'ÖĞRETMENE EK ÖDEME' İLK KONUŞULACAK KONU OLDU

Toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Eğitim hizmetleri kolunda, Eğitim Bir Sen'in taleplerinin değerlendirilmesi, Maliye Bakanlığında ele alındı

'ÖĞRETMENE EK ÖDEME' İLK KONUŞULACAK KONU OLDU
 
Yapılan komisyon toplantısı sonucunda hazırlanan tutanakta, ilk madde olarak öğretmenlere ek ödeme konusu yer aldı
Toplu Sözleşme Teklifleri Ait Komisyon Raporu Netleşti Milyonlarca kamu çalışanını, emekliyi ve ailelerini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde 2. tur görüşmeleri bitti. Eğitim öğretim ve bilim hizmet kolu için Maliye Bakanlığı’nda yapılan iki ayrı toplantıda toplu sözleşme tekliflerine ait komisyon raporu netleşti.
Öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının ‘ek ödeme’ sorunu hizmet kolu bazında masada görüşülecek birinci madde olarak kararlaştırıldı. Ek ödeme konusunda anlaşılamaması halinde alternatif olarak ‘Eğitim-Öğretim Tazminatı’nda artış önerildi.
 
Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Ahmet Özer, Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri Ramazan Çakırcı, Genel Basın Yayın Sekreteri Ali Yalçın, Genel Teşkilatlanma Sekreteri Murat Bilgin, sendika Hukuk Müşavirleri ile Maliye Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Yurdakul, Devlet Personel Başkanlığı Başkan Yardımcısı Enes Polat, Kalkınma Bakanlığı Daire Başkanı Kaan Saygılı, Hazine Müsteşarlığı Daire Başkan Vekili Mete Saat ile bazı uzmanların katıldığı komisyon toplantısında toplu sözleşme masasında görüşülmek üzere teklifler tasnif edildi.
 
Teklifler, Hizmet Kolu Kapsamında Görüşülebilecek Mali ve Sosyal Haklar, Genel Kapsamda Görüşülebilecek Mali ve Sosyal Haklar, Toplu Sözleşmenin Hangi Bölümünde Değerlendirileceği Konusunda Uzlaşılamayan Teklifler, Mali ve Sosyal Hak Kapsamında Olduğu Konusunda Uzlaşılamayan Teklifler olmak üzere tasnif edildi. Her hizmet kolunda komisyon toplantıları planlanan saatte biterken, eğitim-öğretim ve bilim hizmet kolunda planlanan süre yetmedi ve ikinci bir toplantı daha yapılmak zorunda kalındı. 
EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI (EĞİTİM-BİR-SEN)
2012-2013 YILLARINA İLİŞKİN
TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFİNE DAİR
KOMİSYON RAPORU
ANKARA 3/5/2012
I- GİRİŞ
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde 30 Nisan 2012 tarihinde başlayan toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısında, Kamu İşveren Heyeti Başkanı ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı tarafından belirlenen toplu sözleşme gündeminin “Her Bir Hizmet Koluna Yönelik Mali ve Sosyal Haklarla İlgili Müzakerelerin Yürütülmesi” bölümüne ilişkin olarak Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde iki komisyon kurulması ve bu komisyonların hazırlayacağı Raporların 8-9 Mayıs 2012 tarihlerinde yapılacak toplantılarda değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.
II- ÇALIŞMA KONULARI
4688 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığına verilmiş olan Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna ilişkin Eğitimciler Birliği Sendikasının (Eğitim-Bir-Sen) toplu sözleşme teklifi, Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili tarafların katılımıyla oluşturulan Komisyonumuz tarafından anılan Kanunun 28 inci ve 31 inci maddeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiş ve aşağıdaki şekilde tasnif edilmiştir.
1- Hizmet Kolu Kapsamında Görüşülebilecek Mali ve Sosyal Haklar
Sıra No Teklif Konusu İçeriği
1 Ek ödeme artışı (2. sıradaki teklifin kabul edilmesi halinde bu teklif dikkate alınmayacaktır). Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfındaki personelin ek ödeme oranlarının 50 puan (314 TL) artırılması.
2 Eğitim öğretim tazminatı artışı (1. sıradaki teklifin kabul edilmesi halinde bu teklifin 50 puanlık artışa tekabül eden kısmı dikkate alınmayacak, 17 puanlık artış oranı teklifi dikkate alınacaktır). Eğitim öğretim tazminatı oranlarının 67 puan (419 TL) artırılması; 1. Sıradaki teklifin kabulü halinde 67 puanlık artış teklifinin 50 puanının dikkate alınmayarak eğitim-öğretim tazminatının 17 puan artırılması
3 Ek gösterge artışı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfındaki personelin ek göstergesinin 600 puan artırılması 3.600’e çıkarılması.
4 Öğretim elemanlarının ek ödeme oranlarının 50 puan artırılması (5. sıradaki teklifin kabul edilmesi halinde bu teklif dikkate alınmayacaktır). Öğretim elemanlarının ek ödeme oranlarının 50 puan (314 TL) artırılması.
5 Öğretim elemanlarının üniversite ödeneğinin artırılması (4. sıradaki teklifin kabul edilmesi halinde bu teklifin 50 puanlık artışa tekabül eden kısmı dikkate alınmayacak, 17 puanlık artış oranı teklifi dikkate alınacaktır). Öğretim elemanlarının üniversite ödeneğinin 67 puan (419 TL) artırılması; 4. Sıradaki teklifin kabulü halinde 67 puanlık artış teklifinin 50 puanının dikkate alınmayarak üniversite ödeneğinin 17 puan artırılması
6 Öğretim yılına hazırlık ödeneği artışı Ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının %165’i oranında (1.037 TL) öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmesi.
7 Ders görevlerinin çeşitli nedenlerle yerine getirilememesi veya öğretime değişik nedenlerle ara verilmesi nedeniyle fiilen yerine getirilmeyen ek derslere ilişkin ek ders ücreti ödenmesi. Eğitim ve öğretime değişik nedenlerle ara verilen dönem ve günler için fiilen yerine getirilmeyen ek ders görevlerinin yapılmış sayılması ve ek ders ücreti ödenmesi.
8 Yüksek lisans ve doktoralı öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenmesi. Yüksek lisans ve doktoralı öğretmenlere diğer öğretmenlere göre %25 ve %40 artırımlı ek ders ücreti ödenmesi.
9 Her altı saate karşılık bir saat ek ders ücreti ödenmesi. Öğretmenlerin girdiği her altı saat için ilave bir saat ek ders ücreti ödenmesi.
10 İkili öğretim yapılan okul yöneticilerine ilave ek ders ücreti ödenmesi. İkili öğretim yapılan okulun müdür, müdür başyardımcısı ve yardımcılarına haftada ilave 10 saat ek ders ücreti ödenmesi.
11 Sınav ve komisyon üyeliklerindeki sınırlamaların kaldırılması ve ödenen ek ders ücretinin artırılması. Bir öğretim yılında bir kişiye 12 sınav ve 15 komisyon üyeliği verilebilmekte ve bu görev karşılığında 5 saat ek ders ücreti ödenebilmektedir.
12 Tam gün tam yıl eğitim yapan kurumlarda müdür başyardımcılarına ödenen ek ders ücreti kadar müdür yardımcılarına da ödenmesi. Tam gün tam yıl eğitim yapan kurumların müdür yardımcılarının ek ders ücretlerinin haftada ilave 10 saat artırılması.
13 Rehber öğretmenlere öğretim yılı boyunca ek ders ücreti ödenmesi. Rehber öğretmenlere ders yılı süresince hafta 18 saat üzerinden ödenen ek ders ücretinin öğretim yılı boyunca ödenmesi.
14 Ders dışı eğitim çalışmalarındaki %5’lik sınırın kaldırılması. İzcilik, spor ve halk oyunları gibi ders dışı eğitim çalışmalarında görev alabilecekler için bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saat sayısının ilgili eğitim kurumunun bir ders yılındaki toplam saat sayısının %5’ine ilişkin sınırlamanın kaldırılması.
15 Alan dışı derslere giren öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesi. Alan (branş) dışında girilen dersler için aylık karşılığı ders görevi ile ilişkilendirilmeksizin ek ders ücreti ödenmesi
16 MEB’e bağlı açık öğretim okullarının kayıt ve dosya iş ve işlemlerini yürüten örgün ve yaygın eğitim kurumu yöneticilerine ilave ek ders ücreti ödenmesi MEB’e bağlı açık öğretim okullarının kayıt ve dosya iş ve işlemlerini yürüten örgün ve yaygın eğitim kurumu yöneticilere hafta ilave 3 saat ek ders ücreti ödenmesi
17 Ek ders ücret göstergesinin artırılması Ek ders ücret gösterge rakamlarının gündüz öğretimi için 230, gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için 265 olarak uygulanması.
18 Akademik juri üyelikleri için ek ders ücreti Öğretim üyelerinden, akademik jüri üyeliklerine görevlendirilenlere, her bir juri görevi için 2914 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde belirlenen usul ve esaslar dâhilinde 15 saat ek ders ücreti ödenmesi
19 Kariyer basamaklarına dayalı ilave eğitim öğretim tazminatı Beş yıllık görev süresini tamamlayan doktoralı öğretmenler başöğretmenin, üç yıllık görev süresini tamamlayan doktoralı öğretmenler uzman öğretmenin; yedi yıllık görev süresini tamamlayan yüksek lisanslı öğretmenler başöğretmenin, beş yıllık görev süresini tamamlayan yüksek lisanslı öğretmenler uzman öğretmenin; diğer öğretmenlerden yedi yıllık görev süresini tamamlayanlar uzman öğretmenin, dokuz yıllık görev süresini tamamlayanlar başöğretmenin yararlandığı ilave eğitim öğretim tazminatından yararlandırılması.
20 Öğretim elemanlarının ek ders ücretlerinin artışı 2914 sayılı Kanun’un 11’inci maddesine göre ödenmekte olan ek ders ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan unvan göstergesi rakamının; profesör kadrosunda bulunanlar için 450, doçent kadrosunda bulunanlar için 375, yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için 300 ve öğretim görevlisi ve okutman kadrolarında bulunanlar için 240 olarak uygulanması
2- Genel Kapsamda Görüşülebilecek Mali ve Sosyal Haklar
Sıra No Teklif Konusu İçeriği
1 Yan ödeme farklılığının giderilmesi Şef kadrolarında bulunan personele aynı puanda yan ödeme verilmesi
2 Avans verilmesi İl eğitim denetmenlerine avans verilmesi
3 Fazla çalışma ücreti İkili öğretim yapan kurumlardaki diğer personele fazla çalışma ücreti ödenmesi
4 Yurt dışında geçici görevlendirilen personelin özlük haklarının artırılması Kira bedeli ödenmesi, eş ve çocukları için harcırah ödenmesi.
5 Kurum tarafından açılan sınavlara giren personele harcırah ödenmesi Kurum tarafından açılan ve girilmesi mecburi olmayan sınavlara görev yaptığı yerleşim birimi dışında giren personele harcırah ödenmesi.
6 Bazı tazminatların artırılması Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfı dışındaki personelin tazminat oranlarının 17 puan (107 TL) ve eğitim uzmanı, Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı ile şeflerin ise 27 puan (170 TL) artırılması.
7 Aile yardımı ödeneği Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar içinde aile yardımı ödeneğinin ödenmesi.
8 Kreş açılması veya kreş ücreti ödenmesi MEB çalışanlarının 0-4 yaş gurubu arasındaki çocukları için kreş ve gündüz bakımevleri açılması ve buralardan ücretsiz faydalanılması veya bu kapsamdaki her bir çocuk için 2012 döneminde aylık 140 TL, 2013 döneminde ise aylık 160 TL kreş yardımı ödeneği verilmesi.
9 Yükseköğretim kurumları sekreterlerinin ek göstergelerinin artırılması ve makam tazminatı verilmesi Yükseköğretim kurumlarında görev yapan fakülte sekreterleri, yüksekokul sekreterleri ve enstitü sekreterlerine, 657 sayılı Kanunun ek 26’ıncı maddesi hükmü kapsamında, Kanuna ekli (IV) sayılı Cetvelde üniversite genel sekreterleri için öngörülen oranda makam tazminatı ödenmesi ve 3600 ek gösterge rakamı verilmesi.
10 Üniversitelerdeki memurlara katkı payı ödenmesi Bünyesinde Ziraat ve Veteriner Fakülteleri, Sivil Havacılık Yüksekokulu ile atölye ve laboratuvar bulunan yükseköğretim kurumları; açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumları ile düzenli döner sermaye geliri olan yükseköğretim kurumlarında üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen döner sermaye gelirlerine katkısı olan 657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen personele; 2547 sayılı Kanunun 58’inci maddesinde öngörülen ek ödeme matrahının %100’ü oranında döner sermaye katkı payı ödenmesi.
11 Mali hizmetler uzmanlarının mali hakları Üniversitelerde bulunan mali hizmetler uzmanlarının 375 sayılı KHK eki (III) sayılı Cetvel kapsamına alınması.
12 MEB’in bazı birimlerinde görev yapan personele fazla mesai ücreti Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personel ile öğretmenevleri, akşam sanat okulları ve otelcilik ve turizm meslek liselerinde görev yapan kurum yöneticileri ve diğer personelin fazla çalışma sürelerine karşılık fazla çalışma ücretlerinin artırılması.
13 TH sınıfına dahil edilen personelin ÖHT oranları Yükseköğretim kurumlarında Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patologu ve Sosyolog unvanlı kadrolarında çalışan personele, TH sınıfında öngörülen tazminatlardan yararlandırılması.
3- Toplu Sözleşmenin Hangi Bölümünde Değerlendirileceği Konusunda Uzlaşılamayan Teklifler
Sıra No Talep Konusu İçeriği Kamu İşveren Teknik Heyeti Görüşü Kamu Görevlileri Teknik Heyeti Görüşü
1 Öğretmenlere ek tazminat ödenmesi Öğretmenlere de bazı hizmet sınıflarında olduğu gibi bölgesel ek tazminat ödenmesi. Bölgesel ek tazminat ödenmesi öğretmenler dışındaki diğer kamu görevlilerini de ilgilendirdiğinden geneli kapsamında görüşülmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Bu talep eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolu kapsamında öğretmen kadrolarında bulunanlar için münhasıran getirilen bir talep olup, köylere kadar uzanan taşra teşkilatında ya da birimlerinde öğretmen istihdam eden ve de bu birimlerinde öğretmen istihdamında sıkıntı çeken başka bir kurum ya da kuruluş bulunmadığından söz konusu talebin hizmet kolu kapsamında müzakere edilmesi gerekmektedir.
2 İl eğitim denetmenlerinin mali hakları İl Eğitim Denetmenlerine makam tazminatı verilmesi Kamu görevlilerine yönelik makam tazminatı düzenlemeleri kamu görevlilerinin genelini ilgilendirdiğinden bu hususun toplu sözleşmenin geneli kapsamında görüşülmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Genel olarak denetim yapan müfettiş ve denetçiler ile belediyelerde görev yapan müfettişler makam tazminatından yararlandıklarından il düzeyinde denetim görev yapan ve sadece MEB’i ilgilendiren il denetmenlerinin makam tazminatının hizmet kolu bazında görüşülmesi gerekir.
3 İkramiye Öğretmenler gününde MEB çalışanlarına bir maaş ikramiye verilmesi Bir çok kamu görevlisine ait günler ve haftalar bulunduğundan bu tür taleplerin kamu görevlilerinin geneline yönelik bölümünde görüşülmesi gerektiği değerlendirilmektedir Söz konusu talep, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan personele münhasıran getirilen bir talep olup başkaca bir kurum ya da kuruluşta öğretmenler gününe özel ikramiye talebinde bulunulamayacağından bu talebin hizmet kolu kapsamında müzakere edilmesi gerekmektedir.
4 Eğitim kurumlarında yöneticilik görevlerinde geçici görevle görev yapanların ek ders ücreti Görevlendirildikleri unvan ile asli görevleri için öngörülen ek ders ücretleri arasında kıyas yapılarak fazla olan ek ders ücretinin ödenmesi. Yöneticilik görevlerine görevlendirme birçok kamu idaresinde yapıldığından bu tür görevlendirmelerde ödenecek ilave ücretlerin geneli kapsamında görüşülmesi gerekir. Diğer kurum ve kuruluşlarda eğitim kurumlarında yöneticilik görevlerine münhasır bir düzenleme olmadığı gibi bu şekilde geçici görevle görev yapanların ek ders ücretine ilişkin bir talep hizmet kolu kapsamında müzakere edilmelidir.
5 Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen dışındaki kadrolarda çalışanlara öğretim yılına hazırlık ödeneği Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen dışındaki kadrolarda çalışan diğer personele ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının %165’i oranında (1.037 TL) öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmesi. Bu tür talepler kamu görevlilerinin genelini ilgilendirmekte ve aynı zamanda aynı veya benzer kadrolardaki personel arasında ücret dengesizliğine sebebiyet vermektedir. MEB dışında eğitim-öğretim faaliyetinin görevi kapsamında olduğu başkaca bir kurum ve kuruluş bulunmadığından eğitim-öğretim yılına hazırlık için MEB çalışanları dışında diğer kamu görevlilerince hazırlığı gerektirir bir durum hasıl olmamaktadır. Bu nedenledir ki söz konusu talep hizmet kolu kapsamında müzakere edilmelidir.
6 Üniversitelerde görev yapan memurlara geliştirme ödeneği ödenmesi Üniversitelerde memurlara da öğretim görevlilerine verilen oranda geliştirme ödeneği ödenmesi Bu tür talepler kamu görevlilerinin genelini ilgilendirmekte ve aynı zamanda aynı veya benzer personel arasında ücret dengesizliğine sebebiyet vermektedir. Dünya Üniversiteler Birliği’nin Lima Bildirgesinde üniversitedeki memurlar da akademik personelle akademik çevre kapsamında değerlendirildiğinden bu talebin hizmet kolunda görüşülmesi gerekmektedir.
4- Mali ve Sosyal Hak Kapsamında Olduğu Konusunda Uzlaşılamayan Teklifler
1- Öğretmen çocuklarına tanınan %15’lik kontenjan dâhilinde parasız yatılı veya burslu okuma hakkının diğer Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının çocuklarına da sağlanması.
2- Örgün ve yaygın eğitim kurumu yöneticilerinin haftalık girmek zorunda olduğu ders saatinin zorunlu altı saat yerine altı saate kadar şeklinde düzenlenmesi.
3- Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda bulunanlardan beş yıllık görev süresini tamamlayan doktoralı öğretmenlere başöğretmen, üç yıllık görev süresini tamamlayan doktoralı öğretmenlere uzman öğretmen, yedi yıllık görev süresini tamamlayan yüksek-lisanslı öğretmenlere başöğretmen, beş yıllık görev süresini tamamlayan yüksek lisanslı öğretmenlere uzman öğretmen unvanın verilmesi; diğer öğretmenlerden beş yıllık görev süresini tamamlayanlar uzman öğretmenlik kariyer basamakları sınavına başvurabilmeli, uzman öğretmenlerden iki yıllık görev süresini tamamlayanların ise sınava bağlı olmaksızın başöğretmen olabilmelerine imkan sağlanması
4- Hizmet sınıfı ayrımı yapılmaksızın Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışanlardan, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde tanımlı zorunlu hizmet bölgeleri ve hizmet alanlarında görev yapanlara, zorunlu olarak atanma şartı aranmaksızın bu bölgelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilmesi yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılması.
5- Öğretmenlerin atama ve yer değiştirmelerinde; özür durumuna bağlı yer değişikliği başvurularında atamaya esas hizmet süresinin hesaplanmasında 30 Eylül tarihinin esas alınması, eş ve öğrenim durumu özür grubu yer değiştirmelerinin Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere yılda en az iki kez gerçekleştirilmesi, sağlık durumu, genel ve özel hayatı etkileyen sebepler nedeniyle özür grubu yer değiştirmelerinde dönem sınırlaması yapılmaması, bu şekilde atamaları yapılamayanların il emrine atanması, becayiş hakkı tanınması
6- Öğretim elemanlarına hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın her ortamda fikir ve görüşlerini özgürce dile getirebilmesine imkan sağlanması ve bu sebeple haklarında disiplin hükümlerinin yürütülmemesi.
7- Yükseköğretim kurumlarına tahsis edilmiş kamu konutlarının %40’ının memurlara, %60’ının ise öğretim elemanlarına tahsis edilmesi.
8- Yükseköğretim kurumlarının disiplin kurullarında sendika
Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER