MÜDÜRLÜK MÜLAKATLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Müdürlük Mülakatları En Çok Müdür Adayı Hangi İllerde? Süreç Nasıl Tamamlanacak? Detaylar

MÜDÜRLÜK MÜLAKATLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuru (15-17 Eylül) ve başvuru başlıklı 18/2 maddesi kapsamında müdür olarak görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları (18-22 Eylül) tüm illerde elektronik ortamda alınmıştır.

İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlar, Ek-2'de yer alan Form üzerinden değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirilmiş (23-25 Eylül) ve değerlendirme sonuçları (26-29 Eylül) tüm illerde duyurulmuştur.

Değerlendirme sonuçlarına itiraz dilekçeleri (30 Eylül-3 Ekim) alınmış ve İl Değerlendirme komisyonları tarafından itirazlar karara bağlanarak (8-10 Ekim) mülakata çağırılacak adaylara ilişkin nihai liste tüm illerde (13-15 Ekim) oluşturulmuştur.

En Çok Müdür Adayı Hangi İllerde?

Müdürlük görevlendirmelerinde münhal okul sayısının 3 katı kadar aday ve 2011 Puanı olan adaylar yarışacaktır. İstanbul'da 4264 müdür adayı, Ankara'da ise 2340 müdür adayı yarışacak.

İLLER        Müdür Adayı Sayısı
İstanbul     4264
İzmir         2332
Ankara      2340
Konya       2155
Adana       1614
Mersin       1685
Bursa        1382
Gaziantep  1156

Müdür Adayları 1 Gün İzinli!

Sözlü sınava çağırılacak müdür adayları sınavın olduğu gün görevli-izinlisayılacaklardır.İzin konusuyla ilgili bazı iller internet sitelerinde duyuru yayımlamışlardır. Diğer illerdeki müdür adaylarının da aynı şekilde izinli sayılacağını söyleyebiliriz.

Süreç Nasıl Tamamlanacak?

16-23 Ekim tarihleri arasında sözlü sınavlar tüm illerde yapılacak. Müdürlük görevlendirme süreci takvime uygun olarak devam edecek. Sözlü sınav sonuçlarının duyurulması (24-28 Ekim), Sözlü sınav sonuçlarına itiraz (30 Ekim-5 Kasım), İtirazların değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması (6-12 Kasım), Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme (13-18 Kasım) tarihleri arasında süreç tamamlanmış olacaktır.

İşte İlk İzlenimler, dikkat etmeniz gerekenler:

Komisyonlar 5 kişiden oluşuyor.

Mülakata giderken yanınızda mutlaka bir özgeçmiş bulundurunuz.

Kendinizi kısaca tanıtmanız isteniyor.

Masanın üzerinde çok sayıda zarf var.

Her zarfın içerisinde 1 genel kültür, 1 mevzuat olmak üzere 2 soru bulunuyor.

Mevzuat sorusu, her alandan çıkabiliyor.

Genel Kültür soruları, genellikle edebiyat ve tarih alanı ağırlıklı.

Kısa bir şekilde kendini tanıt.

Müdür olunca ne gibi projelerin var?

Neden müdür olmak istiyorsun?

Her grupta 40 kadar aday mülakata alınıyor.

Bir adayın mülakatı 5-7 dakika sürüyor.

 

MÜLAKATLARDA ÇIKAN SORULAR ;

- Seçuklu devletinin başkenti ? iznik
- doğum izni ne kadardır ? 8+8 hafta
- öğretmene sosyal işler için kaç saat ücret ödenir ? 2 saat

============================================

- rehber öğretmen derse girer  mi?
 - rehber öğretmenin ek dersi neye göre yapılır ?
 - anasınıfı öğretmeni nöbet tutar mı ?
 - okul öncesi eğitim kurumları nereye açılır ?
 - fairplay nedir ?
___________________________________________________________

- kızılırmak üzerindeki barajlarımız ?
- türkiyede ilk para nerede,ne zaman basıldı ?
- tek hekim kaç gün rapor verir ?
-karadenizin en yüksek dağı ?
-en uzun minaresi olan camii ? (adana merkez camii)
- dünyada en büyük yanardağ ?
- tillo nun yeni ismi nedir ?
- ortaköy camiinin orijinal ismi nedir ?(büyük mecidiye camii)
- ilk milli uçağımız ?(hürkuş)
- n.fazıl ın eserleri ?
- cihanı numa kimin eseri ? (evliya çelebi)

================================================
- ekinoks nedir ? gece-gündüz eşitliği 21 mart-23 eylül
- gaziler gününde ne yaparsınız ?
- ortaokul ve imam hatip okullarında seçmeli ders nasıl tesbit edilir ?
- ilkokulda sınıf başkanı nasıl seçilir ?

 - Mağaradakiler kitabının yazarı kimdir ? cemil meriç
 - okul aile birliği seçimi kaç yılda bir yapılır ? 
 - italyan hümanistlerinden yazar-şair in adı n?  dante
 - istanbul üniversitesinin eski adı ? darül fünun
  - teyemmüm abdesini ne bozar ?
 - kaç türlü ibadet vardır ?
- ortaöğretim nakil işlemlerinde ne esasa alınır ?
- bilgisayarda,birçok resim arasından 3 resmi nasıl kopyalarsınız ?
- 15 günde cevaplanması gereken evrak için kaç gün daha ek süre verilir ?
================================================

- 5580 e göre ücretsiz okul arazisi tahsisi nasıl yapılır ?
- bilgi edinme kurulu ne zaman toplanır ?
  - seçmeli dersler kaç öğrenciyle seçilir ?
  - ilk divan sanatçısı kimdir ?
   - okul aile birliği yönetim kuruluna en geç ne zamana kadar yetki verilir ?
   - suyun kaldırma kuvvetini kim bulmuştur?
______________________________________________________
- güneşten gelen zararlı ışıklar ? ultraviyole
-2014 te avrupa dönem başkanlığını yapan 2 ülke ? yunanistan-italya
- öğretmenlerin emeklilik işleri ne zaman yapılır ? haziran da
dilekçe alınır-temmuz da sonuçlanır ...
==========================================
- Orta ve ileri düzeyde bütçe planlamasını kim yapar ? Bakanlar krl.bütçe komisyonu/tbmm
- Tüm yazıyı word ile nasıl seçersin ?
- Rumeli Hisarını kim - ne zaman yaptırmıştır ? Fatih-1451
================================================
-          okul kayıtlarında gereken evraklar ?
-          ütopya nın yazarı kim ?
-           köy okulu lojmanlarından vergi alınır mı ?
-          ilkokul ve ortaokullar hangi birime bağlıdır ?
-          vadideki zambak kimin eseri ?
-          ege bölgesindeki nehirler ?
-          dünya da en büyük çukur ?
==================================================
         
 -         Apriyon nedir ?
-         BM nin kısaltılması (UN)
-          Fonetik
-          23 Nisan ne zaman başlar ?
-          29 Ekim ne zaman biter ?
-          Modern Matbaa ?
-          Ortaöğretim kurumlarındaki rehberlik
-          Bayrak direği nereye dikilir ? Uzunluğu ?
-          İlk posta teşkilatını kim kurdu ?
-          Kamu harcamalarını kim yürütür ?
-          Hangi öğrencilerin bilgileri gizlidir ?
-          Sözleşmeli personel nasıl alınır ?
-          Yeniçeri ocağı ne zaman kaldırıldı ?
-          Milli Eğitimin amaçları
-          Vektör nedir ?
-          e-okul nedir ?
-          İlk Müslüman devleti nerede kurulmuştur ?
-          Okul aile birliği üyeleri kimlerden oluşur?
-          Yönetişim nedir ?
-          222 sayılı milli eğitim temel kanunu
-          Maslow’un ihtiyaç piramidi…
-          Fransa-İngiltere arasındaki deniz
-          İlk dokuma fabrikası
-          Azınlık okullarını kmler açar,kimler okur?
-          İstanbul-Ankara Arasındaki ilk uçak seferi
-          Yurtdışındaki bakanlıkpersoneli sicil amiri…
-          Müsteşar kimin sicil amiridir ?

--------------------------------------------------------------------------------
 
-En çok farklı dilin kullanıldığı ülke ( papua yeni gine)
-Dünyanın en büyük adası – Grönland
-Özel eğitim sınıfları kaç kişidir
-Bayrağın bayrak direğine oranı
-İnsani yardım dernekleri – ihh,deniz feneri…
-mebbis: meb bilgi işlem sistemi
tefbis;
tif;
tika;
-2013 Unesko Piri Reis yılı.
-İlk Tiyatro eseri –Şinasi Şair evlenmesi
-Baknlıkta kaç birim vardır
-Kaçıncı hükümet? Kaçıncı MEB ?
- Ders arası teneffüs kaç dk.?
-Öğle arası kaç dk.?
-Yüzyüze eğitim nedir?
-Rumeli hisarını kim yaptırdı ?
-Maarif nedir ? eğitim
-Cemil Meriç kimdir ?
-Cemil Meriç in eserleri ?
-En uzun minare ? Selimiye’de
-Merkez ve köy muhtarlarının sicil amiri ?
--------------------------------------------------------------------------------------------

1. 1982 Anayasası hangi tarihte halk oyuna sunulmuş, hangi tarihte kabul edilmiştir?

07/11/1982'de halk oylaması yapılmış, 9/11/1982 de resmi gazetede yayınlanmıştır.

2. 1982 Anasasası kaç kısımdan oluşur?

7 kısımdan oluşur.

3. 1982 Anasasası ilk 4 maddesinde hangi hükümlere yer verilmiştir?

1. madde devletin şekli, 2. maddede cumhuriyetin nitelikleri, 3. maddede değiştirilmeyecek hükümler, 4. maddede bu 3 maddenin değiştirilemeceği hüküm altına alınmıştır.

4. 1982 Anasayasına göre Cumhuriyetin nitelikleri nelerdir?

Demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti.

5. 1982 Anayasasında güçler ayrılığına nasıl yer verimiştir?

Yasama yetkisi TBMM, yürütme yetkisi cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu, yargı bağımsız mahkemelerce kullanılır.
------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 657 sayılı DMK kimler hakkında uygulanır?

Genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri ve belediyeler, bunların kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde çalışan memurlar

2. 657 sayılı DMK temel ilkeleri nelerdir?

Sınıflandırma, kariyer, liyakat

3. 657 sayılı DMK istihdam şekilleri nelerdir?

Memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel, işçiler

4. 657 sayılı DMK göre devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları nelerdir?


5. 657 sayılı DMK devlet memuru, amirinden aldığı emri, mevzuata aykırı görürse nasıl bir işlemyapar?
===================================================


 
-          Okul aile birliği üyeleri kimlerden oluşur ? veli-öğretmen-bağışçı
-          belde belediye başkanının soruşturma iznini kim verir ?
-          büyükşehie bel.bşk.soruşturma iznini kim verir ?
-          para  basma yetkisi ? merkez bankası
-          görevlendirilen öğretmenin sicil amiri
-          sosyal kulüpler öğrenciye ne kazandırır ?
-          çok gizli evrak nasıl hazırlanır ?
 
===============================================

1. Bakanlık teşkilatı oluşumu nasıldır?

Merkez, taşra, yurt dışı

2. Müsteşarın görev ve yetkileri nelerdir?

Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olup bakanlık hizmetlerini, bakan adına ve onun emir veyönşendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, bakanlığın amaç ve politikiları ile stratejik planına uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, bakanlık birimlerine gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.

3. Kaç müsteşar yardımcısı görevlendirilir?

5

4. Bakanlığın hizmet birimleri nelerdir?


5.Milli eğitim şurasının sekretarya hizmetlerini hangi birim yürütür?

Talim ve terbiye kurulu

=================================================0

1. Everest'e çıkan ilk Türk dağcısı kimdir?

Nasuh Mahruki

2. Hindistan'da kurulan Türk Devletlerine örnek veriniz.

Şemsileri Kutbiler, Balabanlar

3. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde görülen askeri birliklere örnek veriniz.

Yeniçeri ocağı, Azaplar, Tımarlı sipahiler

4. Roma Medeniyeti'nin çökmesini hazırlayan gelişme nedir?

Kavimler göçünün başlaması

5. İlk sanayi devrimi hangi ülkede gerçekleşmiştir?

İngiltere

E. EN GÜNCEL BİLGİLER VE SORULAR

SPOR

1. 15. Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman nerede yapılacak?

2016 da Fransa'da yapılacak

2. 2017 Akdeniz oyunları ne zaman nerede yapılacak?

2017'de İsoanya'da

3. 2014 Dünya futbol şampiyonası nerede düzenlendi?

Brezilya

4. 2014 Dünya futbol şampiyanasının galibi hangi ülke olmuştur?

Almanya

5. Soma'da hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine destek için düzenlenen turnuvanın gailibi kim olmuştur?

Beşiktaş
==================================================
- biosfer nedir ?
- fatih proj.açılımı ?
- 100 temel esrden örnekler ...
-  ıtri kimdir ?
- il içi geziler de kim onay verir ?
- kaz dağları hangi bölgededir ?
===============================================

 
___________________________________________________________


1. İstanbul menkul Kıymetler Borsası'nın ismi (İMKB) adı Borsa İstanbul (BİST) olarak değiştirildi.

2. 2013 yılı Çin'de Türkiye yılı olarak kutlandı.

3. Türkiye IMF'ye borcunun son taksidini Mayıs 2013'de ödemiştir.

4. İstanbul'da yapılacak olan 3. boğaz köprüsünün adı Yavuz Sultan Selim'dir.

5. Türkiye'd 30 Büyükşehir belediyesi vardır.

6. Haziran 2013'de Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" eseri UNESCO Dümya Belleği Listesine alınmıştır.

7. BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon dur.

8. Caber Kalesi, Türkiye'nin sınırları dışında sahip olduğu tek kara parçasıdır.

9. 2013 Cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat büyük ödülleri, edebiyat dalında Prof. Dr. İskender Pala'ya, müzik alanında Ahmet Kaya'ya verildi.

10. BM dünyada gıda güvenliği ve fakirlik konularında çözüm olarak aile çiftçilerini desteklemek için 2014 yılını "Aile Çiftliği Yılı" ilan etmiştir.

11. Dünya İnsan hakları günü 10 Aralık'tır.

12. Ebola virüsü, insanlarda ve insan dışı primatlarda viral hemorajik ateş şeklinde ciddi hastalık formlarına yol açan virüstür. Son zamanlarda özellikle Afrika ülkelerinde çok sayıda can alan Ebola virüsü ile ilgili araştırmalar yapılıyor.

13. Nobel Ödülü, Alfred Nobel tarafından kurulan dernek tarafından, insanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacını taşıyan bir prestij ödülüdür.

14. Nobel ödülü 1901 yılında verilmeye başlanmıştır.

15. Nobel Ödülü 6 alanda verilir. Fizik, Kimya, Fizyoloji veya Tıp, Edebiyat, Barış, İktisat

16. Avrupa Birliği'nintemeli, 1951 yılında 6 ülkenin katılımıyla oluşturulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'na dayanır. 1991 yılında Avrupa Birliği Antlaşması ile kurulmuştur.

17. Avrupa Birliği kurucu üyeleri; Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksenburg.

18. Schengen Anlaşması, Avrupa Topluluğu'na üye 5 ülke arasında sınır ve gümrük kontrollerinin tamamen kaldırılmasını amaçlayan anlaşamadır.

19. Birleşmiş Milletler, 24 Ekim 1945 tarihinde kurulmuştur.

20. NATO (Kuzey Atkantik Savunma Paktı) 9 Nisan 1949'da kollektif savunma örgütü olarak Washington Anlaşması ile kuruldu.
----------------------------------------------------------------------------------------------
-          mimar sinanın ilk külliyesi ?
-          mimar Sinan n kaç eseri var ? 364
-          ilk milli helşkopter projemiz ? atak
-          ilk tank projemiz? Altay
-          özel okulların ücretsiz öğrenci kontenjanı ? % 3
-          Atatürk samsun a hangi görevle çıktı ?
-          fuat sezgin kimdir ? b ilim tarihi araştırmacısı
-          en derin göl ? Baykal
-          fatih projesi açılımı ?
-          kurtuluş günleri kutlamalarını Ankara da dışişleri,taşrada içişleri üstlenir.
-          ilk ve ortaöğretimde 100 temel esere örnek ?
-          evlilik ve ölüm izni ? 7 gün
-          mazeret izni ? 10 gün
-          3.boğaz köprüsünün adı:y.sultan selim
-          mesnevinin dili ; farsça dır
-          yurt dışına görevli gideceklere kim onay verir ?
-          süsleme sanatına ; tezhip, yapana dsa; müzehhip denir
-          çöl rüzgarın ne denir ? samyeli
===================================================
- çok gizli evrak nasıl düzenlenir ?
- akarsuyun akış hızı ? debi
- dünyanın enbüyük nehri
________________________________________________________

-          okulda istiklal marşı törenini kim organize eder ?
-          mali kontrol nedir _
-          yerleşme hürriyeti hangi durmlarda kısıtlanır ?
-          birleşmiş milletlerin kuruluş tarihi ?
-          Ahmet davutoğlu nun kitabı- stratejik derinlik
-          ölen İtalyan tenor – pavorotti
-          Sezai Karakoç ?
-          gezide 40 öğrenciye kaç görevlendirme yapılır ?
-          bakanlar malı denetimde kime karşı sorumludur –tbmm
-          bilgi edinme kanunundaki 30 günün gerekçesi nedir ?
===================================================
-          ders saati kaç dk  ? 40
-          türkiyede en uzun nehir ? kızılırmak
-          talim terbiye kurulu bşk.yrd.nın sicil amiri kimdir ? ttk.başkanı dır.
-          meb bağlı teşkilatlar ? merkez-taşra-yurt dışı.
-          izcinin tanımı

===================================================
-  7 güzel adamdan ikisinin ismi ? cahit zarifoğlu,erdem beyazıt
-  bütçeden örtülü ödeneğe % kaç ayrılır ?
_________________________________________________________

- 2014 yılı ne yılıdır ? gaspıralı ismail
- ilköğretim kurumlarında öğrenciye doğal afet-sağlık vs. kaç gün izin verilir ?
-avrupa birliği euro ya ne zaman geçti ?
-aile birliğini kim denetler ?
- lokosit nedir ?
-paradan 6 sıfır ne zaman atıldı ?
- avrupa insan hakları mahkemesine atanan ilk türk hakim kimdir ?
- okul aile birliğ yılda kaç kez denetlenir ?
==================================================
- UNESCO  açılımı ( türkçe ) ?
- ilköğretim kurumu yönetmeliğinde eğitim çağı hangi tarihleri kapsar ?
- yerel idareleri mali açıdan kim denetler ?
_______________________________________________________

 - z teoremi nedir ?
 - marifetname kimin eseridir ?
 - dünyanın enyükse şelalesi ?
 - istanbul valisinin adı ?
 - 100 temel eserden 3 ü
 - il içi öğrenci gezilerinde kim onay verir ?
 - ilk milli eğitim bakanı kimdir ?
 - maarif davamız adlı eserin yazarı ? nurettin topçu
 - serbest vezni ilk kullanan şair ?

www.kamudan.com / özel

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER