SAVCILIK 'ALİ DEMİR' İÇİN DANIŞTAY'A BAŞVURDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "YGS’deki şifre" iddialarıyla ilgili olarak, Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK), ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararının kaldırılması istemiyle Danıştay’a başvurdu.

SAVCILIK 'ALİ DEMİR' İÇİN DANIŞTAY'A BAŞVURDU

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, "YGS’deki şifre" iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, itiraz dilekçesini, Danıştay 1. Dairesine gönderilmek üzere YÖK Başkanlığına gönderdi.

Dilekçede, YÖK Başkanlığının, 23 Haziran 2011 tarihli kararı ile ÖSYM Başkanı Ali Demir ile sorumluluğu tespit edilebilecek diğer görevliler hakkında, 2011 YGS’de, 6114 sayılı Kanun’un 9/3. maddesinde yer alan "soruların hazırlanması da dahil olmak üzere, sınav sürecinin herhangi bir aşamasında görev alanlar, ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kurallara titizlikle uymakla yükümlüdürler" hükmünün gereklerini yerine getirmede kusurlu davranışlarda bulundukları; talimatlara aykırı hareket ettikleri, derecesi ve katkısı net bir biçimde birbirinden ayırt edilemeyecek ölçüde ihmali tutum ve davranışların sübut bulduğu ve görev gereklerini yerine
getirmede ihmal ve gecikmelerde bulundukları saptamasında bulunulduğu aktarıldı.

Başvuru dilekçesinde, YÖK’ün kararında, buna karşın bu eylem ve davranışların 5237 sayılı TCK’nın 257. maddesinde yer verilen "kişilerin mağduriyetine, kamunun zararına neden olunması veya kişilere haksız kazanç sağlama" sonuçlarından birine yol açmamış olması karşısında unsurları yönünden oluşmayan "görevin kötüye kullanılması" suçundan dolayı ilgililer hakkında soruşturma izni verilmemesi kararı verilerek, dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği anımsatıldı.

Dilekçede, hakkında soruşturma izni istenen ilgililerin suç işleme kasıtlarının, dosyada bulunan delillerin takdirinin ve suçun unsurlarının değerlendirilmesinin Cumhuriyet Başsavcılığı makamına ait olması nedeniyle soruşturma izni verilmemesine dair kararın kaldırılması talep edildi.
 

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER