"TORBA TEKLİF" MECLİSE SUNULDU

'Torba teklif' olarak adlandırılan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) değişiklik değişiklik yapılmasıyla ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklife göre, İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulacak. Üniversite Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden oluşacak. Özel eğitim ve cezaevi öğretmenlerinin ek ders ücretlerinin de arttırılması öngörülüyor.

"TORBA TEKLİF" MECLİSE SUNULDU
Tasarıyla, İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulacak. Üniversite; Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşacak. Üniversitenin mütevelli heyeti, Sağlık Bakanı, sağlık bakanlığı Müsteşarı, Rektör, Bakanın seçeceği bir üye ile Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen profesör unvanına sahip bir üye olmak üzere, toplam 5 üyeden oluşacak. Üniversite, yabancı dilde eğitim veren program açma, yabancı yükseköğretim kurumları ile ortak program yürütme de dahil olmak üzere yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarıyla her türlü iş birliğine dair protokol yapabilecek. Üniversite, sağlık hizmeti sunmak veya sağlık uygulama ve araştırma faaliyeti yürütmek amacıyla herhangi bir uygulama ve araştırma merkezi veya birimi açamayacak. Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane adıyla hizmet vermek üzere inşa edilen ve halen Marmara Üniversitesi adına tahsisli olan Haydarpaşa Kampusu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edilecek.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne 1875 kadro       

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne 1875 kadro ihdas edilecek. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun taşra teşkilatında eğitim görevlisi kadrolarında çalışanlardan, Üniversite öğretim üyesi kadrolarına atananların, atama işlemi ile birlikte eğitim görevlisi kadroları iptal edilerek, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmış sayılacak.

Özel eğitim ve cezaevi öğretmeni ek ders ücretine zam     

Ak Parti Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl’ün imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapan teklif, Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik öngörüyor. Buna göre, ek ders ücretleri, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrenciler için açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere yüzde 25 fazlasıyla ödenmesi öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretlerinin ise yüzde 100 fazlasının ödenmesi gündemde.

Yükseköğretim Kurulu Uzmanı olabilmek için, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kadrolarında bulunan personelden, Başkanlık tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olanlar, Yükseköğretim Kurulu Uzmanı ve Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı olarak atanabilecek. Kadro sayısı yüzde 15’ini geçmeyecek ve atamalarda başarı sıralaması dikkate alınacak. Başkanlık kadrolarında 10 yıldan az hizmeti bulunanlar Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı kadrolarına, 10 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar, tezleri başarılı bulunmaları kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu Uzmanı kadrolarına atanabilecek.

hürriyet
Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER