SUBAY SINIFI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ SUBAY SINIFLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

SUBAY SINIFI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ SUBAY SINIFLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
1 Haziran 2012 CUMA

Resmî Gazete
Sayı : 28310
 
YÖNETMELİK
 
Millî Savunma Bakanlığından:
 
TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ SUBAY SINIFLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE
 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
MADDE 1 – 23/5/1968 tarihli ve 12906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“b. Yedek subay adaylarının; mensubu olacağı kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının belirlenmesi, sınıflandırılması, branşlarının tespit edilmesi, celp, seçim ve sınıflandırma ile ilgili diğer faaliyetleri, celp emirlerinde belirtilen zamanlarda, Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılır.”
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Subayların sınıflandırılması, ilk ve yeniden sınıflandırma kurulları tarafından yapılır. Bu kurullar, sınıflandırma şekline ve ihtiyacına göre Millî Savunma Bakanlığı kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından teşkil edilir.”
 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(2) Yedek subay adayları için ilk sınıflandırma sonuçlarını ihtiva eden tutanaklar Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı veya yetki vereceği makamların onayı ile kesinleştirilirler.”
 
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Subay sınıflandırma faaliyeti, işlemleri, vasıtaları ve sınıflandırmanın ne şekilde yapılacağına dair teferruatlı hususlar bu Yönetmelik esaslarına göre Millî Savunma Bakanlığınca, Kuvvet Komutanlıklarınca ve Jandarma Genel Komutanlığınca, hazırlanacak yönergelerde gösterilir. Bu yönergeler şunlardır:
 
a. Sınıflandırma ve sınıflandırma kurulları yönergesi,
 
b. Askeri ihtisaslar yönergesi,
 
c. Test yönergesi,
 
d. Evsaf kartları yönergesi,
 
e. Yüksek öğrenim kurumu mezunu yükümlülerin seçim ve sınıflandırma yönergesi.
 
Yukarıda belirtilen yönergelerin hazırlanıp yürürlüğe konulmasından Millî Savunma Bakanlığı, ilgili Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı sorumludurlar.”
 
MADDE 5 – Bu Yönetmelik 15/5/ 2013 tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER