ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MÜLAKATLARI VE ATAMALARI KÖKTEN İPTAL

Ve beklenen oldu, mülakatların tamamı kökten iptal oldu. Danıştay'ın yönetmeliklerin mülakatı düzenleyen maddeleri hakkında üç farklı kısmi iptal kararından sonra şimdi de 10-28 Şubat 2014 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan mülakatların tamamının kökünü kazıyan mahkeme kararı nihayet resmen çıktı ortaya

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MÜLAKATLARI VE ATAMALARI KÖKTEN İPTAL

Mülakatı düzenleyen yönetmelik maddelerinin Danıştay kararları ile kısmen iptal edilmesinin ardından, iki farklı sendika ve yüzlerce mülakatzede tarafından açılmış olan mülakatların toptan iptaline yönelik  davalardan bir tanesi nihayet sonuçlandı ve sonuç iptal…bu kararın haberi aslında sitemizden daha önce duyurulmuştu ancak resmi karar metninin ortaya çıkmasıyla artık tüm tartışmalara nokta konulmuş oldu.

 

Kararın orijinal ve resmi metni okunduğunda görülmektedir ki mülakatzedelerden birisi, Ankara 7. İdare Mahkemesinde “…10-28 Şubat 2014 tarihleri arasında yapılan tüm sözlü sınav işlemlerinin ve sözlü sınav neticesine dayalı olarak yapılan atamaların iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle” dava açmıştır. Bunun üzerine Mahkeme de Danıştay'ın yönetmelik hakkında verdiği iptal kararlarına atıfta bulunarak, “ Sözlü sınav neticesinin ve bu sınavlara dayalı olarak yapılan atamalar bütünlük arz eden bir sistem içinde yapıldığı dikkate alındığında söz konusu yönetmelik hükümlerinin yürütmesinin durdurulmuş olmasından tüm sözlü sınav işlemlerinin de sakatlığı sonucuna varılmıştır. …bu kapsamda yapılan tüm sözlü sınav işlemlerinin ve sözlü sınav neticelerine dayalı olarak yapılan tüm atama işlemleri hukuka uygun bulunmamaktadır.” Şeklindeki gerekçe ile “…hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına 10.07.2014 tarihinde oy birliği ile karar verildi.” Diyerek noktayı koymuştur.

 

İşin özü,  artık tartışmasız 10-28 Şubat 2014 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Başkent Öğretmenevinde yapılan tüm sözlü sınavlar ve bu sözlü sınav neticelerine dayalı olarak yapılan 1709 Şube Müdürlüğü atamalarının tamamı iptaldir. Dahası artık bu mülakat puanlarının içinde olacağı hiçbir atama da yapılamayacak demektir. Dolayısıyla Milli Eğitim Baklanlığında % 50 yazılı % 50 sözlü formülü ile atama çabaları da boşa çıkmıştır.

 

Bu durumda geriye sadece ve sadece iki seçenek kalmıştır:

 

1. Sadece yazılı sınav sonuçlarına göre atama yapmak

 

2. Yazılı sınavı kazananları hizmetiçi eğitime alarak bunun sonunda tekrar merkezi olarak yazılı sınav yaparak onun sonucuna göre atama yapmak.

 

Üçüncüsü yargı kararlarını dikkate almamaktır ki bu da hukuk devletinde facia demektir. Zira Anayasanın 2. Maddesinde “Hukuk Devleti” ilkesi yer aldığı sürece, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. Maddesi gereği en geç 30 günde yargı kararları uygulanmak zorunda olduğu sürece, Türk Ceza Kanununun 257. Maddesinde  en az 6 aydan başlayan hapis cezası olduğu sürece ve nihayet yargı kararlarını uygulamayanlar hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunacak sendikalar da olduğu sürece bu iş gerçekten bitmiştir.  Aksini düşünmek ya hayal dünyasında yaşamak ya da hukukun geçerli olmadığı, herkesin kendi hukukunu oluşturmaya çalıştığı acınası bir ülkede  yaşamakla eş değer bir kafa demektir ki hafazallah…zira her şeye  rağmen elhamdülillah hukuk devletiyiz.

 

Nahoş bir cümle olacak belki  ama “Biz demiştik…”

 

Bir değil, üç değil, beş değil, onlarca yazı yazdık bu siteden, sadece bir vatandaş olarak, sadece bu işlere kafa yoran,  bu süreci yakından takip eden sorumlu yayıncılığın gereği olarak, sadece ve sadece hakka, hukuka, adalete, hukuk devletine, devletimize ve nihayet eninde sonunda yerini bulacak olan ilahi adalete “hesap kitap yapmadan” inanmış insanlar olarak bütün samimiyetimizle yetkilileri yazılarımızla uyarmıştık. Ta bu yönetmelik çıktığı günden itibaren “Perşembenin gelişi çarşambadan belli demiştik” Yapmayın, etmeyin bu yönetmelikle atama yapılamaz, yapılsa da eninde sonunda patlar demiştik. Velhasıl ne varsa doğrudan, haktan, hukuktan ve adaletten yana hepsini demiştik…nitekim kayıtlıdır hala yazılarımız, sitemiz ve google hazretleri şahidimizdir, arzu eden sorsun “Şube Müdürlüğü ve mülakat” kelimelerini yazıp aramanız yeterli…

 

Hasılı anlatamadık, dinletemedik, inandıramadık. Sadece yetkililere olsa ne gam koca koca okumuş, hatta okutmakla görevli adamlara da inandıramadık. “O dedikleriniz hukuk devletinde olur ancak dediler!, minareyi çalan kılıfını uydurur dediler, atı alan Üsküdar'ı geçti dediler,  hatta makamlarında çay ısmarlama nezaket davetini bile yaptılar!” Lakin anladık ki küçük hesaplar hakikatin önüne kapkara perde çekmiş olmalıydı, gülüp geçiverdik hepsine…çünkü inanmıştık adalete.

 

Sonuç olarak bizim söylediklerimizi herkesin doğru bulmasını beklemiyoruz elbette, hatasıyla sevabıyla bizi bağlar. Ancak şu apaçık bir gerçek ki bu mahkeme kararı çok nettir ve herkesin artık “mülakatların ve atamaların topyekün iptal olduğu gerçeğini”  kabul etmesini aklı başında herkesten bekliyoruz. Çünkü bu karar 1709 atanmış kişi dahil herkesi bağlar…

kaynak:kamuajans.com

Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
KAOS
KAOS - 9 yıl Önce

UYGULANMAYAN MAHKEME KARARLARININ NE ANLAMI VAR. ATANAN ŞUBE MÜDÜRLERİDE ATANAMAYAN ŞUBE MÜDÜRLERİDE MADUR OLDU

 MÜLAKATLAR ÇOK YANLI VE STANDART YOKTU
MÜLAKATLAR ÇOK YANLI VE STANDART YOKTU - 9 yıl Önce

MÜLAKATLARDA HER TÜRLÜ DALAVERE DÖNDÜ.STANDART BİR UYGULAMA YOKTU. HAK İÇİN ADALET İÇİN OLMASI GEREKEN MÜLAKATLARIN TÜMDEN İPTALİYDİ.

SIRADAKİ HABER