MEB'DEN ÖNEMLİ UYARI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullara 28-29 Nisan'da uygulanacak ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı ikinci dönem ortak sınavlara ilişkin herhangi bir aksaklığın yaşanmaması ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde uyarıda bulundu.

MEB'DEN ÖNEMLİ UYARI
Sınav görevine sınav başlamadan önce zamanında gelmeyen öğretmene ücret ödemesi yapılmayacak ve bu öğretmenlere Bakanlığın sınav uygulama takviminde yer alan diğer sınavlarda görev verilmeyecek. Sınav görevine gelmeyen ya da süresi içerinde gelmeyen öğretmenlerin yerine yedek öğretmenler görevlendirilecek.

Bakanlıkça yayımlanan genelgede, Ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı ikinci dönem ortak sınavlarının, 28-29 Nisan 2014 pazartesi ve salı günleri, yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde yapılacağı anımsatıldı. Ortak sınavların 28 Nisan 2014 tarihli birinci oturumunda sırasıyla Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi ders yazılılarının yapılacağı, 29 Nisan 2014 tarihli ikinci oturumunda ise fen ve teknoloji, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil ders yazılılarının gerçekleştirileceği ifade edildi.

Ortak sınavların yapılacağı her bir ders yazılısı için Türkiye saati ile 09.00, 10.10 ve 11.20'de başlayacağını ve aynı anda gerçekleştirileceği, sınav süresinin her bir ders yazılısı için 40'ar dakika, ders yazılıları arası dinlenme süresinin 30'ar dakika olacağı belirtildi. Ancak özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin alacakları sınav hizmetinin özelliğinden dolayı her bir dersin sınav süresi 55'er dakika, sınavların aynı anda başlaması gerektiğinden özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ders yazılıları arası dinlenme süresinin 15'er dakika olacağı vurgulandı.


2013-2014 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ortak sınavlarının, sınav öncesi hazırlıklarında ve sınav uygulama süreçlerinde il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri sınav öncesi, sınav uygulaması ve sınav sonrası aşamalarda güvenlik önlemlerinin alınması için, emniyet görevlileri ile gerekli iş birliği yapılacak.

Sınav evrakının saklanacağı saklama odalarının güvenliğinin sağlanmasında emniyet birimleri ile iş birliği yapılarak evrakın bulunduğu süre boyunca saklama odasının yer aldığı binanın çevresi, girişleri ve kapısının kontrol altında tutulması nöbet uygulaması yapılarak sağlanacak. Sınav evrakının saklama merkezlerinden sınav yapılacak okullara sevkıyatı ve geri dönüşü esnasında kuryelerle birlikte emniyet görevlilerinin de bulunması sağlanacak.

Sınav yapılacak okullara, milli eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü veya maarif müfettişlerinden bir kişi veya uygun görülen okul müdürlerinden bir kişi "Bina Sınav Sorumlusu" olarak görevlendirilecek.

Geç gelen öğretmene görev verilmeyecek

Sınavın uygulamasında herhangi bir sorun yaşanmasına mahal vermeyecek şekilde, salon görevlisi olarak yeterince asıl ve yedek öğretmen görevlendirmesi yapılacak. Sınav görevine sınav başlamadan önce zamanında görevine gelmeyen öğretmene ücret ödemesi yapılmayacak ve bu öğretmenlere Bakanlık sınav uygulama takviminde yer alan diğer sınavlarda görev verilmeyecek. Sınav görevine gelmeyen ya da süresi içerinde gelmeyen öğretmenlerin yerine yedek öğretmenler görevlendirilecek. Öğretmen görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemler zamanında yapılacak ve tüm öğretmenlere tebliğ edilecek.

Sınavlarda görev alacak öğretmenler, kendi okulları dışındaki okullarda, yazılısı yapılan derslerle öğretmen branşlarının aynı olmamasına ve sınavın yapıldığı bir okulda görevli olacak öğretmenlerin hepsinin aynı okuldan seçilmemesine dikkat edilerek görevlendirilecek.

Özel durumlar nedeniyle kendi okulunda sınava giremeyen, sınava girmesi için başka bir okula yerleştirmesi yapılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri okulun idarecilerinden birinin de sınavın yapıldığı okulda bina sınav komisyonunda görevli olması konusuna dikkat edilecek.

Her bir ders sınavı sonrası verilen dinlenme sürelerinde öğrencilerin sınıflarından çıkacağı göz önüne alınarak, okuldaki yedek görevli öğretmenlerden öğrencilere rehberlik edecek öğretmenlerin de görevlendirilmelerine dikkat edilecek.

Aynı bina ve aynı bahçede bulunan okullarda yapılacak ortak sınav uygulamasında öğrencilerin sınavda dikkatlerinin dağılmaması ve sınavın sorunsuz tamamlanabilmesi için gerekli her türlü tedbir alınacak.

Özel eğitim sınıflarındaki öğrenciler

Özel eğitim uygulama okulları ve bu okulların programını uygulayan özel eğitim sınıflarında öğrenimlerini sürdüren orta veya ağır zihinsel engelli öğrencilerle ağır otistik öğrenciler ortak sınavlardan muaf olacak. Bu nedenle ortak sınavların yapılacağı her bir ders sınavı için yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi il veya ilçe sınav komisyon kararıyla sınava alınmayacak. Sınav evrakları açılmadan tutanakla iade edilecek. Mazeret sınavlarına girmesi okul müdürlüğünce uygun görülen öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri takip edecekler.

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında 90 gün ve yukarısı devamsızlığı olan öğrenciler için yerleştirme yapılmadığından, bu durumda olan öğrencilerden sınava gelen olduğu takdirde yedek salonda sınava alınacaklar.

Okul müdürlüklerinin yapacağı işler

Genelgede, okul müdürlükleri tarafından yapılacak iş ve işlemler de sıralandı. Buna göre, öğrencilerin yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği taşıyan cihazları bulundurmamaları sağlanarak sınav esnasında ilgili materyalleri kullanmamalarına ve herhangi bir şekilde kopya çekmelerine müsaade edilmemesine dikkat edilecek ve gereken tedbirler alınacak. Diğer yandan öğretmenler de sınav esnasında herhangi bir elektronik eşya kullanmamaları, yiyecek içecek tüketmemeleri, kitap, dergi gibi materyal okumamaları hususunda uyarılacak.

Sınav yapılacak salonların duvarlarında eğitime yardımcı materyal bulunan okullar, sınav günlerinde bu materyallerin üzerinin kapatılmasını sağlayacak. Salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler ilk ders yazılısı için saat 08.30'dan itibaren sınıf öğrenci yoklama listelerinde belirtilen salonlara alınacak. Öğrenci velilerinin ve görevli olmayan kişilerin sınav salonlarının bulunduğu binalara girişlerine izin verilmeyecek.

Her dersin sınavı başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak bu öğrencilere ek süre verilmeyecek. Her dersin sınavında ilk 20 dakika süresince öğrenciler sınav salonunu terk etmeyecekler, ilk 20 dakika tamamlandıktan sonra isteyen öğrenci sınıftan çıkabilecek.

Her ders sınavının tamamlanmasına 5 dakika kala sınavına devam eden öğrenciler sınav süresi tamamlanana kadar sınıfında kalacak, sınavda özel hizmet alması gereken engelli öğrenciler hariç sınav tamamlanana kadar sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecek.

Okullarda emniyet görevlileri tarafından üst araması yapılmayacak. Ancak sınav evrak kutularının açılması sırasında her okulda bir emniyet personeli bulunacak. Bina sınav komisyonu kutu açma ve kapama işlemleri ile ilgili tutanakları hazırlarken emniyet görevlisi de bu tutanakları imzalayacak. Soru kitapçıkları Bakanlığa geri gönderilmeyecek. 29 Nisan 2014 tarihinde yapılan ikinci oturum tamamlandıktan sonra soru kitapçıkları isteyen öğrencilere verilecek. Alınmayan soru kitapçıkları milli eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilecek.
Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER