MUHALEFETTEN ŞUBE MÜDÜRLERİNE ZAM TEKLİFİ

Şube müdürlerinin mali haklarının düzeltilebilmesi amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına kanun teklifi sunuldu.

MUHALEFETTEN ŞUBE MÜDÜRLERİNE ZAM TEKLİFİ
Şube müdürlerinin mali haklarının düzeltilebilmesi amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına kanun teklifi sunuldu.
 
İstanbul milletvekili Kadir Gökmen ÖĞÜT tarafından hazırlanan kanun teklifinde, bakanlıkların merkez ve taşra kuruluşları ile bunların bağlı ve ilgili kuruluşlarında görev yapan şube müdürlerinin görev alanlarına giren konularda her türlü hazırlık çalışmalarını yürütmek, faaliyet konularına giren alanlardaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli uyarlama çalışmalarını hazırlayarak daha üst yöneticilere önemli bir destek hizmetinde bulundukları belirtildi.
 
Öğüt teklifinin gerekçesinde, 2011 yılında çıkarılan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanun ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede diğer görev ve unvanlarda bulunanların özlük haklarında iyileştirmeler yapılırken şube müdürlerinin ihmal edildiğini belirterek, kanun teklifi ile şube müdürlerinin unutulan özlük hakları iyileştirilerek hak ettikleri seviyeye getirilmesinin amaçlandığını belirtti.
 
14/07/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA (ŞUBE MÜDÜRLERİNİN ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ) DAİR KANUN TEKLİFİ
 
MADDE 1- 14.07.1965 Tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna ekli hizmet sınıfları itibariyle unvana veya aylık alınan derecelere göre ek göstergeleri gösteren II SAYILI CETVELİN 1- BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA başlığının altındaki "... İl Özel İdare Kurulu üyesi Bakanlık İl müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir İllerindeki diğer bakanlık il müdürleri..." ibaresinden sonra gelmek "bakanlıkların merkez teşkilatı kadrolarında bulunan Şube Müdürleri," 2- YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURULUŞLARINDA başlığı altındaki "... Sosyal Güvenlik İl Müdürü(Ankara, İstanbul, İzmir)..." ibaresinden sonra gelmek üzere " bağlı ve ilgili kuruluşlar merkez teşkilatı kadrolarında bulunan Şube Müdürleri", IV- SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ'nin 7'nci sırasındaki "... birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Daire Başkanı..." ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Şube Müdürü" ibareleri eklenmiştir.
 
MADDE 2- 27.06.1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) SAYILI CETVELİN 9'ncu sırasında yer alan "...Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüklerinin İl Müdürü..." ibaresinden sonra gelmek üzere "Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Şube Müdürü" ibaresi eklenmiştir.
 
MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 4- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER