MÜDÜRLÜK MÜLAKATLARINA İTİRAZ ....

Müdürlük sözlü sınavlarına ilişkin itiraz ve bilgi edinme dilekçeleri ....

MÜDÜRLÜK MÜLAKATLARINA İTİRAZ ....
 
  ………..………İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
 
 
Millî Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik uyarınca ilk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirilecekler için …………….tarihinde yapılan sözlü sınava katıldım. Yapılan sınavdan …..………….puan aldığımı ..………….tarihinde öğrendim. ..…………..tarihinde yapılan sözlü sınavda, şahsıma yöneltilen sorulara doğru cevaplar vermeme rağmen komisyon tarafından ………….puan verilerek hakkaniyetsiz bir şekilde görevlendirilme hakkım elimden alınmıştır.
 Sözlü sınavlar ile ilgili  Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun YD. İtiraz No: 2008/774 numaralı vermiş olduğu karara göre; sözlü sınavda adayın sorulara verdiği yanıtların teknolojik imkânlardan yararlanarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınmasının gerekli olduğu belirtilmiştir. Danıştay On ikinci Dairesince de, sözlü sınav komisyon üyelerinin her biri tarafından değerlendirme yapılarak tutanağa bağlanmış soruların ve yanıtlarının neler olduğunun, bu yanıtlara komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmamış olması ve ayrıca sözlü sınavda verilen yanıtların teknolojik imkânlardan yararlanarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınmaması nedenleriyle davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulunmamıştır. Kararda, sözlü sınavın sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle gerçekleştirilmesi günümüzde mümkün olduğundan bu imkânın kullanılmamasının hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi zedelediğinden bahsedilmektedir. 
Ayrıca sözlü sınav komisyon üyelerinin soru ve cevaplarının tutanağa geçirilmesi, sözlü sınavda komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçelerinin ortaya konulması gerekmektedir.
Katıldığım sözlü sınavda, sorulara verdiğim cevaplar teknolojik imkânlardan yararlanarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınmamış, verdiğim cevaplara komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleri ortaya konulmamış kısacası tarafıma sübjektif bir değerlendirme yapılmış olup sözlü sınavdan düşük puan verilerek görevlendirme hakkım elimden alınmıştır.
                    Bu nedenle       Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 21. maddesi kapsamında itirazımın değerlendirilmesi hususunda gereğini arz ile talep ederim.
 
 
 
 
Ad-Soyad

====================================================


...............  İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE


Tarih
KONU : İTİRAZ
 
 

 
      10/06/2014 tarih 29026 sayılı resmi gazete yayınlanan milli eğitim bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirmelerine ilişkin yönetmeliğin  20 maddesi uyarınca müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme için ………. Tarihinde …. Nolu komisyonda sözlü sınava girdim
 
      Sözlü Sınavda  yönetmeliğin 20. Maddesinnin a,b,c,d,e,  fıkrasında belirtilen bilgi ve yeterliliklere sahip olmama rağmen  …… nolu sözlü komisyonu tarafından  şahsıma …….. puan vermiştir.
 
      Sözlü sınavda tarafıma verilen puana itiraz ediyorum itirazımın dikkate alınarak konunun incelenmesi  hususunda gereğini arz ederim 
 
 
 
 
 
                                                                        Ad   Soyad
                                 
                                                                             İmza
 
 
 
 
 
Tc kimlik no/
 
Adres /telefon=====================================================


 

..................... İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

Tarih
KONU  : Bilgi Edinme Talebi
 
 
 
  10/06/2014 tarih 29026 sayılı resmi gazete yayınlanan milli eğitim bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirmelerine ilişkin yönetmeliğin  20 maddesi uyarınca müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme için ………. Tarihinde …. Nolu komisyonda sözlü sınava girdim   hakkımda düzenlene ek 3 sözlü sınav değerlendirme formunun 1 örneğinin
 
İLGİLİ 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUN ; 1,2,3,4,5,6,10,11
 
 MADDELERİ VE BU YASAYA İLİŞKİN, 2004/12 SAYILI BAŞBAKANLIK
 
GENELGESİNE İSTİNADEN  YASAL SÜRESİ İÇİNDE TARAFIMIZA YAZILI
 
OLARAK GÖNDERİLMESİNİ ARZ EDERİM
 
 
 
 
 
 
                                                                                Ad   Soyad
                                 
                                                                                       İmza
 
 
 
 
 
Tc kimlik no/
 
Adres /telefon


www.kamudan.com/özel
Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER