POLİSİN SORUNLARINA PRATİK ÇÖZÜMLER

Polisin mesleğini icra ederken karşılaştığı temel sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerilerini Önder Aytaç 58 maddede topladı.

POLİSİN SORUNLARINA PRATİK ÇÖZÜMLER

1 Polislerin araç sorunlarının “kiralık araç” formülü ile karşılanması
 
2. Tüm araçlar kasko sigortası ile sigortalanması.
 
3. Araçlar kasko yapılamıyorsa, şoförlük yapan personele ek ücret verilmesi veyahut ayrı bir mevzuatla kasıt hariç kaza yapan şoförlere kaza sonucu araçların tamir ücreti alınmaması.
 
4. Emniyet binalarının tümünün girişlerine X-Ray cihazları koyulması.
 
5. Nöbet kulübelerinin tamamının insan ihtiyaçlarına uygun ve kurşun geçirmez şekilde yapılması.
 
6. Büyükşehirlerdeki merkez ilçelerin emrinde de trafik ekiplerinin bulunması.
 
7. Maddi hasarlı trafik kazaları ile ilgili kaza raporlarının, sigorta şirketlerinin bilirkişileri tarafından tutulması ve bu konu ile ilgili mevzuat düzenlemesinin yapılması. Hali hazırda kaza yapan vatandaşlar anlaşırsa kendi aralarında, anlaşamazlarsa da trafik polisi tarafından kaza raporu düzenlenmektedir.
 
8. Teşkilatın vardiyalı çalışılan birimlerinde, öğle saat 12.00’de ve gece saat 00.00’da tabldot yemeği verilmesi.
 
9. Vardiyalı çalışılan birimlerde mesai süresinin 8 saati geçmemesi. Vardiya sistemin çok önemli istisnai durumlar dışında asla bozulmaması.
 
10. Fazla mesailer, hafta sonları, bayramlar ve gece çalışmalarının ayrıca ücrete tabi tutulması. Bu durumlarda ücret verilememesi gibi hallerde ise personele ekstradan izin verilebilmesi.
 
11. İl emniyet müdürü vb. makamlarda bulunanların, bulundukları makamların maksimum belli bir süreye tabi olması.
 
12. Emniyet teşkilatını yöneten personelin maaşlarının emsali kuruluşlarda çalışan yöneticilerinkine uygun bir şekilde eşitlenmesi. (Kaymakam, Savcı vs gibi)
 
13. Üniformaların yenilenmesi, halihazırda polis montları benzin pompacıları tarzındadır. Bunun yerine çevik kuvvetin kullandığı veya jandarma teşkilatının kullandığı kumaş tarzında montların yapılması.
 
14. Görevini ihmal eden ve savsaklayan personele etkin cezalar verilmesine imkân sağlayan modern bir disiplin tüzüğünün hazırlanması.
 
15. Teşkilat personeli hakkında soyut ve asılsız iftiraların yer aldığı imzasız dilekçelerin hiçbir şekilde işleme tabi tutulmaması.
 
16. Teşkilat piramidinin gözden geçirilerek, erken emeklilik sisteminin getirilmesi ve var olan mevcut şişkinliğin giderilmesi.
 
17. Aktif görev yapılması ile emekli olunması durumu arasındaki aşırı maaş farkının bir şekliyle giderilmesi.
 
18. Emekliliğe esas teşkil eden maaşta artış yapılması. Halen teşkilatta çalışan bir şube müdürünün ek göstergesi 3000 civarında iken, emsali bir çok başka kurumlarda çalışan eşit statüdeki personelin ek göstergeleri en az 3600’dür.
 
19. Emniyet teşkilatının sistem içerisindeki temsil düzeyinin yükseltilmesi. Örneğin iç güvenlik müsteşarlık düzeyine çıkarılması.
 
20. Polislik mesleği ile ilgisi olmayan hizmetlerin, başka kurumlar tarafından yapılması.
 
21. Toplu gidilen görevlerde tuvalet, çay, su vb. ihtiyaçların en iyi şekilde giderilmesi.
 
22. Müdür, amir, memur ayrımı yapmadan hizmet araçlarının, şartları yerine getirmek kaydıyla herkes tarafından kullanabilmesi.
 
23. Ödüllendirme sisteminin yeniden gözden geçirerek, gerçekçi ve adil bir sistem ile yenilenmesi.
 
24. Polislerin oturduğu lojmanların görünüm ve bakımlarının polise yakışan bir şekilde insani hale getirilmesi.
 
25. Teşkilat yasasının güncelleştirilmesi.
 
26. PVSK vb. yetki yasaları ile ilgili tüzük ve yönetmeliklerin güncellenmesi.
 
27. Yönetici personel ve baş komiser dahil olmak üzere, polis memurları ve diğer personelin üye olabileceği sendika hakkının sağlanılması.
 
28. Her ilde teşkilatın uğradığı haksız saldırılara karşı cevap verecek bir birimin / müessesenin oluşturulması.
 
29. Mesai saatleri dışında, evde telsiz dinleme mecburiyetinin olmaması.
 
30. Akaryakıt, mefruşat, kırtasiye ve diğer ödeneklerin genel bütçeden yeterince ayrılması ve bu ihtiyaçların asla ama asla vatandaşlara gördürülmemesi.
 
31. Polislik mesleğinin, mesleği idare edenler tarafından bir yaşam tarzı şeklinde algılanmasından dolayı profesyonelleşme eksikliğinin varlığının düzeltilmesi.
 
32. Polisin genel kurul, konser, maç vb gibi özel güvenlik faaliyet alanlarında çalıştırılmaması. Eğer çalıştırılıyorsa da kesinlikle ek bir ücretin ödenmesi.
 
33. Polise mukavemetin diğer devlet memurlarına mukavemetteki gibi değerlendirilmemesi ve mukavemet edenlerin tutuksuz yargılanmaması.
 
34. Hırsızlık gibi mal aleyhine işlenen suçların mağdurlarının mağduriyetlerini giderecek yasal düzenlemelerin yapılmasi. Örneğin çaldığı eşyanın bedeli, mal yakalanamasa da, çalandan alınmasına imkan verecek yasal düzenlemelerin yapılması.
 
35. Hırsızlık suçu tek başına polisin mücadele edebildiği bir suç olmadığı için, hırsızlık suçu ile mücadelede; vatandaşlara, apartman yöneticilerine, belediyelere, sigorta kurumlarına, ticaret ve esnaf odalarına ve diğer sivil toplum kuruluşlarına da birçok görev düşmesine rağmen, uygulamada hesabın sadece polisten sorulması durumunun düzeltilmesi.
 
36. Hırsızlıkla mücadele için vatandaşların duyarlılığına, apartman yöneticilerinin gerekli önlemleri almasına, belediyelerce sokakların aydınlatılması, binaların hırsızlık yapılamayacak tarzda inşa edilmesinin sağlanmasına, sigorta şirketlerinin ise sigortaladıkları yerlerde alarm, kamera vb önleyici sistemler kurulmasını sağlamasına, ticaret ve esnaf odalarının sigorta yaptırmayan işyerlerini tescil etmemesi gibi önlemlerin de alınması.
 
37. Bu hususların sağlanabilmesi için, ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar yapılarak, bilimsel destek alınarak, ülke çapında ulusal hırsızlıkla mücadelede projeleri yapılarak, mücadele stratejisinin asayiş daire başkanlığı tarafından belirlenmesi.
 
38. Bunun için gerekli yasal düzenleme ve düzenlenecek kampanya ile ulusal televizyonlarda halkın bilinçlenmesinin sağlanması.
 
39. Organ mafyası, seri cinayetler, kontür dolandırıcılığı gibi, yurt genelinde işlenen ulusal suçlarla ilgili, suçla ulusal mücadele stratejileri belirlenmeli ve gerektiğinde genel müdürlükçe basın açıklamaları yapılarak, halkın bu tür dolandırıcılıklar karşısında bilinçlenmesi sağlanmalı.
 
40. Özellikle çocuklar arasında yaygın olan; bali, tiner vb uçucu madde kullanan kişilerin yakalanması durumunda, çocuk olanlar çocuk şubeler kanalıyla, çocuk olmayanlar da karakollar kanalıyla, ilgili kişiler tedavi kabul etmese bile, zorla bir tedavi kurumuna yatırılmasını sağlayacak altyapı ve yasal düzenlemelerin yapılması.
 
41. Oto ile devriye gezen ekiplerin acil haller haricinde, tepe lambası yakmadan devriye gezmeleri.
 
42. Hizmet içi eğitimlerin ciddiye alınması. Her meslek mensubunun belli aralıklarla hizmet içi eğitimden geçirilmesi.
 
43. Hizmet içi eğitim teşvik edilmeli ve hizmet içi eğitimlerdeki başarı ve devam etme durumu mesleki kariyerde değerlendirmeye tabi tutulmalı.
 
44. Hizmet içi eğitimlerde görevlendirilen eğitici personele verilen ders saati ücretleri tatmin edici hale getirilmeli.
 
45. Personelin işini daha iyi yapabilmesi için, kelepçe takma, toplumsal olayda müzakere, ifade alma, üst araması yapma, karakol amirliği vb gibi spesifik konularda, nokta eğitim programlarının hazırlanarak, belirli bir plan dahilinde ilgili tüm birimlerde eğitim verilmesinin sağlanması.
 
46. Çeşitli illere tayin olan polislerin, gittiği yere uyum sağlaması uzun zaman aldığı için, çevresini kısa sürede tanımayan polislerin, suç ve suçlularla mücadelesi yetersiz kalması söz konusu olabilmektedir. Bu durumu ortadan kaldırmak için, polisin atandığı bölgede amir veya memur ayrımı yapılmadan, bölgenin hassasiyetleri, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel durumu ile ilgili gerekli hizmet içi eğitim verilmeden aktif görevine başlatılmaması.
 
47. Jandarmadan polise geçen bir çok yer olduğu halde, bütçe üzerinde bunun yansıması görülmemektedir. Jandarmanın bütçesinden devredilen bölgelerin maliyetinin hesaplanarak, bu ödeneklerin jandarmadan emniyet bütçesine aktarılması.
 
48. Birimlerde kullanılan mefruşat ve mobilyaların, periyodik olarak değiştirilmesi için, periyodik olarak bütçeye ek bir kalemin konulması.
 
49. Kantin gelirlerinin tamamının, kantinin bulunduğu ilin emrinde kullanılması.
 
50. Eşleri çalışan personel için, özellikle emniyet müdürlükleri kampusları içerisinde kreş açılması.
 
51. İl emniyet müdürlükleri bünyesinde personel maaşlarından kesilerek oluşturulan fonlardan, özellikle suçların aydınlatılmasında emeği geçen ve bizzat işi yapan personelin ödüllendirilmesi. Örneğin hırsız yakalayana bir çeyrek altın verilmesi gibi uygulamaların sistematize edilmesi. Kesintisiz olarak görev yapılan karakol vb hizmet birimlerine de, 12.00 ve gece 00.00 olarak yemek firmaları ile anlaşarak yemek verilmesinin sağlanması.
 
52. Teşkilatın pek çok il merkezlerinde atıl vaziyette bekleyen arsalarının, TOKİ vasıtasıyla değerlendirilerek, konforu yüksek lojmanlar yaptırtılması.
 
53. Emniyet müdürlüklerinin değişik noktalarına, personelin yararlandığı hizmetlerin geri dönüşümünü almak için dilek kutularının konulması ve tutanak ile açılacak bu dilek kutularının içerisindeki belirtilen hususlar için, gerekirse EGM ile bile yazışılarak, ifade edilen konularda kalıcı çözüm önerilerinin geliştirilmesi.
 
54. Dernek, siyasi parti, vakıf vb. tüzel kişiliklerin açmış oldukları lokal adı altındaki umuma açık yerlerin polis tarafından arama kararı olmadan da denetimlerinin yapılabilmesi.
 
55. Çevik kuvvetin yeniden yapılandırılarak en az iki yıl çalışmış personel arasından seçim yapılarak oluşturulması.
 
56. Çevik kuvvet birimlerinde çalışan personelin; toplumsal olay polisliği kurusunu başarı ile bitirmesi ve aldığı bu eğitiminin kendi kariyerine de etki etmesi.
 
57. Çevik kuvvet birimlerinde çalışanlara, ayrıca çevik kuvvet tazminatının verilmesi.
 
58. Suç örgütleri ve terör örgütleri ve diğer konularda hukuki sıkıntıya giren personel için, kolay, ücretsiz ve hızlı ulaşılabilir hukuki yardım mekanizmasının kurulması.
 
Yukarıda maddeler halinde yazdıklarımız, polisin mesleğini icra ederken karşılaştığı bazı temel sorunlara pratik çözüm önerileridir.  Yukarıda maddeler halinde yazdığımız çözüm önerilerine, bundan sonra yazdığımız / yazacağımız makalelerimizde de devam edilecektir…
 
Önder AYTAÇ / ROTAHABER

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER