ÖĞRETMENLERİN DENETİMİ FARKLI ŞEKİLLERDE YAPILACAK

Öğretmen denetimlerinin kaldırılmasına dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak; tüm öğretmenlerin denetim ve kontrol odaklı teftiş felsefesi ile denetlenmesi yerine kurum denetim sürecinde farklı branş öğretmenlerinin çalışmaları incelenmekte, ihtiyacı olan öğretmenlere rehberlik esasına dayalı hizmet sunulmaktadır.

ÖĞRETMENLERİN DENETİMİ FARKLI ŞEKİLLERDE YAPILACAK
Mili Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme ve uygulamalar sonucunda kanuna ve teftiş usul ve esaslarına aykırı teftiş yapılacağı iddiaları Bakan AVCI tarafından cevaplandırıldı.
 
Mlletvekili Durmuş Ali TORLAK, MEB Rehberlik ve Denetim Başkanlığının yeniden yapılandırılması kapsamında yapılan düzenlemelerden hareketle verdiği soru önergesinde bazı iddialara ilişkin soruların Bakan Nabi AVCI tarafından cevaplandırılmasını istemişti. Soru önergesinde “öğretmen denetiminin yapılmamasının ve kurumların denetiminin üç yılda bir yapılmasının gerekçesi" de sorulmuştu. 
 
Soru önergesine cevap niteliğinde hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI imzasını taşıyan açıklamada özetle şöyle denildi:
 
-Maarif Müfettişleri verilen görevleri yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yürütmektedir.
 
-652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişiklikle, merkez ve taşrada aynı denetim evreninde, aynı işi, aynı metodlarla birbirinden bağımsız olarak yapan denetim birimlerinin, tek çatı altında toplanması ve tek birimden yapılan koordinasyonla, daha etkin ve verimli bir denetim hizmeti sunulmasının sağlanması amaçlanmıştır. Yapılan düzenleme ile İl Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesindeki Eğitim Denetmenleri Başkanlıkları Maarif Müfettişleri Başkanlığı adı altında Rehberlik ve Denetim Başkanlığının taşra birimlerine dönüştürülmüş ve Bakanlık merkez teşkilatında görevli Bakanlık Denetçileri ile İl Eğitim Denetmenleri Maarif Müfettişi unvanı altında birleştirilmiş, ancak Bakanlık Denetçilerinin özlük hakları korunarak mağduriyete meydan verilmemiştir.
 
-Halen Rehberlik ve Denetim Başkanlığında, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre görevlendirilen Maarif Müfettişleri görev yapmaktadır.
 
-Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinde bazı kuramların denetimlerinin üç yılda bir yapılması esas olarak belirlenmiştir.
 
-Öğretmen denetimlerinin kaldırılmasına dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak; tüm öğretmenlerin denetim ve kontrol odaklı teftiş felsefesi ile denetlenmesi yerine kurum denetim sürecinde farklı branş öğretmenlerinin çalışmaları incelenmekte, ihtiyacı olan öğretmenlere rehberlik esasına dayalı hizmet sunulmaktadır. Ancak zorunlu hallerde inceleme ve soruşturmaya dayalı olarak da ders denetimleri yapılacaktır.
Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
SALİHANE DÜŞÜNCE
SALİHANE DÜŞÜNCE - 9 yıl Önce

Sayın Bakanımız Bakanlık Müfettişlerinin birleşmedeki haklarının korunduğunu söylemiş. DOĞRUDUR,Sayın Bakanımız eşit ve aynı işi yapanların arasındaki ücret dengesizliğini nasıl açıklayabilecek bilemiyorum ama sorulması gereken asıl soru bu...SAYIN BAKANIM,Aynı kurumda aynı işi yapan müfettişlerin birinin aldığının diğeri bir buçuk katını alıyorsa eşit işe eşit ücret vardır diyebilir misiniz?

SIRADAKİ HABER