazla Çalışma Ücreti (% 35’ ten)= 214,32 TL

d) Özel Hizmet Tazminatı (9500*%340)= 2.082,05 TL

e) Asgari Geçim İndirimi: 89,61 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

f) Aile Yardımı: 202,02 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

 

BRÜT ÜCRET TOPLAMI= 7388,00 TL

KESİNTİLER:

Emekli Keseneği =747,15 TL

Gelir Vergisi: 752,14 TL

Damga Vergisi: 45,00 TL

(KESİNTİ TOPLAMI: 1544,29 TL)

NET ÜCRET: 5843,71 TL

 

2- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı:

A- (En fazla alacağı ücret)

a) Brüt Sözleşme Ücreti: 3.200,00 TL

b) İkramiye (4+2=6): Brüt Ücret TL x6/12= 1.600,00 TL

c) Fazla Çalışma Ücreti (% 35’ ten)= 214,32 TL

d) Özel Hizmet Tazminatı (9500*%335)= 2.051,43 TL

e) Asgari Geçim İndirimi: 89,61 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

f) Aile Yardımı: 202,02 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

 

 

 

BRÜT ÜCRET TOPLAMI= 7357,38 TL

KESİNTİLER:

Emekli Keseneği =688,36 TL

Gelir Vergisi: 720,00 TL

Damga Vergisi: 46,63 TL

(KESİNTİ TOPLAMI: 1454,99 TL)

 

NET ÜCRET: 5902,38 TL

 

B- (En az alacağı ücret)

a) Brüt Sözleşme Ücreti: 3.055,00 TL

b) İkramiye (4+2=6): Brüt Ücret TL x6/12= 1.527,50 TL

c) Fazla Çalışma Ücreti (% 35’ ten)= 214,32 TL

d) Özel Hizmet Tazminatı (9500*%340)= 2.082,05 TL

e) Asgari Geçim İndirimi: 89,61 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

f) Aile Yardımı: 202,02 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

 

BRÜT ÜCRET TOPLAMI= 7170,50 TL

KESİNTİLER:

Emekli Keseneği =665,16 TL

Gelir Vergisi: 687,37 TL

Damga Vergisi: 45,00 TL

(KESİNTİ TOPLAMI: 1397,53 TL)

NET ÜCRET: 5772,96 TL

 

3- Müsteşar Yrd.:

A- En fazla alacağı ücret:

a) Brüt Sözleşme Ücreti: 3.164,00 TL

b) İkramiye (4+2=6): Brüt Ücret TL x6/12= 1.582,00 TL

c) Fazla Çalışma Ücreti (% 35’ ten)= 214,32 TL

d) Özel Hizmet Tazminatı (9500*%330)= 2.020,82 TL

e) Asgari Geçim İndirimi: 89,61 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

f) Aile Yardımı: 202,02 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

 

BRÜT ÜCRET TOPLAMI= 7272,77 TL

KESİNTİLER:

Emekli Keseneği =682,60 TL

Gelir Vergisi: 711,90 TL

Damga Vergisi: 45,00 TL

(KESİNTİ TOPLAMI: 1439,50 TL)

 

NET ÜCRET: 5833,27 TL

 

B- En az alacağı ücret:

a) Brüt Sözleşme Ücreti: 3.022,00 TL

b) İkramiye (4+2=6): Brüt Ücret TL x6/12= 1.511,00 TL

c) Fazla Çalışma Ücreti (% 35’ ten)= 214,32 TL

d) Özel Hizmet Tazminatı (9500*%330)= 2.020,82 TL

e) Asgari Geçim İndirimi: 89,61 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

f) Aile Yardımı: 202,02 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

 

BRÜT ÜCRET TOPLAMI= 7059,77 TL

KESİNTİLER:

Emekli Keseneği =659,88 TL

Gelir Vergisi: 679,95 TL

Damga Vergisi: 45,00 TL

(KESİNTİ TOPLAMI: 1384,83 TL)

 

NET ÜCRET: 5674,94 TL

 

 

 

4- Genel Müdür, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı:

A- En fazla alacağı ücret:

a) Brüt Sözleşme Ücreti: 3.002,00 TL

b) İkramiye (4+2=6): Brüt Ücret TL x6/12= 1.501,00 TL

c) Fazla Çalışma Ücreti (% 35’ ten)= 214,32 TL

d) Özel Hizmet Tazminatı (9500*%330)= 2.020,82 TL

e) Asgari Geçim İndirimi: 89,61 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

f) Aile Yardımı: 202,02 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

 

BRÜT ÜCRET TOPLAMI= 6815,45 TL

KESİNTİLER:

Emekli Keseneği =656,68 TL

Gelir Vergisi: 675,45 TL

Damga Vergisi: 43,05 TL

(KESİNTİ TOPLAMI: 1375,18 TL)

 

NET ÜCRET: 5440,27 TL

 

B- En az alacağı ücret:

a) Brüt Sözleşme Ücreti: 2.794,00 TL

b) İkramiye (4+2=6 Brüt Ücret TL x6/12= 1.397,00 TL

c) Fazla Çalışma Ücreti (% 35’ ten)= 214,32 TL

d) Özel Hizmet Tazminatı (9500*%330)= 2.020,82 TL

e) Asgari Geçim İndirimi: 89,61 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

f) Aile Yardımı: 202,02 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

 

BRÜT ÜCRET TOPLAMI= 6717,77 TL

KESİNTİLER:

Emekli Keseneği =623,36 TL

Gelir Vergisi: 628,65 TL

Damga Vergisi: 42,41 TL

(KESİNTİ TOPLAMI: 1294,42 TL)

 

NET ÜCRET: 5423,35 TL

 

 

5- Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi:

A- En fazla alacağı ücret:

a) Brüt Sözleşme Ücreti: 2.850,00 TL

b) İkramiye (4+2=6): Brüt Ücret TL x6/12= 1.425,00 TL

c) Fazla Çalışma Ücreti (% 35’ ten)= 214,32 TL

d) Özel Hizmet Tazminatı (9500*%330)= 2.020,82 TL

e) Asgari Geçim İndirimi: 89,61 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

f) Aile Yardımı: 202,02 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

 

BRÜT ÜCRET TOPLAMI= 6525,12 TL

KESİNTİLER:

Emekli Keseneği =602,96 TL

Gelir Vergisi: 641,25 TL

Damga Vergisi: 41,14 TL

(KESİNTİ TOPLAMI: 1285,35 TL)

 

NET ÜCRET: 5239,76 TL

 

B- En az alacağı ücret:

a) Brüt Sözleşme Ücreti: 2.030,00 TL

b) İkramiye (4+2=6): Brüt Ücret TL x6/12= 1.015,00 TL

c) Fazla Çalışma Ücreti (% 35’ ten)= 214,32 TL

d) Özel Hizmet Tazminatı (9500*%330)= 2.020,82 TL

e) Asgari Geçim İndirimi: 89,61 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

f) Aile Yardımı: 202,02 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

 

BRÜT ÜCRET TOPLAMI= 5571,77 TL

KESİNTİLER:

Emekli Keseneği =471,76 TL

Gelir Vergisi: 456,75 TL

Damga Vergisi: 40,00 TL

(KESİNTİ TOPLAMI: 968,51 TL)

 

NET ÜCRET: 4603,26 TL

6- I. Hukuk Müşaviri:

A- En fazla alacağı ücret:

a) Brüt Sözleşme Ücreti: 2.813,00 TL

b) İkramiye (4+2=6): Brüt Ücret TL x6/12= 1.406,50 TL

c) Fazla Çalışma Ücreti (% 35’ ten)= 214,32 TL

d) Özel Hizmet Tazminatı (9500*%210)= 1.285,97 TL

e) Asgari Geçim İndirimi: 89,61 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

f) Aile Yardımı: 202,02 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

 

BRÜT ÜCRET TOPLAMI= 6011,42 TL

KESİNTİLER:

Emekli Keseneği =577,45 TL

Gelir Vergisi: 632,92 TL

Damga Vergisi: 37,75 TL

(KESİNTİ TOPLAMI: 1248,12 TL)

 

NET ÜCRET: 4763,29 TL

 

B- En az alacağı ücret:

a) Brüt Sözleşme Ücreti: 2.009,00 TL

b) İkramiye (4+2=6): Brüt Ücret TL x6/12= 1.004,50 TL

c) Fazla Çalışma Ücreti (% 35’ ten)= 214,32 TL

d) Özel Hizmet Tazminatı (9500*%210)= 1.285,97 TL

e) Asgari Geçim İndirimi: 89,61 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

f) Aile Yardımı: 202,02 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

 

BRÜT ÜCRET TOPLAMI= 4805,42 TL

KESİNTİLER:

Emekli Keseneği =448,81 TL

Gelir Vergisi: 452,02 TL

Damga Vergisi: 30,00 TL

(KESİNTİ TOPLAMI: 930,83 TL)

 

NET ÜCRET: 3874,59 TL

7- Bilgi İşlem Grup Başkanı, İnşaat ve Emlak Grup Başkanı:

A- En fazla alacağı ücret:

a) Brüt Sözleşme Ücreti: 2.720,00 TL

b) İkramiye (4+2=6): Brüt Ücret TL x6/12= 1.360,00 TL

c) Fazla Çalışma Ücreti (% 35’ ten)= 214,32 TL

d) Özel Hizmet Tazminatı (9500*%210)= 1.285,97 TL

e) Asgari Geçim İndirimi: 89,61 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

f) Aile Yardımı: 202,02 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

 

BRÜT ÜCRET TOPLAMI= 5871,92 TL

KESİNTİLER:

Emekli Keseneği =562,57 TL

Gelir Vergisi: 612,00 TL

Damga Vergisi: 36,00 TL

(KESİNTİ TOPLAMI: 1210,57 TL)

 

NET ÜCRET: 4661,35 TL

 

B- En az alacağı ücret:

a) Brüt Sözleşme Ücreti: 1.952,00 TL

b) İkramiye (4+2=6): Brüt Ücret TL x6/12= 976,00 TL

c) Fazla Çalışma Ücreti (% 35’ ten)= 214,32 TL

d) Özel Hizmet Tazminatı (9500*%210)= 1.285,97 TL

e) Asgari Geçim İndirimi: 89,61 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

f) Aile Yardımı: 202,02 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

 

BRÜT ÜCRET TOPLAMI= 4719,92 TL

KESİNTİLER:

Emekli Keseneği =439,69 TL

Gelir Vergisi: 439,20 TL

Damga Vergisi: 28,00 TL

(KESİNTİ TOPLAMI: 906,89 TL)

 

NET ÜCRET: 3813,03 TL

 

8- Bakanlık Müşaviri, Grup Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü:

A- En fazla alacağı ücret:

a) Brüt Sözleşme Ücreti: 2.644,00 TL

b) İkramiye (4+2=6): Brüt Ücret TL x6/12= 1.322,00 TL

c) Fazla Çalışma Ücreti (% 35’ ten)= 214,32 TL

d) Özel Hizmet Tazminatı (9500*%200)= 1.224,74 TL

e) Asgari Geçim İndirimi: 89,61 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

f) Aile Yardımı: 202,02 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

 

BRÜT ÜCRET TOPLAMI= 5696,69 TL

KESİNTİLER:

Emekli Keseneği =491,62 TL

Gelir Vergisi: 594,90 TL

Damga Vergisi: 35,67 TL

(KESİNTİ TOPLAMI: 1122,19 TL)

 

NET ÜCRET: 4574,49 TL

 

B- En az alacağı ücret:

a) Brüt Sözleşme Ücreti: 1.894,00 TL

b) İkramiye (4+2=6): Brüt Ücret TL x6/12= 947,00 TL

c) Fazla Çalışma Ücreti (% 35’ ten)= 214,32 TL

d) Özel Hizmet Tazminatı (9500*%200)= 1.224,74 TL

e) Asgari Geçim İndirimi: 89,61 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

f) Aile Yardımı: 202,02 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

 

BRÜT ÜCRET TOPLAMI= 4571,69 TL

KESİNTİLER:

Emekli Keseneği =371,62 TL

Gelir Vergisi: 426,15 TL

Damga Vergisi: 27,00 TL

(KESİNTİ TOPLAMI: 824,77 TL)

 

NET ÜCRET: 3746,92 TL

 

9- Millî Eğitim Uzmanı, Hukuk Müşaviri (1.Derece):

A- En fazla alacağı ücret:

a) Brüt Sözleşme Ücreti: 2.587,00 TL

b) İkramiye (4+2=6): Brüt Ücret TL x6/12= 1.293,50 TL

c) Fazla Çalışma Ücreti (% 35’ ten)= 214,32 TL

d) Özel Hizmet Tazminatı (9500*%130)= 796,08 TL

e) Asgari Geçim İndirimi: 89,61 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

f) Aile Yardımı: 202,02 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

 

BRÜT ÜCRET TOPLAMI= 5182,53 TL

KESİNTİLER:

Emekli Keseneği =482,50 TL

Gelir Vergisi: 582,07 TL

Damga Vergisi: 33,00 TL

(KESİNTİ TOPLAMI: 1097,57 TL)

 

NET ÜCRET: 4084,96 TL

 

B- En az alacağı ücret:

a) Brüt Sözleşme Ücreti: 1.879,00 TL

b) İkramiye (4+2=6): Brüt Ücret TL x6/12= 939,50 TL

c) Fazla Çalışma Ücreti (% 35’ ten)= 214,32 TL

d) Özel Hizmet Tazminatı (9500*%130)= 796,08 TL

e) Asgari Geçim İndirimi: 89,61 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

f) Aile Yardımı: 202,02 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

 

BRÜT ÜCRET TOPLAMI= 4120,53 TL

KESİNTİLER:

Emekli Keseneği =369,22 TL

Gelir Vergisi: 422,77 TL

Damga Vergisi: 25,00 TL

(KESİNTİ TOPLAMI: 816,99 TL)

 

NET ÜCRET: 3303,54 TL

 

 

10- Millî Eğitim Uzman Yardımcısı:

A- En fazla alacağı ücret:

a) Brüt Sözleşme Ücreti: 1.952,00 TL

b) İkramiye (4+2=6): Brüt Ücret TL x6/12= 976,00 TL

c) Fazla Çalışma Ücreti (% 35’ ten)= 214,32 TL

d) Özel Hizmet Tazminatı (9500*%130)= 796,08 TL

e) Asgari Geçim İndirimi: 89,61 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

f) Aile Yardımı: 202,02 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

 

BRÜT ÜCRET TOPLAMI= 4230,03 TL

KESİNTİLER:

Emekli Keseneği =351,51 TL

Gelir Vergisi: 439,20 TL

Damga Vergisi: 32,00 TL

(KESİNTİ TOPLAMI: 822,71 TL)

 

NET ÜCRET: 3407,32 TL

 

B- En az alacağı ücret:

a) Brüt Sözleşme Ücreti: 863,00 TL

b) İkramiye (4+2=6): Brüt Ücret TL x6/12= 431,50 TL

c) Fazla Çalışma Ücreti (% 35’ ten)= 214,32 TL

d) Özel Hizmet Tazminatı (9500*%130)= 796,08 TL

e) Asgari Geçim İndirimi: 89,61 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

f) Aile Yardımı: 202,02 TL

(Evli eşi çalışmayan iki çocuklu için)

 

BRÜT ÜCRET TOPLAMI= 2596,53 TL

KESİNTİLER:

Emekli Keseneği =177,27 TL

Gelir Vergisi: 194,17 TL

Damga Vergisi: 17,00 TL

(KESİNTİ TOPLAMI: 388,45 TL)

 

NET ÜCRET: 2208,08 TL

 

 

[Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem

Aylığı + (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %20 4746+1102,266 x


II- Merkez Teşkilatı Kadrolu Görevler:

1) Bakanlık Başdenetçisi, 1-2. Derece Bakanlık Denetçileri:

(Evli Eşi çalışmayan İki çocuklu):

 

a) Taban Aylık, Kıdem Aylığı, Yan Ödeme, Özel Hizmet Tazminatı, makam tazminatı, görev tazminatı, asgari geçim indirimi, aile yardımı: 2925,00 TL

b) Fazla Çalışma Ücreti (% 35’ ten)= 214,32 TL

c) Ek ödeme (9500*% 190)= 1162,00 TL

(Diğer tüm Bakanlıkların aynı durumdaki Merkez Denetim Elemanlarına verilen % 190 bedeli baz alınarak);

 

NET ÜCRET: 4301,32 TL

 

2) (3. Derece) Bakanlık Denetçileri:

(Evli Eşi çalışmayan İki çocuklu):

 

a) Taban Aylık, Kıdem Aylığı, Yan Ödeme, Özel Hizmet Tazminatı, asgari geçim indirimi, aile yardımı: 2375,00 TL

b) Fazla Çalışma Ücreti (% 35’ ten)= 214,32 TL

c) Ek ödeme (9500*% 185)= 1132,00 TL

(Diğer tüm Bakanlıkların aynı durumdaki Merkez Denetim Elemanlarına verilen % 185 bedeli baz alınarak);

 

NET ÜCRET: 3721,32 TL

 

3) (4. Derece) Bakanlık Denetçileri:

(Evli Eşi çalışmayan İki çocuklu):

 

a) Taban Aylık, Kıdem Aylığı, Yan Ödeme, Özel Hizmet Tazminatı, asgari geçim indirimi, aile yardımı: 2375,00 TL

b) Fazla Çalışma Ücreti (% 30’ dan)= 183,00 TL

c) Ek ödeme (9500*% 185)= 1132,00 TL

(Diğer tüm Bakanlıkların aynı durumdaki Merkez Denetim Elemanlarına verilen % 185 bedeli baz alınarak);

 

NET ÜCRET: 3690,00 TL

 

4) (5 ve 6. Derece) Bakanlık Denetçileri:

(Evli Eşi çalışmayan İki çocuklu):

 

a) Taban Aylık, Kıdem Aylığı, Yan Ödeme, Özel Hizmet Tazminatı, asgari geçim indirimi, aile yardımı: 2325,00 TL

b) Fazla Çalışma Ücreti (% 30’ dan)= 183,00 TL

c) Ek ödeme (9500*% 175)= 1071,00 TL

(Diğer tüm Bakanlıkların aynı durumdaki Merkez Denetim Elemanlarına verilen % 175 bedeli baz alınarak);

 

NET ÜCRET: 3579,00 TL

 

5) (7. Derece) Bakanlık Denetçileri:

(Evli Eşi çalışmayan İki çocuklu):

 

a) Taban Aylık, Kıdem Aylığı, Yan Ödeme, Özel Hizmet Tazminatı, asgari geçim indirimi, aile yardımı: 2325,00 TL

b) Fazla Çalışma Ücreti (% 25’ ten)= 153,00 TL

c) Ek ödeme (9500*% 175)= 1071,00 TL

(Diğer tüm Bakanlıkların aynı durumdaki Merkez Denetim Elemanlarına verilen % 175 bedeli baz alınarak);

 

NET ÜCRET: 3549,00 TL

 

6) Bakanlık Denetçi Yardımcıları (Kıdemli)-Hizmet yılı fazla):

(Evli Eşi çalışmayan İki çocuklu):

 

a) Taban Aylık, Kıdem Aylığı, Yan Ödeme, Özel Hizmet Tazminatı, asgari geçim indirimi, aile yardımı: 1838,00 TL

b) Fazla Çalışma Ücreti (% 25’ ten)= 153,00 TL

c) Ek ödeme (9500*% 165)= 1009,00 TL

(Diğer tüm Bakanlıkların aynı durumdaki Merkez Denetim Elemanlarına verilen % 165 bedeli baz alınarak);

 

NET ÜCRET: 3000,00 TL

 

7) Bakanlık Denetçi Yardımcıları (Bekar Kıdemsiz-Hizmet yılı az):

 

a) Taban Aylık, Kıdem Aylığı, Yan Ödeme, Özel Hizmet Tazminatı, asgari geçim indirimi, aile yardımı: 1638,00 TL

b) Fazla Çalışma Ücreti (% 25’ ten)= 153,00 TL

c) Ek ödeme (9500*% 165)= 1009,00 TL

(Diğer tüm Bakanlıkların aynı durumdaki Merkez Denetim Elemanlarına verilen % 165 bedeli baz alınarak);

 

NET ÜCRET: 2800,00 TL;

 

 

8) Şef (Taşra da dahil):

a) Taban Aylık, Kıdem Aylığı, Tazminat, asgari geçim indirimi, aile yardımı vb.: 1250,00 TL

b) Ek ödeme (9500*% 80)= 489,60 TL

(Diğer tüm Bakanlıkların aynı durumdaki Şeflerine verilen % 80 bedeli baz alınarak);

 

NET ÜCRET: 1739,60 TL;

 

9) Bakanlık Daire Başkanı (1.derece):

 

a) Taban Aylık, Kıdem Aylığı, Yan Ödeme, Tazminatlar, asgari geçim indirimi, aile yardımı: 2750,00 TL

b) Ek ödeme (9500*% 175)= 1071,64 TL

(Diğer tüm Bakanlıkların aynı durumdaki Daire Başkanlarına verilen % 175 bedeli baz alınarak);

 

NET ÜCRET: 3821,64 TL;

 

10) Bakanlık Genel Müdür Yardımcısı (1.derece):

 

a) Taban Aylık, Kıdem Aylığı, Yan Ödeme, Tazminatlar, asgari geçim indirimi, aile yardımı: 2925,00 TL

b) Ek ödeme (9500*% 180)= 1102,26 TL

(Diğer tüm Bakanlıkların aynı durumdaki Genel Müdür Yrd. verilen % 180 bedeli baz alınarak);

 

11) Bakanlık İç Denetçisi; (1-2. Derece):

(Evli Eşi çalışmayan İki çocuklu):

 

 

NET ÜCRET: 4.170,00 TL

 

12) Bakanlık Mali Hizmetler Uzmanları; (1-2. Derece):

(Evli Eşi çalışmayan İki çocuklu):

 

a) Taban Aylık, Kıdem Aylığı, Yan Ödeme, Tazminatlar, asgari geçim indirimi, aile yardımı: 2100,00 TL

b) Ek ödeme (9500*% 120)= 734,84 TL

(Diğer tüm Bakanlıklarda aynı unvana verilen % 120 bedeli baz alınarak);

 

 

NET ÜCRET: 2.834,84 TL

 

13) Bakanlık Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları; (5-9. Derece):

 

a) Taban Aylık, Kıdem Aylığı, Yan Ödeme, Tazminatlar, asgari geçim indirimi, aile yardımı: 1700,00 TL

b) Ek ödeme (9500*% 100)= 612,37 TL

(Diğer tüm Bakanlıklarda aynı unvana verilen % 100 bedeli baz alınarak);

 

 

NET ÜCRET: 2.312,37 TL


 

IIı- Taşra Teşkilatı Kadrolu Görevler:

1) İl-İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü, Müdür Yrd., İlçe ME Müdürü (1.derece-~ tutar):

 

a) Taban Aylık, Kıdem Aylığı, Yan Ödeme, Tazminatlar, asgari geçim indirimi, aile yardımı: 1850,00 TL

b) Ek ödeme (9500*% 135)= 826,69 TL

 

NET ÜCRET: 2676,69 TL;

2) İl Eğitim Denetmenleri:

 

a) Taban Aylık, Kıdem Aylığı, Yan Ödeme, Tazminatlar, asgari geçim indirimi, aile yardımı: 1850,00 TL

b) Ek ödeme (9500*% 100)= 612,37 TL

(Maliye Bakanlığı Vergi denetmenleri, yeni adıyla (Küçük ve orta ölçekli kurumların denetiminde görevli) Vergi Müfettişlerine verilen-taşra denetim elemanı-tutar baz alınmıştır.)

 

NET ÜCRET: 2462,37 TL;

3) İl Eğitim Denetmen Yardımcıları:

 

a) Taban Aylık, Kıdem Aylığı, Yan Ödeme, Tazminatlar, asgari geçim indirimi, aile yardımı: 1650,00 TL

b) Ek ödeme (9500*% 100)= 612,37 TL

(Maliye Bakanlığı Vergi denetmenleri-Yardımcılarına, yeni adıyla (Küçük ve orta ölçekli kurumların denetiminde görevli) Vergi Müfettişlerine-Yrd.larına verilen-taşra denetim elemanı-tutar baz alınmıştır.)

 

NET ÜCRET: 2262,37 TL;

 

4) İl Millî Eğitim Müdürleri:

 

a) Taban Aylık, Kıdem Aylığı, Yan Ödeme, Tazminatlar, asgari geçim indirimi, aile yardımı: 2.725,00 TL

b) Ek ödeme (9500*% 175)= 1.071,64 TL

(Maliye Bakanlığı Vergi denetmenleri, yeni adıyla (Küçük ve orta ölçekli kurumların denetiminde görevli) Vergi Müfettişlerine verilen-taşra denetim elemanı-tutar baz alınmıştır.)

 

NET ÜCRET: 3796,64 TL;

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
şef
şef - 13 yıl Önce

Şefler bir düzenleme olurmu acaba diye beklenti içine girmişlerdi ama yanıldılar.

Mehmet Sarıyıldız
Mehmet Sarıyıldız - 13 yıl Önce

adalet bunun neresinde

saffet GÖNÜL
saffet GÖNÜL - 13 yıl Önce

Ben burada herhangi bir değişikliğe rastlamadım. değişiklik gören varsa lütfen bilgilendirsinler

şef
şef - 13 yıl Önce

adaleti adalet kalkınma partisinden mi alacaktık.onlar adaletin arkasından adaletsizlik dağıtmaktan öteye gidemezler.

Mustafa DEĞER, Tesis Müdürü
Mustafa DEĞER, Tesis Müdürü - 13 yıl Önce

Sayın Editör!!! Yorumumu neden yayınlamıyorsunuz? Sebebini öğrenebilirmiyim...."Taşrada Şef unvanı maaşını hesaplarken diğer bakanlıklarda aynı durumdakiler baz alınmıştır" demişsiniz, peki Taşrada İl-İlçe Şube Müdürü, İlçe ME Müdürü unvanlarını rahatlıkla yazıyorsunuz da diğer GİHS Müdürleri nereye koyuyorsunuz acaba? Veya başkaca Müdür (Unvanlı/Unvansız) kadrolarının var olduğunu biliyormusunuz bilmiyormusunuz? Bildiğinizi sanmıyorum, bir araştırırsanız iyi olur. Çünkü Şube Müdüründen daha fazla ek göstergesi olan müdürler var MEB'de.....Yorumlarımız sizleri rahatsız edeceğini sanmıyorum, her kesim sesini duyurmak istiyor, bizimde bu hakkı kullanmaktan öte bir amacımız bulunmamaktadır. Saygılarımla....

Murtaza ONKAN
Murtaza ONKAN - 13 yıl Önce

Bu haber bütün memur sitelerinde var ve aynı kalemden çıkmış. Bakanlık herhangi bir açıklama yapmadığı halde bu haber nereden çıkıyor. Bence birileri bakanlığı olumsuz yönlendirmeye çalışıyor. Üst düzey bürokratın ne aldığını bilmem ama İlçe Milli Eğitim Müdürü, şube müdürü ve şeflerin maaşını biliyorum. Bu kesim zaten daha önce ek ödeme alamadığı için madurdu. KHK yayınlanınca haksızlıklar giderilecek diye umutlanmışlardı fakat maaşlar bu haberde yayınlanan gibi olacak olursa yine madurluk devam edecek. Umutlar başka bir bahara...

SIRADAKİ HABER