MİLLİ BİRLİĞİMİZİN PEKİŞMESİ

MİLLİ BİRLİĞİMİZİN PEKİŞMESİ
Ülkemiz gündemi, çok hızlı değişiyor(Değiştiriliyor demek daha doğrudur). Yakın geçmişte ve günümüzde olup bitenlere baktığımızda; Türk Devleti ve Türk Milleti’nin bekâsı adına kaygı duymamak imkânsız.
    “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.” diyen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK gibi önceliği “vatan, millet ,devlet” olan devlet adamlarına-her zamankinden daha çok-ihtiyacımız var.
      Son bir kaç yılın, “gündem oluşturan konular”ına baktığımızda, düşüncelerimizde ne kadar haklı olduğumuz   gerçeği ile karşılaşırız. Bilgi kirliliğinin zirve yaptığı, gerçeklerin ters yüz edildiği; “zehrin,zemzem diye sunulmağa çalışıldığı” ; hainlerin, kahraman muamelesi gördüğü; vatanperverlerin,cezalandırıldığı; adaletin ,hukukun katledildiği; vurgunun,soygunun,hırsızlığın -adeta-kurumsallaştığı; hırsızların,arsızların,yüzsüzlerin itibar gördüğü,…..bir Türkiye  fotoğrafı Müslüman Türk olmaktan şeref duyan herkesin yüreğini sızlatmakta,uykularını kaçırmaktadır.
     Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM)’nin kuruluşunun 94. Yıldönümünde, Başbakan EERDOĞAN’ın yayınladığı “Ermeniler için taziye” mesajı ; bugüne kadar(1915 öncesi de dahil) Ermeniler tarafından katledilen,soykırıma tabi tutulan yüz binlerce Müslüman Türk’ün ruhlarını incitmiş,kemiklerini sızlatmıştır.
    Başbakan Erdoğan temsil ve işgal ettiği makamın ağırlığına gölge düşürmekle kalmayıp  milli değerlere sırt çevirerek –adeta- “ Erivan ağzı”yla mesaj yayınlamıştır.   Bu vahim mesaj; “tarihi gerçekler”den uzak ,Büyük  Türk Milleti’ne ve O’nun şan ve şereflerle dolu tarihine de hakarettir.
    Birinci Dünya Savaşı esnasında Ermeni çetelerinin yoğun ve acımasız saldırılarını kırmak, militan kaynaklarını kurutmak, Türk vatanının geleceğini kurtarmak amacıyla alınan Tehcir Kararı’nı; gayr-i insani bulmak, sadece Türk düşmanlarını memnun eder. 
    Tehcir esnasında; istenmeyen, hiç beklenmeyen, hiç hesapta olmayan kayıpların yaşandığı ve meydana geldiği bir gerçektir. Haklı ve meşru bir uygulama olan Tehcir Kararı’nı eleştirmenin ve bunu soykırıma bağlamaya çalışmanın; akılla, mantıkla izahı mümkün değildir. O tarihlerde  dünyanın başka coğrafyalarındaki akıl almaz soykırım ve insani trajediler niçin unutturulmağa çalışılır ?  Dönemin şartları göz önüne alındığında;  Tehcir Kararı’nın, bir mecburiyet olduğu açıktır. Bu kararı; 99 yıl sonra gayr-i insani diye ifade eden biri,Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık koltuğunda-bir saniye bile oturmamalıdır.
     Başbakan ve ekibi; toplumu germeyi,gerginlikten nemalanmayı;mağduru ,mazlumu oynamayı  huy edindi. Dün söylediklerini bugün inkâr eden;zamana ,zemine,nabza göre şerbet vermeyi iyi bilen bu ekip millî birliğimize,bölünmez bütünlüğümüze kast edenlerle omuz omuza ,kol kola olup bölücülerin, Türklük düşmanlarının değirmenine su taşımaktadır.
     Önceki gün(25 Nisan 2014) Anayasa Mahkemesi(AYM)’nin kuruluşunun 52.yıldönümünde ;Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim KILIÇ,’ın şu sözlerini manidar bulduğum için ,sizlerle paylaşma ihtiyacı duydum:
   “Biz­ler adil ol­ma­yı kut­sal bir gö­rev ka­bul eden bir me­de­ni­ye­tin men­sup­la­rı ola­rak, gü­cün ve şart­la­rın et­ki­siy­le göm­lek de­ğiş­ti­ren bir ka­rak­te­rin sa­hi­bi ola­ma­yız…….”  
    Bir gönderme mi ?
   Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim KILIÇ’ın , Başbakan ERDOĞAN’ın 2001 Yılı’ında söylediği; “Milli Görüş gömleğini çıkardık. Geçmişi unutun, yeni bir partiyiz.”sözüne göndermede bulunduğu yaygın bir kanaattir. Bu kanaate katıldığımı ifade ettikten sonra,sizleri Başbakan’ı en iyi tanıyanlardan birinin ifadeleriyle baş başa bırakmak istiyorum:
  ‘Erdoğan, günah işleme özgürlüğünü fazla kaçırdı!’ (Hasan AKSAY, “Millî Görüş Geleneği”nin öncü isimlerinden)
Kin ve nefret tohumu eken ekene
AKP ve Fethullah Gülen cemaati arasındaki kavgaya ilişkin olarak, AKP MKYK üyesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Mazhar BAĞLI’nın sözleri:“Bu saatten sonra milletin öfkesini asla kavga kesmez... İntikam istiyor millet, kan kusturanlara kan kusturulsun istiyor.” 
   Sayın Profesör’ün kime, neye hizmet ettiği sözlerinden belli.İnsan sözünden, hayvan yularından tutulur demiş atalarımız.
   Sayın Bağlı,Milletimiz;intikam değil sevgi,hoşgörü ve samimiyetin öne çıkmasını kardeşliğimizin ve millî birliğimizin pekişmesini istiyor.  27 Nisan2014
              Ali BENLİ
            Türk Eğitim-Sen Kayseri 1No’lu Şube Başkanı
Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER