MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN MİLLİ GÜVENLİK DÜZENLEMESİ

MEB'den 'Milli Güvenlik' düzenlemesi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN MİLLİ GÜVENLİK DÜZENLEMESİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kaldırılan Milli Güvenlik dersinde yer alan bazı konuları, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi derslerine ekleyerek, programları yeniledi

 

Bakanlık bünyesinde oluşturulan komisyonca, kaldırılan Milli Güvenlik dersinin öğretim programında yer alan bazı konular, amaçlar ve açıklamalar ortaöğretimde okutulan Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersine ilişkilendirilerek, eklemeler yapıldı.
 
Yapılan eklemelerle mevcut derslerin programları, değişiklik nedeniyle yenilendi.
 
Atatürkçü düşünce sistemi öğretilecek
 
Haftada 2 ders saati verilen Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders programına Milli Güvenlik dersine bağlı olarak yapılan eklemeler daha çok “Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri” ünitesiyle gerçekleşti.
 
Derste öğrencilere, Atatürkçü düşünce sistemini kavrama, Atatürkçülüğün önemini değerlendirebilme, Atatürk ilkelerinin amacını analiz edebilme, Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esasları da analiz edebilme kazanımları verilecek.
 
Öğrenciler bu kazanımları elde edebilmek için Atatürkçü düşünce sisteminin oluşmasına etki eden tarihi nedenleri araştırarak sunu hazırlayabilecek.
 
Atatürkçülüğün nitelikleri, Türk milletinin ihtiyaçlarından doğduğu, temelinde milli kültürün ve evrensel değerlerin olduğu, akıl ve bilime dayandığı, yabancı siyasal akımlar ve ideolojilerden etkilenmediği, Atatürk'e özgü olduğu ve Atatürkçülüğü oluşturan ilkelerin bir bütün olduğu anlatılacak.
 
Öğrencilerden, Atatürk'ün sözleri ve demeçlerinden yararlanarak Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esasları açıklayan makale yazmaları istenecek.
 
Milli birliğin olumlu, olumsuz sonuçları ele alınacak
 
Atatürkçü düşüncede milli güç unsurlarının analiz edilmesinin de öğretileceği derste, milli güç unsurları olarak yer bulan siyasi, ekonomik, askeri ve sosyokültürel güç kavramları açıklanacak.
 
Milli birlik ve beraberliğin Türk toplumuna sağladığı yararlar örneklerle açıklanacak, milli birliğin doğurduğu olumlu sonuçlar ve milli birliğe önem verilmeyişinin olumsuz sonuçlarına yer verilecek.
 
Öğrencilere milli birlik ve beraberliği güçlendiren unsurlar kavratılacak. Bu öğretilirken de milli eğitim, milli kültür, dil, tarih, kültür ve ülkü birliği, Misak-ı Milli, Türklük şuuru ve manevi değerler anlatılacak.
 
Atatürk ilkeleri analizi
 
Atatürk ilkelerine sahip çıkmanın ve devamlılığını sağlamanın gerekliliğini değerlendirebilme kazanımlarının da verileceği derste, Atatürk ilkelerinin her birini analiz edebilme becerisi kazandırılacak. Öğrenciler, ilkelerle ilgili makale yazabileceği gibi ilkelere ilişkin kavram haritası da hazırlayacak.
 
Laiklik ilkesi analiz edilirken, dini istismar ve taassup konularında Atatürk'ün düşünceleri ele alınacak, sözleri ve görüşlerinden örnekler verilecek. Laikliğin Türk toplumuna sağladığı faydaların değerlendirilmesi, kanun önünde eşitlik, çağdaşlaşma, toplumsal barış ve huzurun sürekliliğini sağlama, milli birlik ve beraberliği güçlendirme bağlamında verilecek.
 
İnkılapçılık ilkesi ise yenileşmeye ve gelişmeye katkısı, çağdaşlaşma çabalarının sürekliliğini sağlaması ve Atatürkçü düşünce sistemine dinamik bir yapı kazandırması açısından değerlendirilecek.
 
Atatürk ilkeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelleri, Türk toplumunun çağdaşlaşması, ülkede demokrasinin gelişmesi, insan hak ve özgürlükleri arasındaki ilişkilere de yer verilecek.
 
Ermeniler konusu
 
Programda, “Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi” adlı ünite işlenirken “Ermeniler ve Yunan-Pontus” ile ilgili konular da yer alacak.
 
Buna göre, derste öğrencilerin, Yunanistan'ın günümüzdeki Pontus iddialarını gerçekleştirme faaliyetlerini değerlendirebilmeyi, Yunanistan'ın Karadeniz bölgesi ile ilgili iddialarını açıklamayı öğrenmeleri amaçlanacak.
 
Öğrencilere, “tarihi ve bilimsel açıdan soykırım iddialarının geçersizliğini ispat etme, Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesindeki soykırım tanımı ile Yunanistan'ın asılsız iddialarını karşılaştırma, Pontus iddialarının geçersizliğini tarihi, kültürel, siyasi ve nüfus yapısı bakımından ispat etme” kazanımları öğretilecek. Yunanistan'ın soykırım iddialarının geçersizliği BM ve uluslararası diğer sözleşmelere göre değerlendirilecek.
 
Öğrencilere aynı zamanda Cumhuriyet yönetimine yönelik iç ve dış tehditler de kavratılacak. Lozan Barış Antlaşması'nın Türk dış politikasındaki önemi anlatılacak ve bu anlaşmaya göre Türkiye'de kimlerin azınlık sayıldığına değinilecek. Atatürk'ün milli dış politika hakkındaki görüşleri değerlendirilecek.
 
Terör olayları ele alınacak
 
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi öğretim programı ise haftada 4 ders saati esas alınarak hazırlandı. Milli Güvenlik dersinden eklenen kazanımlara göre ise bu derste öğrenciler Türk dış politikasındaki gelişmeleri açıklamayı öğrenecek. Türkiye'nin Ortadoğu'daki rolü ve izlediği politika ele alınacak, artan terör olayları, Ermeni terör örgütü ASALA'nın faaliyetleri ve Türkiye'nin bu konuda izlediği politikaya değinilecek.
 
Türk-Yunan ilişkileri; Ege adaları, Kıta sahanlığı ve Kıbrıs meselesi çerçevesinde ele alınacak.
 
Soğuk Savaş dönemine ilişkin bilgilerin de anlatılacağı derste, iki kutuplu dünya düzeninde Türkiye'nin izlediği politika gerekçeleri anlatılacak. Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu'da izlediği politikalar ve bu politikaların sonuçları tartışılacak.
 
Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyelik süreci ve bu süreçte meydana gelen gelişmeler ele alınacak, öğrencilerin Türk dış politikasındaki gelişmeleri kavramalarına ilişkin kazanımlar verilecek.
 
Derste, Türkiye'de meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri kavrama kazanımları öğretilecek, bu kapsamda terör olaylarının sebepleri ve terörü önlemeye yönelik tedbirler değerlendirilecek.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER