TÜRK EĞİTİM SEN 4+4+4 ANKETİ YAPTI

Anketten çarpıcı sonuçlar çıktı

TÜRK EĞİTİM SEN 4+4+4 ANKETİ YAPTI
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, sendikamızın 4+4+4 sistemi ile ilgili yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.
 
Türk Eğitim-Sen 4+4+4 sistemini mercek altına almak amacıyla 25 Nisan-09 Mayıs tarihleri arasında internet üzerinden bir anket çalışması gerçekleştirdi. 3 bin 923 eğitimcinin katıldığı anket çarpıcı sonuçlar içermektedir. Katılımcıların yüzde 68.4’ü ilköğretimde, yüzde 17.9’u ortaöğretimde, yüzde 8.3’ü okul öncesinde, yüzde 1.2’si Bakanlık taşra teşkilatında, yüzde 1.2’si üniversitelerde görev yapmaktadır. Bu soruya diğer cevabı verenlerin oranı ise yüzde 2.8’dir.      
 
ANKETE KATILAN EĞİTİMCİLERİN YÜZDE 41.9’U YENİ SİSTEMİN İÇERİĞİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ
 
Ankete katılanların yüzde 41.9’u 4+4+4 sisteminin içeriği hakkında bilgi sahibi olduğunu söylerken, yüzde 34.6’sı kısmen bilgi sahibi olduğunu, yüzde 23.5’i ise bilgi sahibi olmadığını belirtmektedir.
 
ANKETE KATILAN EĞİTİMCİLERİN YÜZDE 66.5’İ MİLLİ EĞİTİM BAKANI DİNÇER’İN YENİ SİSTEM İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR
 
Eğitimcilere “Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in 4+4+4 sistemi ile ilgili bilgi sahibi olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusunu da yönelttik. Buna göre katılımcıların yüzde 66.5’i Bakanın bu sistem hakkında bilgi sahibi olmadığını düşünürken; yüzde 22.7’si kısmen bilgi sahibi olduğunu, yüzde 10.8’i de bilgi sahibi olduğunu belirtmektedir.
 
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 86.1’İ OKUL ÖNCESİNİN ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINDAN ÇIKARILMASINI YANLIŞ BULUYOR
 
Ankete katılanların yüzde 86.1’i okul öncesinin zorunlu eğitim kapsamından çıkarılmasını doğru bulmazken, yüzde 13.9’u doğru bulduğunu ifade etmektedir.
Okul öncesinin zorunlu eğitim kapsamından çıkarılmasını yanlış bulanlara bunun nedenlerini sorduk.Buna göre yüzde 48.7’si ‘Okul öncesi eğitim okula hazırlık noktasında hayati öneme sahip’, yüzde 19.3’ü ‘Okul öncesi eğitim almış öğrencilerle okul öncesi eğitim almamış öğrenciler arasında başarı düzeyleri arasında büyük farklılıklar olacak’, yüzde 17.7’si ‘Okul öncesinde zaten yetersiz olan öğrenci sayısı ve okullaşma oranı daha da düşecek’, yüzde 4.4’ü ‘Okul öncesi öğretmenleri norm kadro fazlası olacak’, yüzde 4’ü ‘Okul öncesi eğitimin paralı olmasının ve öğrencilerin özel okullara yönlendirilmesinin önüne geçilemeyecek&rsquo ;, yüzde 2.4’ü ‘Okul öncesi eğitimde AB ülkelerinin standardına ulaşılamayacak’, yüzde 1’i ‘Okul öncesi eğitime yönelik yatırımların sayısı azalacak’ derken; yüzde 2.5’i de ‘diğer’ seçeneğini işaretlemiştir.
 
ANKETE KATILAN EĞİTİMCİLER OKULA BAŞLAMA YAŞININ ÖNE ÇEKİLMESİNE KARŞI
Katılımcılara ‘Okula başlama yaşının 60-72 ay olarak belirlenmesini destekliyor musunuz?’ sorusuna da yönelttik. Buna göre ankete katılan eğitimcilerin yüzde 87.1’i ‘hayır’, yüzde 12.9’u ‘evet’ cevabı vermiştir.
 
Bu soruya ‘hayır’ cevabı verenlere bunun nedenlerini sorduk.Buna göre okula başlama yaşının öne çekilmesine karşı çıkanların yüzde 75.8’i ‘Kas-sinir koordinasyonu ve okuma-yazma ile sayısal becerileri henüz gelişmemiş çocukların ilkokula başlaması pedagojik olarak sakıncalı’ derken; yüzde 8.9’u ‘Küçük yaşta ilkokul 1. sınıfa başlayan çocuklar uyum sağlamakta zorlanacak’, yüzde 8.6’sı ‘Farklı yaş gruplarının aynı sınıfta olması özellikle küçük yaştaki öğrencilerin başarısını olumsuz etkileyecektir’, yüzde 5.3’ü ‘Okulların fiziki şartları ve güvenlik önlemleri küçük yaştaki çocukların ilkokul 1. sınıfa başlaması için uygun değil’ , yüzde 0.4’ü ‘Yeterli derslik bulunmaması’ cevabını vermiştir. Bu soruya ‘diğer’ cevabı verenlerin oranı ise yüzde 1’dir.
ANKETE KATILAN EĞİTİMCİLERİN YÜZDE 61’İ ÖĞRENCİLERİN İKİNCİ DÖRT YILDAN SONRA AÇIK ÖĞRETİME YÖNLENDİRİLMESİNE İMKAN TANINMASINA KARŞI ÇIKIYOR
Katılımcılara ‘Öğrencilerin ikinci dört yıldan sonra açık öğretime yönlendirilmesine imkân tanınmasını olumlu buluyor musunuz?’ sorusunu yönelttik. Buna göre ankete katılan eğitimcilerin yüzde 61’i ‘hayır’, yüzde 39’u ‘evet’ cevabını vermiştir.
Bu soruya ‘hayır’ cevabı verenlere bunun nedenlerini sorduk.Buna göre öğrencilerin ikinci dört yıldan sonra açık öğretime yönlendirilmesine imkan tanınmasını yanlış bulanların yüzde 27.9’u ‘Öğrenciler eğitimlerini yüz yüze ve öğretmenlerinin gözetiminde sürdürmelidir’ derken; yüzde 26.3’ü ‘Çocuk gelinlerin sayısı artacak, kız çocukları eve hapsedilecek’, yüzde 17.2’si ‘Bu düzenleme liselerde okullaşma oranlarını düşürecek’, yüzde 14.9’u ‘Okul yaşamı öğrencilerin sosyalleşmesi açısından çok önemlidir’, yüzde 8.9’u ‘Çocuk işçiliği artacak’ cevabını vermiştir. Bu soruya ‘diğer’ cevabı verenlerin oranı ise yüzde 4.8’dir.
 
ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 78.5’İ İLKOKUL EĞİTİMİNİN 5 YILDAN 4 YILA DÜŞÜRÜLMESİNİ DESTEKLEMİYOR
Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER