ÖĞRETMENLERE DARBE ÜSTÜNE DARBE !

YENİ YAYINLANAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ TASLAĞI ÖĞRETMENLERE DARBE ÜSTÜNE DARBE VURUYOR.

ÖĞRETMENLERE DARBE ÜSTÜNE DARBE !
YEDİNCİ BÖLÜM  

Mazerete Bağlı Yer Değiştirmeler Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme


 MADDE 36- (1)Öğretmenin, aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği;


 a)Öğretmenin kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,


 b)Öğretmenin eşinin de Bakanlıkta görev yapıyor olması halinde, daha fazla hizmet ihtiyacı duyulan yere,


 c)Öğretmenin eşinin başka kamu kurumunda görev yapıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,


 ç) Öğretmenin kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,


 d)Öğretmenin milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşinin bulunduğu yere,

atanması suretiyle yapılabilir.


 (2) Aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenler, evlilik cüzdanı ile eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür.


 (3) Eşi emekli olan öğretmenler, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.


 (4)Öğretmenlikte ve devlet memurluğunda adaylığı kaldırılmayanlar, devlet memurluğunda adaylığı kaldırılıp da öğretmenliğe ilk atama kapsamında atananlar ile yeniden atama ve kurumlar arası atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandığı yerde en az bir yıl çalışmayanlar,aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunamaz.


 (5) Eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenlerin yer değiştirme istekleri bu madde kapsamında değerlendirilmez.


 (6) Eşleri geçici olarak görevlendirilen öğretmenler, eşlerinin geçici olarak görevlendirildiği yere aile birliği mazeretine bağlı yer
 değiştirme isteğinde bulunamaz.


 Türk Eğitim Sen Başkanı İsmail KONCUK'un konuyla ilgili açıklaması:

 
" Öğretmenler ya da meb'de çalışan bir eğitim çalışanı ile evlenmesini yasaklar mahiyettedir. öğretmen öğretmen veya eğitim çalışanı dışında her hangi bir çalışan veya başka bir meslek grubu ile evlendiğinde problem en aza inmekte ama birbiriyle evlenmeleri halinde meb'in istediği yerde aile birliği oluşturabilecektir. allah izan versin, mesleğimizden birini seçmeyelim mi? ne yapılmaya çalışılıyor ? 3 yıl sigortalılık şartına sendikamızca dava açılmıştır.Bu madde daha önce çerçeve yönetmelikte düzenlenmiştir. MEB bu kafa ile öğretmenlere çok çile çektirir.TES'e destek verin, güç verin MEB'i kendine getirelim.Yandaşa destek hepimize kaybettirecek. "
Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER