NABİ AVCI VE YUSUF TEKİN'E SUÇ DUYURUSU

Aktif Eğitim SenŞube Müdürlüğü Yargı Kararlarının Gereğini Yerine Getirmeyen Milli Eğitim Bakanı, Müsteşar ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

NABİ AVCI VE YUSUF TEKİN'E SUÇ DUYURUSU
29.12.2013 tarihinde ÖSYM tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme Yazılı Sınavı gerçekleştirilmiştir. Sınav sonuçları 03.01.2014 tarihinde açıklanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliği uyarınca sınavda (70) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılmıştır.

Yine, aynı yönetmelik uyarınca, yazılı sınavda başarılı olan şube müdürü adayları ayrıca sözlü sınava alınacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı, 14.01.2014 tarihinde Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınav duyurusunu yayımlamıştır. 10.02.2014 - 28.02.2014 tarihleri arasında sözlü sınavlar gerçekleştirilmiştir. Sözlü sınav sonuçları 07.03.2014 tarihinde açıklanmıştır. Sözlü sınav sonuçları topluca açıklanmamış, adaylar, MEBBİS Kişisel Bilgiler Modülüne girerek sınav sonuçlarını öğrenebilmiştir.

Yazılı sınavda başarılı olan çok sayıda şube müdürü adayı, sözlü sınav sonucunda başarısız sayılmıştır. Yazılı sınavdan sonra, aslında sözlü sınavda da başarılı olan şube müdürü adayları süresi içerisinde, Türkiye'nin dört bir yanından, sözlü sınav sonuçlarına itiraz etmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı, sözlü sınava katılıp başarısız sayılan adayların itirazlarını, kişisel durumlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadan, herkes için aynı biçimde olacak şekilde, sözlü sınavın ilgili mevzuat doğrultusunda gerçekleştirildiği ve sözlü sınava etki edecek herhangi bir hatanın bulunmadığını belirterek reddetmiştir.

Bunun üzerine şube müdürü adayları, idare mahkemelerine başvurarak sözlü sınavda başarısız sayılmalarına ilişkin işlem ile 10.02.2014 - 28.02.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavların öncelikle yürütmesinin durdurulması ve akabinde iptaline karar verilmesi istemiyle davalar açmışlardır.

Aktif Eğitimciler Sendikası olarak açtığımız aynı konulu davada Ankara 9. İdare Mahkemesi, 24.10.2014 tarihli ve 2014/1556 Esas sayılı kararıyla yürütmenin durdurulması istemini reddetmiştir. Verilen bu ret kararına karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulunun 2014/7493 E. Sayılı dosyasında tarafımızca itiraz edilmiş olup; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulu, davamızla aynı konulu önceki davada 11.09.2014 tarihli ve 2014/5897 E. sayılı kararıyla yürütmenin durdurulması talebinin reddine ilişkin kararı kaldırarak yürütmenin durdurulması kararı vermiştir. Bölge İdare Mahkemesi, 10.02.2014 - 28.02.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavların tamamının yürütmesini durdurmuştur. Bu karar, Milli Eğitim Bakanlığı'na 10.10.2014 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanı ve diğer şüpheliler 2577 sayılı Yasanın 28/1 maddesine aykırı olarak bugüne kadar kararın gereğini yerine getirmemiş, 10.02.2014 - 28.02.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavları ve sözlü sınav sonuçlarına göre yapılan şube müdürü atamalarını iptal etmemiştir. Şikayet olunanlar, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavları hakkında verdiği yürütmenin durdurulması kararını 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesinde öngörülen otuz günlük süre içinde uygulamayarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddesi gereğince “görevi kötüye kullanılma suçu” işlemişlerdir.

Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenler ile 4483 sayılı Yasa gereğince soruşturma yapılarak şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını talep ettik.

Suç Duyurusu dilekçesi için tıklayınız…

aktifegitimsen.org.tr
Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER