ÖĞRETMENLER YAZ TATİLİNDE SEÇİM GÖREVİNE ÇAĞIRILABİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanlığı seçimi yaz tatiline denk geliyor. Peki öğretmenler seçim görevine çağrılabilir mi?

ÖĞRETMENLER YAZ TATİLİNDE SEÇİM GÖREVİNE ÇAĞIRILABİLİR Mİ?
Yazın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde başbakanlığın 2014/11 sayılı genelgesiyle gerekli personel desteğinin sağlanacağı vurgulanmıştır. 27 Haziran’ da Resmî Gazete’ de yayınlanan genelge akıllara ’’Öğretmenler yaz tatilinde seçim görevine çağırılabilir mi?’’ sorusunu getirmektedir. Çünkü 6271 sayılı yasa gereği ilk turu 10 Ağustos, salt çoğunluk sağlanamazsa 2. turu 24 Ağustos’ ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri; öğretmenlerin yaz tatiline denk geliyor.
 
Genelgenin 5. paragrafında geçen ’’Cumhurbaşkanı seçiminin her aşamasında görev alması muhtemel kamu personelinin yıllık izinlerinin planlanmasında seçim tarihinin dikkate alınması zorunlu görülmektedir.’’ cümlesi MEB personelini doğrudan ilgilendirmiyor. Çünkü mezkûr tarihlerde eğitim kurumlarında sadece yöneticiler bulunurken öğretmenler Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ nin 14 ve 15, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ nin 8, MEB Personeli İzin Yönergesi’ nin 10 ve 657/103. maddesi uyarınca izinli sayıldıkları yaz tatilindeler. Genelgenin bu cümlesi 657/102’ ye göre yıllık izin kullanan Emniyet teşkilatı ve Yüksek Seçim Kurulu personelini ilgilendiriyor. İlgili personele izinler 657/103 uyarınca amirin uygun bulduğu zamanlarda 1 yıldan 10 yıla kadar kamu hizmeti bulunan devlet memurlarına 20+4, kamu hizmeti 11. yılın ilk gününü geçmiş devlet memurlarına 30+4 gün şeklinde uygulanıyor.
 
Genelgede doğrudan doğruya ’’öğretmen, müdür yardımcısı, okul müdürü’’ sözcükleri geçmese de ilk önce metinde öğretmenleri işaret eden kısımlara bakalım. Genelgenin 6. paragrafında ’’Cumhurbaşkanı seçiminin başarıyla gerçekleştirilerek millet iradesinin sandığa sağlıklı yansıması amacıyla Seçim Kurulu Başkanlıkları’ nın personel, yer tahsisine ilişkin talepleri ivedilikle karşılanacaktır.’’ ve son paragraftaki ’’Başta mülkî amirler olmak üzere tüm kamu kurum/kuruluşları ile güvenlik güçlerinin amirleri tarafından gereken tüm önlemler alınacaktır.’’ denilmektedir. Dolayısıyla seçimlerde hem sandık başkanı hem de memur olarak görev yürüten öğretmenlere iş düşmektedir.
 
Bildiğiniz üzere ilk ve ortaöğretimde görev yapan öğretmenler İKY 67, OKY 86/4/o , MEB Personeli İzin Yönergesi 44/2/b maddeleri uyarınca devlet memurları; yıllık izinlerini geçirecekleri yerlerin adresini görevli oldukları kurum müdürlüğüne bildirmeleri zorundadırlar. Buradaki amaç, mevzuatta yer alan kamu personelinin hizmetine ihtiyaç duyulduğu takdirde personeli göreve çağırmaktır. Zira MEB Personeli İzin Yönergesi’ nin 16. maddesinde ’’Yıllık iznini kullanmakta olan memur, hizmetine gereksinim duyulması halinde izin vermeye yetkili amirler veya üst amirlerce yazılı/sözlü olarak göreve çağırılabilir. Bu durumda memurun belli yol süresini takip eden ilk iş gününde görevine dönmesi zorunludur.’’ denilmektedir. Sonuç olarak; idarelerin görev verme yetkisi, ilgili kanun/yönetmeliklerle başbakanlığın 2014/11 sayılı genelgesi düşünüldüğünde ihtiyaç duyulması halinde öğretmenler yaz tatilinde seçim görevine çağırılabilirler.
 
 
Yücel ÖNDER
Türk Eğitim-Sen
Esenler İlçe Başkanı
Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
ferhat dağhan
ferhat dağhan - 7 yıl Önce

Her öğretmen yaz tatilini geçirdiği yerde görev alsa bu sorun kendiliğinden kalkar.

SIRADAKİ HABER