MEB'e altı maaş ikramiye kamuyu isyan ettirdi

Milli Eğitim Bakanlığında yöneticilere ikramiye piyangosu vurdu. Bakanlığın teşkilat ve görevlerini düzenleyen yeni kanun hükmünde kararname ile yılda 6 maaşa kadar ikramiye imkanı getirildi. Maaşları düşük olan diğer bakanlık yöneticileri ‘biz de isteriz’ diye isyan etti. Maliye Bakanlığı bürokratları ise, düzenlemenin kendilerinden habersiz yapıldığını belirterek, “Madem yapılacaktı maaşı düşük olan her kurum için yapılsaydı” dediler.

MEB'e altı maaş ikramiye kamuyu isyan ettirdi

Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 14 Eylül tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Yeni düzenlemeyle bakanlıkta üst düzey yöneticilere kadro karşılığı sözleşmeli çalışma imkanı getirildi. Buna göre müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, talim ve terbiye kurulu başkan ve üyesi, rehberlik ve denetim başkanı, strateji geliştirme başkanı, bakanlık müşaviri, 1. Hukuk müşaviri, grup başkanı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, özel kalem müdürü, milli eğitim uzmanı, hukuk müşaviri ve milli eğitim uzman yardımcısı kadrolarına atananların, 657 sayılı yasa ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilecekleri hükme bağlandı.

4+2 İKRAMİYE

Sözleşmeli olarak çalıştırılacak bu yöneticilere hastalık ve yıllık izinler dâhil, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenecek. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışmalar yaptıkları tespit edilenlere, Bakanın onayı ile Haziran ve Aralık aylarında teşvik ikramiyesi verilebilecek. Bu uygulamanın usul ve esasları ile diğer personele yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

Sözleşmeli olarak çalıştırılacak bu yöneticilerin, 657 sayılı yasa ve diğer kanunların sözleşmeli çalıştırma hükümlerine bağlı olmaksızın çalışmaları; ikramiyelerinin gelir vergisine tabi olmaması anlamına geliyor. Örneğin Hazine çalışanları 18 maaş almakla birlikte tüm kazançları vergiye tabi oluyor. Ocak ayında yüzde 15’lik vergi diliminde bulunurken; Aralık ayında yüzde 25’lik dilime girebiliyor. Oysa Milli Eğitim yöneticilerinin bu düzenlemeyle ikramiyelerinin vergiye tabi tutulmadıkları dikkat çekiyor. 

TARIM, ÇEVRE, TURİZM SIRADA….

Milli Eğitim Bakanlığı yöneticilerine kanun hükmünde kararnameyle 6 maaşa kadar ikramiye imkanı diğer bakanlıklardaki yöneticileri isyan ettirdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm ile Orman ve Su Bakanlığı yöneticileri de kendi maaşlarının düşük olduğunu belirterek, kamuda aynı görev ve pozisyonda bulunan herkesin benzer maaşlar alması gerektiğini savunuyorlar.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından bir yönetici, “Söz konusu olan iş yükü ise ben de evimin yolunu şaşırmış durumdayım”  diyor.

HER YERDE AYNI  MAAŞ OLMALI

Maliye Bakanlığından bir yönetici ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemesinden Maliye olarak haberdar olmadıklarını belirtiyor. Bunun siyasi bir karar olduğunu belirten yönetici, kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştıran Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında maaşların yüksek olduğunu; Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye Bakanlığının da bu gruba yakın maaş aldığını ifade ediyor.

Ancak diğer bakanlıklarda müsteşar, genel müdür, daire başkanı maaşlarının düşük olduğunu belirten Maliye bürokratı, sadece Milli Eğitim Bakanlığına yapılan bu iyileştirmenin doğru olmadığını savunuyor. “Eğer bu yapılacaksa kanuni bir düzenlemeyle, tüm bakanlık yöneticilerine birden yapılmalıydı. Olaya bütüncül yaklaşılmalıydı. Kamuda bir genel müdür A bakanlığında da B bakanlığında da aynı maaşı almalı” diyor.

Bürokrat, tam da 2012 yılı bütçe hazırlıklarının devam ettiği bir dönemde , bakanlıkların ‘bizim maaşları da düzeltin’ talebiyle başvuracakları tahmininde bulunuyor. Hatta bürokratlar arasında şimdiden bunun konuşulmaya başladığını, bürokratların rahatsızlıklarını bakanlara ileterek sorunu siyasi olarak çözme çabasında olduklarını söylüyor.

DENETÇİLERE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile ayrıca baş denetçiler, denetçi ve denetçi yardımcılarına da maaşlarının yüzde 25 ila yüzde 35’ini geçmemek üzere fazla çalışma ücreti ödenmesi hükme bağlandı. Söz konusu ödemeler, peşin olacak ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi olmayacak. 

EK DERS KALKTI

Yapılan düzenlemeyle Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışanlar artık ‘ek ders’ ücreti almayacak. Bunun yerine kendilerine en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabilecek. İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen ve ek ders ücreti almayan öğretmenler de bu ek ödemeden yararlanacak.

Ek ödemenin oranı ile usûl ve esasları Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek.


Aysel ALP/HÜRRİYET


MEB PERSONELİ SÖZLEŞME BRÜT ÜCRET CETVELİ
Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER