Mühendisin işini muhtar yapacak!

Deprem güvenliği olmayan yapılar için 12 yıldır çözüm üretilmezken, yeni tasarı ve tekliflerle muhtar ve belediye başkanları yapıların depreme dayanıklı olup olmadığına karar verebilecek.

Mühendisin işini muhtar yapacak!

Sağlıklı ve güvenli konut ihtiyacını karşılamak için hiçbir şey yapılmadığından ortaya çıkan kaçak yapılara her seçim dönemi “imar affı” getirilmiş, yaşanan depremlerde bu yüzden çok sayıda insan hayatını kaybetmişti. Seçimler yaklaşırken Topbaş ve İstanbullu milletvekilleri yeni tasarı ve teklifleri gündeme getirdiler.

Topbaş, Türkiye Belediyeler Birliği’nin Encümen toplantısı sonrasında “vatandaşlarımız deprem güçlendirmesi” yapabilecek diyerek yeni bir imar affı önerirken, İstanbullu vekilller kırsal alandaki binaların “fen ve sağlık kurallarına uygunluğuna” muhtarların karar vermesini teklif ettiler.

AKP kaçak yapıları teşvik ediyor
İmar affını açıkça gündeme getirdiği halde, önerisinin imar affı olarak anlaşılmamasını isteyen Topbaş, belediyelerin kaçak yapılara “geçici kullanma belgesi” vermesinin önünün açılmasını istiyor. Topbaş'ın kaçak yapıya karşı çözümü ise belediye başkanlarının uyarı yapmakla yetinmesi. Oysa kaçak yapılar için verilen “geçici kullanma belgesi” bu yapıları yasal hale getirmiş olacak.

Oysa ki, 2004 yılında çıkarılan Türk Ceza Kanunu’nda Belediye sınırları içinde bulunduğu halde, yapı ruhsatı olmayan ya da varolan ruhsatına aykırı olarak bina yapan ve buna müsaade edenlere hapis cezası getirilmişti. Aynı madde ile köylerdeki sınai faaliyetler için de yapı kullanım izin belgesi zorunlu hale getirilmiş ve müsaade eden kişi de hapis cezasına mahkum edilmişti.

AKP hükümetinin zamanla kendi çıkardığı yasayı delmesi Topbaş'la başlamadı. Yasa çıkarıldıktan bir yıl sonra kanunun aynı maddesine eklenen yeni bir fıkra ile ilk olarak 12 Ekim 2004 tarihinden önceki binalar yasa kapsamı dışına çıkarıldı. Meclise 3 Mart günü AKP’li milletvekillerinin getirdiği teklif de büyükşehirlere yakın olan ve turistik özelliği olan kırsal alanlarda muhtar ve köylüyü ranta teşvik ederken, tüm köylerde deprem güvenliği olmayan yapılaşmayı da teşvik ediyor.

Muhtar mühendis oldu!
AKP’nin İstanbul milletvekilleri İdris Güllüce ve Nusret Bayraktar ve 12 AKP’linin meclise sunduğu teklif, esas komisyonda 23 Mart tarihinde jet hızıyla kabul edildi. Önümüzdeki günlerde mecliste oylanacak olan teklife göre, kırsal alandaki yapılaşmanın depreme dayanıklı olduğuna muhtarlar karar verecek.

İmar Kanunu’nun 27. maddesinin değiştirilmesini öngören teklife göre: “... köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yaptıracağı konut, hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapılar ile köyün günübirlik ihitiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber ve köy hahvesi gibi yapılar için inşaat ve iskan ruhsatı aranmaz. Ancak yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve muhtarlıktan izin alması gerekir."

Tarla ve yaylaların yağması serbest
Teklifin bir başka maddesinde Toprak Koruma Kanunu da işlevsiz hale getiriliyor. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na göre “Tarım arazileri, arazi kullanım plânlarında belirtilen amaçları dışında kullanılamaz.” Ancak AKP’li vekillerin yaptığı teklifte, tarımsal nitelikli alanlardan köy yerleşik alanı olarak belirlenenler için Toprak Koruma Kanunu’nun hükümlerinin uygulanmayacağı belirtiliyor.

Tarım arazilerinin yağmalanmasının önünü açan teklife göre, köy yerleşik alanlarının sınırı planla değil, il genel meclisinin kararı ile belirlenecek. Mera ve yayla alanları da yağmadan nasibini alıyor. Bu topraklardan yerleşim alanı olarak belirlenenlerin mülkiyeti önce kamu kurumlarına arkasından şahıslara verilebilecek.
Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER