MEB'DEN "TEFTİŞ" AÇIKLAMASI

MEB Basında müfettiş terörü olarak çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı...

MEB'DEN "TEFTİŞ" AÇIKLAMASI
Zaman, Bugün, Cumhuriyet, Radikal, Posta, Aydınlık, Sol ve Sözcü gazetelerinin bugünkü (15 Mart 2014) nüshaları ile bazı internet sitelerinde, “Sorgu odasında akıl almaz sorular”, “Atatürk mü Başbakan mı”, “Velileri isyan ettiren soru”, “Okul karıştı”, “Adana’da MEB müfettişi terörü”, “Skandal soru” başlıkları ile yayınlanan asılsız haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür:
 
Anayasa’nın 42. maddesinin 9. fıkrası, Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. ve 3. maddesi, Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 6. ve 7. maddesi ile Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca, kamu ya da özel bütün eğitim kurumlarında denetim yapmak görev ve yetkisi Millî Eğitim Bakanlığı´na verilmiştir.
 
Yine ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, eğitim kurumlarında herhangi bir siyasal partinin lehinde ya da aleyhinde propaganda yapmak yasaklanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı, bu kurumların, eğitim öğretim faaliyetlerini mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütüp yürütmediğine ilişkin denetim ve gözetimlerini, Maarif Müfettişleri aracılığıyla gerçekleştirmektedir.
 
Maarif Müfettişlerinin, keyfi olarak herhangi bir araştırma, inceleme ve soruşturma yapmaları mümkün değildir.
 
Müfettişlerimiz bu prosedüre uygun biçimde, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ve Valiliğin görevlendirme emirleri ile, 14 Mart 2014 Cuma günü Adana´da adı geçen okula gitmişlerdir.
 
Müfettişlerimiz tarafından incelemeye başlanmadan önce, müdür odasında, okul yöneticilerine, öğretmenlere ve velilere, okulda bulunma amaçları ve müfettişlik çalışma usul ve kuralları hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.
 
Daha sonra müfettişlerimizin inceleme aşamasına geçerek bir velinin bilgisine başvurduğu sırada, veli olup olmadığı tespit edilemeyen, ancak avukat olduğunu söyleyen ve kucağında çocuğu bulunun bir kişi, müfettişlerimizin görev yaptıkları çalışma odasına girerek, alenî hakaretlerde bulunmuş, denetimin yapılmasını engellemeye çalışmıştır.
 
Bu kişiye, yapılan çalışmanın yasal dayanakları, yöntemi ve kapsamı konusunda müfettişlerimizce yeniden bilgi verildiği sırada,  veli olup olmadıkları bilinmeyen bazı kişilerce müfettişlerimizin çalışma odası işgal edilmiş; müfettişlerimiz başta olmak üzere Bakanlığımıza, Devlet Büyüklerine galiz hakaret ve küfürler edilmiş; çalışma ortamında fizikî şiddet uygulanmış; müfettişlerimiz görevlerini yapmadan okul dışına çıkarılmaya çalışılmıştır. Üstelik bütün bu yaşanan cebir, şiddet ve hakaretler, eylemi gerçekleştiren şahıslar tarafından cep telefonları ile kayda da alınmıştır.
 
Uygun çalışma ortamının kalmaması, büyüyen tartışmaların linç girişimine dönüşmesi olasılığını göz önünde bulunduran müfettişlerimiz, okul müdürünün yardımı ile okulun arka kapısından çıktıkları sırada da yine sözlü saldırılara maruz kalmışlardır.
 
Daha sonra belirli medya organlarına servis edilmek üzere önceden organize edildiği ve planlandığı anlaşılan bu olay, müfettişlerimizce tutanak altına alınarak Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.
 
Müfettişlerimizin,  rehber öğretmen nezaretinde, adı geçen okulda öğrenim gören öğrencilerimize yönelttikleri sorular ise;
1-Okulda veya sınıfta öğretmenler ve yöneticiler tarafından siyasî propaganda yapılıp yapılmadığına; bu propaganda doğrultusunda öğrencilerin yönlendirilmeye çalışılıp çalışılmadığına,
2-Devlet erkânına yönelik olarak iftira, kin ve nefret uyandırıcı ifadelerin kullanılıp kullanılmadığına,
3-Farklı siyasî tercihleri olan öğrencilerin kurumdan uzaklaştırıldığına şahit olup olmadıklarına yöneliktir.
 
Müfettişlerimizce; hiç kimseye haberlerde iddia edildiği türden soru veya sorular kesinlikle yöneltilmemiştir.
Aynı gün, aynı üslûp ve aynı çarpıtmalarla bir grup gazeteye servis edilen bu iddiaların, kurumlarımızı yıpratmaya ve özellikle görevini yapan maarif müfettişlerimizi yıldırmaya yönelik sistematik bir kara propaganda çalışması olduğu görülmektedir. 
Bakanlığımız ilgili mevzuatın âmir hükümleri doğrultusunda, eğitim kurumlarında illegal faaliyetlerin tespit edilmesi de dahil olmak üzere,  her türlü yasal denetim görevini kararlılıkla sürdürecektir. 
Adı geçen yasal denetimi çarpıtarak haberleştiren, kamu görevlilerinin görevlerini yapmasının engellenmesini teşvik eden, alenen yalan haber yapan bu yayın organları hakkında da suç duyurusunda bulunulacaktır. 
Bu vesileyle, yukarıda adı geçen yayın organlarında yer alan haberlerin, tamamen yalan, asılsız ve kamuoyunu yanlış yönlendirmek amaçlı, sistematik kara propagandanın bir parçası olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz.
 
Basın ve Halkla
                                                                                          İlişkiler Müşavirliği
Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER