Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Seçildi

2011 Yılı TBMM Komisyon Üyeleri 21 Temmuz 2011 günkü 28001 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Seçildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Seçildi
 
TBMM Komisyon Üyeleri 2011
 
 
 
 
TBMM KARARI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİKOMİSYONLARI
ÜYELİKLERİNE YAPILAN SEÇİME DAİR KARAR
 
Karar No. 1000                                                                                                     
Karar Tarihi: 13/7/2011
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları üyeliklerine, Genel Kurulun 12/7/2011 ve 13/7/2011 tarihli, 8 ve 9 uncu Birleşimlerinde yapılan seçimler sonucunda, aşağıdaki listede adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları
 
 
ANAYASA KOMİSYONU (26)
 
             Başkan             : Burhan KUZU                               (İstanbul)      
             Başkanvekili    : Mustafa ŞENTOP                         (İstanbul)      
             Sözcü                : İsmet SU                                         (Bursa)           
             Kâtip                 : FatoşGÜRKAN                             (Adana)         
 
Adalet ve Kalkınma Partisi (16)
 
             Semiha ÖYÜŞ                                                              (Aydın)          
             Canan CANDEMİR ÇELİK                                     (Bursa)           
             İdris ŞAHİN                                                                 (Çankırı)       
             Şuay ALPAY                                                               (Elazığ)          
             Adem YEŞİLDAĞ                                                      (Hatay)          
             Mihrimah Belma SATIR                                           (İstanbul)      
             Ali AŞLIK                                                                     (İzmir)            
             Ayşe TÜRKMENOĞLU                                            (Konya)         
             Hilmi BİLGİN                                                              (Sivas)            
             Yahya AKMAN                                                          (Şanlıurfa)    
             Fatih ÇİFTCİ                                                               (Van)              
             Yusuf BAŞER                                                              (Yozgat)        
 
Cumhuriyet Halk Partisi (6)
 
             Uğur BAYRAKTUTAN                                             (Artvin)          
             Bedii Süheyl BATUM                                                (Eskişehir)     
             Ercan CENGİZ                                                            (İstanbul)      
             Ali ÖZGÜNDÜZ                                                          (İstanbul)      
             Rıza Mahmut TÜRMEN                                           (İzmir)            
             Atilla KART                                                                 (Konya)         
 
Milliyetçi Hareket Partisi (3)
 
             Sinan OĞAN                                                                (Iğdır)             
             Süleyman Nevzat KORKMAZ                                (Isparta)        
             Faruk BAL                                                                   (Konya)         
 
ADALET KOMİSYONU (26)
 
             Başkan             : Ahmet İYİMAYA                         (Ankara)
             Başkanvekili    : HakkıKÖYLÜ                              (Kastamonu)
             Sözcü                : Yılmaz TUNÇ                                (Bartın)
             Kâtip                 : Harun TÜFEKCİ                           (Konya)
 
Adalet ve Kalkınma Partisi (16)
 
             İlknur İNCEÖZ                                                            (Aksaray)      
             Zelkif KAZDAL                                                          (Ankara)        
             Fehmi KÜPÇÜ                                                             (Bolu)             
             Hakan ÇAVUŞOĞLU                                                (Bursa)           
             Mustafa Kemal ŞERBETÇİOĞLU                         (Bursa)           
             İsmail KAŞDEMİR                                                    (Çanakkale) 
             Bilal UÇAR                                                                  (Denizli)         
             Recep ÖZEL                                                                (Isparta)        
             Bülent TURAN                                                            (İstanbul)      
             Mevlüt AKGÜN                                                          (Karaman)    
             Ramazan CAN                                                            (Kırıkkale)    
             Ali İhsan YAVUZ                                                        (Sakarya)      
 
Cumhuriyet Halk Partisi (6)
 
             Bülent TEZCAN                                                          (Aydın)          
             Turgut DİBEK                                                             (Kırklareli)    
             Ali Rıza ÖZTÜRK                                                      (Mersin)         
             Ömer Süha ALDAN                                                    (Muğla)          
             Dilek AKAGÜN YILMAZ                                         (Uşak)            
             Ali İhsan KÖKTÜRK                                                          (Zonguldak)        
 
Milliyetçi Hareket Partisi (3)
 
             Oktay ÖZTÜRK                                                          (Erzurum)      
             Celal ADAN                                                                 (İstanbul)      
             Murat BAŞESGİOĞLU                                              (İstanbul)      
                                                                                                   
MİLLİSAVUNMA KOMİSYONU (26)
 
             Başkan             : Oğuz Kağan KÖKSAL                 (Kırıkkale)    
             Başkanvekili    : Şirin ÜNAL                                     (İstanbul)      
             Sözcü                : Dilek YÜKSEL                               (Tokat)          
             Kâtip                 : Mustafa AKIŞ                              (Konya)         
                                                                                                             
Adalet ve Kalkınma Partisi (16)
 
             Ruhi AÇIKGÖZ                                                          (Aksaray)      
             Seyit SERTÇELİK                                                      (Ankara)        
             Tülin ERKAL KARA                                                 (Bursa)           
             Mehmet Süleyman HAMZAOĞULLARI              (Diyarbakır)  
             Fevai ARSLAN                                                            (Düzce)          
             Ali ŞAHİN                                                                    (Gaziantep)   
             Gülay DALYAN                                                          (İstanbul)      
             Erdal KALKAN                                                           (İzmir)            
             Yıldırım Mehmet RAMAZANOĞLU                      (Kahramanmaraş)      
             Soner AKSOY                                                              (Kütahya)     
             Harun ÇAKIR                                                             (Ordu)            
             Halil ÖZCAN                                                               (Şanlıurfa)    
                                                                                                             
Cumhuriyet Halk Partisi (6)
 
             Ali DEMİRÇALI                                                         (Adana)         
             Ahmet TOPTAŞ                                                          (Afyonkarahisar)        
             Ensar ÖĞÜT                                                                 (Ardahan)     
             Turhan TAYAN                                                           (Bursa)           
             Mustafa MOROĞLU                                                 (İzmir)            
             Orhan DÜZGÜN                                                          (Tokat)          
 
Milliyetçi Hareket Partisi (3)
 
             Edip Semih YALÇIN                                                  (Gaziantep)   
             Münir KUTLUATA                                                    (Sakarya)      
             Koray AYDIN                                                             (Trabzon)      
                                                                                                             
İÇİŞLERİKOMİSYONU (26)
 
             Başkan             : Muammer GÜLER                       (Mardin)
             Başkanvekili    : Feyzullah KIYIKLIK                   (İstanbul)
             Sözcü                : Hüseyin BÜRGE                           (İstanbul)
             Kâtip                 : Gülay SAMANCI                          (Konya)
                                                 
Adalet ve Kalkınma Partisi (16)
 
             Ali KÜÇÜKAYDIN                                                    (Adana)
             Cuma İÇTEN                                                              (Diyarbakır)
             Sermin BALIK                                                            (Elazığ)
             İlhan İŞBİLEN                                                            (İzmir)
             Muzaffer ASLAN                                                       (Kırşehir)
             Mustafa AKIŞ                                                             (Konya)
             Ahmet Tevfik UZUN                                                  (Mersin)
             Alpaslan KAVAKLIOĞLU                                       (Niğde)
             Mehmet ERSOY                                                         (Sinop)
             Ali TURAN                                                                   (Sivas)
             Mehmet Emin DİNDAR                                            (Şırnak)
             Özcan ULUPINAR                                                     (Zonguldak)
            
Cumhuriyet Halk Partisi (6)
 
             Sinan Aydın AYGÜN                                                 (Ankara)
             Namık HAVUTÇA                                                     (Balıkesir)
             Muharrem IŞIK                                                          (Erzincan)
             Ali SERİNDAĞ                                                            (Gaziantep)
             Celal DİNÇER                                                             (İstanbul)
             Mehmet Siyam KESİMOĞLU                                 (Kırklareli)
 
Milliyetçi Hareket Partisi (3)
 
             Enver ERDEM                                                             (Elazığ)
             Mehmet ERDOĞAN                                                   (Muğla)
             Hasan Hüseyin TÜRKOĞLU                                   (Osmaniye)
            
DIŞİŞLERİKOMİSYONU (26)
 
             Başkan            : Volkan BOZKIR                            (İstanbul)
             Başkanvekili  : Muhammed ÇETİN                       (İstanbul)
             Sözcü               : Osman Aşkın BAK                        (İstanbul)
             Kâtip                : Gönül BEKİN ŞAHKULUBEY   (Mardin)
                                                 
Adalet ve Kalkınma Partisi (16)
 
Ali Rıza ALABOYUN                                                (Aksaray)
Emrullah İŞLER                                                          (Ankara)
Ahmet Berat ÇONKAR                                             (İstanbul)
Mehmet MUŞ                                                             (İstanbul)
İsmail SAFİ                                                                  (İstanbul)
Rıfat SAİT                                                                   (İzmir)
Abdullah ÇALIŞKAN                                                (Kırşehir)
İdris BAL                                                                      (Kütahya)
Hasan KARAL                                                            (Rize)
Şaban DİŞLİ                                                               (Sakarya)
Akif Çağatay KILIÇ                                                  (Samsun)
Burhan KAYATÜRK                                                 (Van)
                                                                                       
Cumhuriyet Halk Partisi (6)
 
Osman Faruk LOĞOĞLU                                          (Adana)
Mehmet Ali EDİBOĞLU                                           (Hatay)
Osman Oktay EKŞİ                                                   (İstanbul)
Osman Taney KORUTÜRK                                     (İstanbul)
Faik TUNAY                                                                (İstanbul)
AytuğATICI                                                                (Mersin)
                                                                                       
Milliyetçi Hareket Partisi (3)
 
Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ                                          (Ankara)
Tunca TOSKAY                                                          (Antalya)
Sinan OĞAN                                                                (Iğdır)
                                                                                                   
MİLLİEĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU (26)
 
             Başkan             : Nabi AVCI                                      (Eskişehir)
             Başkanvekili    : Avni ERDEMİR                            (Amasya)
             Sözcü                : Fikri IŞIK                                        (Kocaeli)
             Kâtip                 : Osman ÇAKIR                              (Düzce)
                                                 
Adalet ve Kalkınma Partisi (16)
 
Mehmet Naci BOSTANCI                                        (Amasya)
Orhan ATALAY                                                          (Ardahan)
İsrafil KIŞLA                                                               (Artvin)
Hakan ŞÜKÜR                                                           (İstanbul)
İsmet UÇMA                                                               (İstanbul)
Selçuk ÖZDAĞ                                                           (Manisa)
Nebi BOZKURT                                                          (Mersin)
Çiğdem Münevver ÖKTEN                                      (Mersin)
Suat ÖNAL                                                                   (Osmaniye)
Ayşenur İSLAM                                                          (Sakarya)
Mehmet ALTAY                                                         (Uşak)
Temel COŞKUN                                                          (Yalova)
            
Cumhuriyet Halk Partisi (6)
 
Metin Lütfi BAYDAR                                                (Aydın)
Recep GÜRKAN                                                         (Edirne)
Ali Haydar ÖNER                                                       (Isparta)
Fatma Nur SERTER                                                   (İstanbul)
Tolga ÇANDAR                                                          (Muğla)
Engin ÖZKOÇ                                                             (Sakarya)
            
Milliyetçi Hareket Partisi (3)
 
Zühal TOPCU                                                              (Ankara)
Özcan YENİÇERİ                                                      (Ankara)
Ahmet Duran BULUT                                                (Balıkesir)
                                                                                                   
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU (26)
 
             Başkan             : İdris GÜLLÜCE                             (İstanbul)
             Başkanvekili    : Oya ERONAT                                (Diyarbakır)
             Sözcü                : Yaşar KARAYEL                          (Kayseri)
             Kâtip                 : Fatih Han ÜNAL                           (Ordu)
                                                 
Adalet ve Kalkınma Partisi (16)
 
Mehmet METİNER                                                    (Adıyaman)
Tülay SELAMOĞLU                                                  (Ankara)
Hasan Hami YILDIRIM                                           (Burdur)
ZülfüDEMİRBAĞ                                                     (Elazığ)
Muhyettin AKSAK                                                     (Erzurum)
Derya BAKBAK                                                         (Gaziantep)
HacıBayram TÜRKOĞLU                                      (Hatay)
Osman BOYRAZ                                                        (İstanbul)
Oktay SARAL                                                             (İstanbul)
Aydın ŞENGÜL                                                           (İzmir)
Pelin GÜNDEŞBAKIR                                              (Kayseri)
İlyas ŞEKER                                                                (Kocaeli)
            
Cumhuriyet Halk Partisi (6)
 
Yıldıray SAPAN                                                          (Antalya)
Haluk EYİDOĞAN                                                     (İstanbul)
Sakine ÖZ                                                                     (Manisa)
Doğan ŞAFAK                                                             (Niğde)
İdris YILDIZ                                                                (Ordu)
Ahmet İhsan KALKAVAN                                       (Samsun)
            
Milliyetçi Hareket Partisi (3)
 
Ali HALAMAN                                                            (Adana)
İsmet BÜYÜKATAMAN                                          (Bursa)
Durmuşali TORLAK                                                  (İstanbul)
                                                                                                   
ÇEVRE KOMİSYONU (26)
 
             Başkan             : Erol KAYA                                     (İstanbul)
             Başkanvekili    : Osman KAHVECİ                        (Karabük)
             Sözcü                : Sebahattin KARAKELLE           (Erzincan)
             Kâtip                 : Aydın ŞENGÜL                             (İzmir)
                                                 
Adalet ve Kalkınma Partisi (16)
 
Bünyamin ÖZBEK                                                     (Bayburt)
Eşref TAŞ                                                                     (Bingöl)
Mehmet Süleyman HAMZAOĞULLARI              (Diyarbakır)
Mehmet ÖNTÜRK                                                     (Hatay)
Osman BOYRAZ                                                        (İstanbul)
Zeki AYGÜN                                                                (Kocaeli)
Hüseyin Cemal AKIN                                                (Malatya)
Selçuk ÖZDAĞ                                                            (Manisa)
Abdurrahim AKDAĞ                                                 (Mardin)
Muzaffer ÇAKAR                                                      (Muş)
Tülay BAKIR                                                              (Samsun)
Temel COŞKUN                                                          (Yalova)
            
Cumhuriyet Halk Partisi (6)
 
Salih FIRAT                                                                 (Adıyaman)
Mustafa Serdar SOYDAN                                         (Çanakkale)
Kemal DEĞİRMENDERELİ                                    (Edirne)
Melda ONUR                                                               (İstanbul)
Mehmet Hilal KAPLAN                                            (Kocaeli)
Emre KÖPRÜLÜ                                                         (Tekirdağ)
            
Milliyetçi Hareket Partisi (3)
 
Ahmet Kenan TANRIKULU                                    (İzmir)
Emin ÇINAR                                                               (Kastamonu)
Reşat DOĞRU                                                             (Tokat)
                                                                                                   
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU (26)
 
             Başkan             : Cevdet ERDÖL                              (Ankara)
             Başkanvekili    : Türkan DAĞOĞLU                       (İstanbul)
             Sözcü                : İsmail TAMER                              (Kayseri)
             Kâtip                 : Sevim SAVAŞER                          (İstanbul)
                                                 
Adalet ve Kalkınma Partisi (16)
 
Muhammed Murtaza YETİŞ                                   (Adıyaman)
Mehmet MÜEZZİNOĞLU                                        (Edirne)
Ülker CAN                                                                    (Eskişehir)
Kemalettin AYDIN                                                     (Gümüşhane)
Ahmet Haldun ERTÜRK                                          (İstanbul)
Nesrin ULEMA                                                            (İzmir)
SıtkıGÜVENÇ                                                            (Kahramanmaraş)
Fuat KARAKUŞ                                                         (Kilis)
Mustafa BALOĞLU                                                   (Konya)
Vural KAVUNCU                                                       (Kütahya)
Muzaffer YURTTAŞ                                                  (Manisa)
Mahmut KAÇAR                                                       (Şanlıurfa)
                                                                                       
Cumhuriyet Halk Partisi (6)
 
Süleyman ÇELEBİ                                                     (İstanbul)
Kadir Gökmen ÖĞÜT                                                (İstanbul)
Aytun ÇIRAY                                                              (İzmir)
Özgür ÖZER                                                                 (Manisa)
Nurettin DEMİR                                                          (Muğla)
Candan YÜCEER                                                       (Tekirdağ)
                                                                                       
Milliyetçi Hareket Partisi (3)
 
Ruhsar DEMİRER                                                      (Eskişehir)
Ali ÖZ                                                                            (Mersin)
Cemalettin ŞİMŞEK                                                  (Samsun)
                                                                                                   
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİKOMİSYONU (26)
             Başkan             : İbrahim YİĞİT                              (İstanbul)
             Başkanvekili    : Mehmet ERDOĞAN                     (Adıyaman)
             Sözcü                : Mehmet ERDEM                          (Aydın)
             Kâtip                 : Tülay BABUŞCU                          (Balıkesir)
                                                 
Adalet ve Kalkınma Partisi (16)
 
Hüseyin SAMANİ                                                       (Antalya)
Bünyamin ÖZBEK                                                     (Bayburt)
Önder MATLI                                                              (Bursa)
Bedrettin YILDIRIM                                                 (Bursa)
İbrahim KORKMAZ                                                  (Düzce)
Mehmet SARI                                                             (Gaziantep)
Adem TATLI                                                               (Giresun)
Ali AŞLIK                                                                     (İzmir)
Yunus KILIÇ                                                               (Kars)
İlhan YERLİKAYA                                                    (Konya)
Durdu Mehmet KASTAL                                          (Osmaniye)
Seyit EYYÜPOĞLU                                                    (Şanlıurfa)
                                                                                       
Cumhuriyet Halk Partisi (6)
 
Ramis TOPAL                                                             (Amasya)
Osman KAPTAN                                                        (Antalya)
Ramazan Kerim ÖZKAN                                         (Burdur)
İlhan DEMİRÖZ                                                         (Bursa)
Selahattin KARAAHMETOĞLU                             (Giresun)
Vahap SEÇER                                                             (Mersin)
                                                                                       
Milliyetçi Hareket Partisi (3)
 
Seyfettin YILMAZ                                                     (Adana)
Adnan Şefik ÇİRKİN                                                (Hatay)
Sadir DURMAZ                                                           (Yozgat)
            
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎKAYNAKLAR, BİLGİVE
TEKNOLOJİKOMİSYONU (26)
 
             Başkan              : Mahmut Mücahit FINDIKLI     (Malatya)
             Başkanvekili    : Hüseyin ÜZÜLMEZ                     (Konya)
             Sözcü                 : Halil MAZICIOĞLU                    (Gaziantep)
             Kâtip                 : İlknur DENİZLİ                            (İzmir)
                                                 
Adalet ve Kalkınma Partisi (16)
 
Ali ERCOŞKUN                                                          (Bolu)
Mustafa ÖZTÜRK                                                     (Bursa)
Hüseyin FİLİZ                                                             (Çankırı)
Mehmet Galip ENSARİOĞLU                                 (Diyarbakır)
Mehmet ERDOĞAN                                                   (Gaziantep)
Orhan KARASAYAR                                                 (Hatay)
Ünal KACIR                                                                (İstanbul)
Metin KÜLÜNK                                                          (İstanbul)
Nureddin NEBATİ                                                      (İstanbul)
Soner AKSOY                                                              (Kütahya)
Ahmet Erdal FERALAN                                            (Nevşehir)
Ömer SELVİ                                                                (Niğde)
                                                                                       
Cumhuriyet Halk Partisi (6)
 
Ümit ÖZGÜMÜŞ                                                         (Adana)
Osman AYDIN                                                            (Aydın)
Mehmet Ali SUSAM                                                   (İzmir)
Durdu ÖZBOLAT                                                       (Kahramanmaraş)
Veli AĞBABA                                                              (Malatya)
Hasan ÖREN                                                               (Manisa)
                                                                                       
Milliyetçi Hareket Partisi (3)
 
Bahattin ŞEKER                                                         (Bilecik)
Emin Haluk AYHAN                                                 (Denizli)
Alim IŞIK                                                                     (Kütahya)
                                                                                                   
DİLEKÇE KOMİSYONU (13)
 
             Başkan             : Mehmet DANİŞ                             (Çanakkale)
             Başkanvekili    : Halil ÜRÜN                                    (Afyonkarahisar)
             Sözcü                : Ali AYDINLIOĞLU                      (Balıkesir)
             Kâtip                 : İsmail AYDIN                                (Bursa)
                                                 
Adalet ve Kalkınma Partisi (8)
 
Gürsoy EROL                                                              (İstanbul)
Enver YILMAZ                                                           (İstanbul)
Sevde BAYAZIT KAÇAR                                        (Kahramanmaraş)
Zeyid ASLAN                                                              (Tokat)
                                                                                       
Cumhuriyet Halk Partisi (3)
 
Kemal EKİNCİ                                                           (Bursa)
Hasan AKGÖL                                                            (Hatay)
Erdal AKSÜNGER                                                      (İzmir)
                                                                                       
Milliyetçi Hareket Partisi (1)
 
Muharrem VARLI                                                      (Adana)
                                                                                                   
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU (40)
Başkan             : Lütfi ELVAN                                  (Karaman)
Başkanvekili    : Süreyya Sadi BİLGİÇ                  (Isparta)
Sözcü                : Ahmet ÖKSÜZKAYA                  (Kayseri)
Kâtip                 : Vedat DEMİRÖZ                          (Bitlis)
                                                 
Adalet ve Kalkınma Partisi (25)
 
Mehmet ŞükrüERDİNÇ                                           (Adana)
Necdet ÜNÜVAR                                                        (Adana)
Ekrem ÇELEBİ                                                           (Ağrı)
Sadık BADAK                                                             (Antalya)
Menderes Mehmet Tevfik TÜREL                          (Antalya)
Hüseyin ŞAHİN                                                          (Bursa)
Mehmet YÜKSEL                                                      (Denizli)
Cengiz YAVİLİOĞLU                                                (Erzurum)
Salih KOCA                                                                 (Eskişehir)
Abdullah Nejat KOÇER                                            (Gaziantep)
Feramuz ÜSTÜN                                                         (Gümüşhane)
Ahmet Baha ÖĞÜTKEN                                           (İstanbul)
Ahmet ARSLAN                                                         (Kars)
Muzaffer BAŞTOPÇU                                               (Kocaeli)
Hasan Fehmi KİNAY                                                (Kütahya)
Mustafa ŞAHİN                                                          (Malatya)
Uğur AYDEMİR                                                          (Manisa)
Recai BERBER                                                           (Manisa)
Ali BOĞA                                                                      (Muğla)
Abdulkerim GÖK                                                        (Şanlıurfa)
Ertuğrul SOYSAL                                                        (Yozgat)
                                                                                       
Cumhuriyet Halk Partisi (9)
 
Gökhan GÜNAYDIN                                                 (Ankara)
Bülent KUŞOĞLU                                                      (Ankara)
Haluk Ahmet GÜMÜŞ                                               (Balıkesir)
Kazım KURT                                                              (Eskişehir)
Ferit Mevlüt ASLANOĞLU                                       (İstanbul)
Aydın Ağan AYAYDIN                                             (İstanbul)
Müslim SARI                                                               (İstanbul)
Musa ÇAM                                                                  (İzmir)
Rahmi Aşkın TÜRELİ                                              (İzmir)
                                                                                       
Milliyetçi Hareket Partisi (4)
 
Mehmet GÜNAL                                                         (Antalya)
Mustafa KALAYCI                                                   (Konya)
Erkan AKÇAY                                                            (Manisa)
Sümer ORAL                                                               (Manisa)
                                                                                                   
KAMU İKTİSADÎTEŞEBBÜSLERİKOMİSYONU (35)
Başkan             : Fahrettin POYRAZ                        (Bilecik)
Başkanvekili    : Ahmet YENİ                                  (Samsun)
Sözcü                : Murat GÖKTÜRK                        (Nevşehir)
Kâtip                 : Faruk SEPTİOĞLU                       (Elazığ)
                                                 
Adalet ve Kalkınma Partisi (21)
 
Fatma SALMAN KOTAN                                         (Ağrı)
Ali Gültekin KILINÇ                                                  (Aydın)
Mehmet Cemal ÖZTAYLAN                                   (Balıkesir)
Ziver ÖZDEMİR                                                         (Batman)
Vahit KİLER                                                               (Bitlis)
Adnan YILMAZ                                                         (Erzurum)
Mehmet GELDİ                                                          (Giresun)
Harun KARACA                                                         (İstanbul)
Mustafa Gökhan GÜLŞEN                                       (Kastamonu)
Şenol GÜRŞAN                                                           (Kırklareli)
Mehmet Ali OKUR                                                     (Kocaeli)
Hasan Ali ÇELİK                                                       (Sakarya)
Osman ÖREN                                                              (Siirt)
Mehmet AKYÜREK                                                  (Şanlıurfa)
Aydın BIYIKLIOĞLU                                               (Trabzon)
İsmail GÜNEŞ                                                             (Uşak)
Mustafa BİLİCİ                                                        (Van)
                                                                                       
Cumhuriyet Halk Partisi (9)
 
Turgay DEVELİ                                                          (Adana)
Tufan KÖSE                                                                (Çorum)
Ali SARIBAŞ                                                              (Çanakkale)
Mehmet ŞEKER                                                         (Gaziantep)
Mevlüt DUDU                                                              (Hatay)
Aykut ERDOĞDU                                                       (İstanbul)
Birgül AYMAN GÜLER                                             (İzmir)
Haydar AKAR                                                            (Kocaeli)
Kamer GENÇ                                                             (Tunceli)
                                                                                       
Milliyetçi Hareket Partisi (3)
 
Kemalettin YILMAZ                                                 (Afyonkarahisar)
Necati ÖZENSOY                                                       (Bursa)
Bülent BELEN                                                             (Tekirdağ)
                                                                                                   
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU (26)
 
Başkan             : Ayhan Sefer ÜSTÜN                     (Sakarya)
Başkanvekili   : Mehmet Naci BOSTANCI           (Amasya)
Başkanvekili   : Mustafa Sezgin TANRIKULU    (İstanbul)
Sözcü                : Yalçın AKDOĞAN                        (Ankara)
Kâtip                : Yusuf HALAÇOĞLU                    (Kayseri)
                                                 
Adalet ve Kalkınma Partisi (16)
 
Ülker GÜZEL                                                               (Ankara)
Murat YILDIRIM                                                       (Çorum)
Oya ERONAT                                                              (Diyarbakır)
Şamil TAYYAR                                                           (Gaziantep)
Hamza DAĞ                                                               (İzmir)
Erdal KALKAN                                                           (İzmir)
Nevzat PAKDİL                                                          (Kahramanmaraş)
Ahmet Salih DAL                                                        (Kilis)
Kerim ÖZKUL                                                             (Konya)
Abdurrahim AKDAĞ                                                (Mardin)
İhsan ŞENER                                                               (Ordu)
Cemal Yılmaz DEMİR                                              (Samsun)
Gülşen ORHAN                                                           (Van)
                                                                                       
Cumhuriyet Halk Partisi (6)
 
Levent GÖK                                                                 (Ankara)
Refik ERYILMAZ                                                      (Hatay)
Mahmut TANAL                                                        (İstanbul)
Malik Ejder ÖZDEMİR                                             (Sivas)
Hüseyin AYGÜN                                                         (Tunceli)
                                                                                       
Milliyetçi Hareket Partisi (3)
 
Mustafa ERDEM                                                        (Ankara)
Atila KAYA                                                                  (İstanbul)
                                                                                                   
AVRUPA BİRLİĞİUYUM KOMİSYONU (25)
 
Başkan            : Mehmet Sayım TEKELİOĞLU  (İzmir)
Başkanvekili   : Şaban DİŞLİ                                   (Sakarya)
Başkanvekili   : Umut ORAN                                    (İstanbul)
Sözcü               : Cahit BAĞCI                                  (Çorum)
Kâtip                : Yusuf Ziya İRBEÇ                        (Antalya)
                                                 
Adalet ve Kalkınma Partisi (15)
 
Sait AÇBA                                                                    (Afyonkarahisar)
Nazmi Haluk ÖZDALGA                                          (Ankara)
Halide İNCEKARA                                                    (İstanbul)
Yıldırım Mehmet RAMAZANOĞLU                      (Kahramanmaraş)
Cem ZORLU                                                                (Konya)
Yüksel ÖZDEN                                                            (Muğla)
Faruk IŞIK                                                                   (Muş)
Ebu Bekir GİZLİGİDER                                            (Nevşehir)
Afif DEMİRKIRAN                                                   (Siirt)
Mesude Nursuna MEMECAN                                  (Sivas)
Abdulkadir Emin ÖNEN                                            (Şanlıurfa)
Ercan CANDAN                                                          (Zonguldak)
                                                                                       
Cumhuriyet Halk Partisi (6)
 
Aylin NAZLIAKA                                                       (Ankara)
Aykan ERDEMİR                                                      (Bursa)
Ayşe Eser DANIŞOĞLU                                            (İstanbul)
Şafak PAVEY                                                              (İstanbul)
Oğuz OYAN                                                                 (İzmir)
                                                                                       
Milliyetçi Hareket Partisi (3)
 
Zühal TOPCU                                                              (Ankara)
LütfüTÜRKKAN                                                       (Kocaeli)
                                                                                                   
KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİKOMİSYONU (26)
 
Başkan             : Azize Sibel GÖNÜL                       (Kocaeli)
Başkanvekili    : Öznur ÇALIK                                (Malatya)
Başkanvekili    : Binnaz TOPRAK                           (İstanbul)
Sözcü                : Tülay KAYNARCA                      (İstanbul)
Kâtip                 : Mesut DEDEOĞLU                       (Kahramanmaraş)
                                                 
Adalet ve Kalkınma Partisi (16)
 
Fatma SALMAN KOTAN                                         (Ağrı)
Mehmet Kerim YILDIZ                                            (Ağrı)
Nurdan ŞANLI                                                            (Ankara)
Gökcen ÖZDOĞAN ENÇ                                          (Antalya)
Canan CANDEMİR ÇELİK                                     (Bursa)
Nurcan DALBUDAK                                                 (Denizli)
Kemalettin AYDIN                                                     (Gümüşhane)
Alev DEDEGİL                                                            (İstanbul)
Gönül Bekin ŞAHKULUBEY                                   (Mardin)
Mehmet Kasım GÜLPINAR                                    (Şanlıurfa)
Zeynep Armağan USLU                                            (Şanlıurfa)
Dilek YÜKSEL                                                            (Tokat)
Safiye SEYMENOĞLU                                              (Trabzon)
                                                                                       
Cumhuriyet Halk Partisi (6)
 
Gürkut ACAR                                                              (Antalya)
Ayşe Nedret AKOVA                                                 (Balıkesir)
Sabahat AKKİRAY                                                   (İstanbul)
Sedef KÜÇÜK                                                             (İstanbul)
Hülya GÜVEN                                                             (İzmir)
 
Milliyetçi Hareket Partisi (3)
 
Ruhsar DEMİREL                                                      (Eskişehir)
Sadir DURMAZ                                                           (Yozgat)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Seçildi
 
TBMM Komisyon Üyeleri 2011
 
2011 Yılı TBMM Komisyon Üyeleri  21 Temmuz 2011 günkü  28001 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı
 
 
 
TBMM KARARI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİKOMİSYONLARI
ÜYELİKLERİNE YAPILAN SEÇİME DAİR KARAR
 
Karar No. 1000                                                                                                     
Karar Tarihi: 13/7/2011
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları üyeliklerine, Genel Kurulun 12/7/2011 ve 13/7/2011 tarihli, 8 ve 9 uncu Birleşimlerinde yapılan seçimler sonucunda, aşağıdaki listede adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları
 
 
ANAYASA KOMİSYONU (26)
 
             Başkan             : Burhan KUZU                               (İstanbul)      
             Başkanvekili    : Mustafa ŞENTOP                         (İstanbul)      
             Sözcü                : İsmet SU                                         (Bursa)           
             Kâtip                 : FatoşGÜRKAN                             (Adana)         
 
Adalet ve Kalkınma Partisi (16)
 
             Semiha ÖYÜŞ                                                              (Aydın)          
             Canan CANDEMİR ÇELİK                                     (Bursa)           
             İdris ŞAHİN                                                                 (Çankırı)       
             Şuay ALPAY                                                               (Elazığ)          
             Adem YEŞİLDAĞ                                                      (Hatay)          
             Mihrimah Belma SATIR                                           (İstanbul)      
             Ali AŞLIK                                                                     (İzmir)            
             Ayşe TÜRKMENOĞLU                                            (Konya)         
             Hilmi BİLGİN                                                              (Sivas)            
             Yahya AKMAN                                                          (Şanlıurfa)    
             Fatih ÇİFTCİ                                                               (Van)              
             Yusuf BAŞER                                                              (Yozgat)        
 
Cumhuriyet Halk Partisi (6)
 
             Uğur BAYRAKTUTAN                                             (Artvin)          
             Bedii Süheyl BATUM                                                (Eskişehir)     
             Ercan CENGİZ                                                            (İstanbul)      
             Ali ÖZGÜNDÜZ                                                          (İstanbul)      
             Rıza Mahmut TÜRMEN                                           (İzmir)            
             Atilla KART                                                                 (Konya)         
 
Milliyetçi Hareket Partisi (3)
 
             Sinan OĞAN                                                                (Iğdır)             
             Süleyman Nevzat KORKMAZ                                (Isparta)        
             Faruk BAL                                                                   (Konya)         
 
ADALET KOMİSYONU (26)
 
             Başkan             : Ahmet İYİMAYA                         (Ankara)
             Başkanvekili    : HakkıKÖYLÜ                              (Kastamonu)
             Sözcü                : Yılmaz TUNÇ                                (Bartın)
             Kâtip                 : Harun TÜFEKCİ                           (Konya)
 
Adalet ve Kalkınma Partisi (16)
 
             İlknur İNCEÖZ                                                            (Aksaray)      
             Zelkif KAZDAL                                                          (Ankara)        
             Fehmi KÜPÇÜ                                                             (Bolu)             
             Hakan ÇAVUŞOĞLU                                                (Bursa)           
             Mustafa Kemal ŞERBETÇİOĞLU                         (Bursa)           
             İsmail KAŞDEMİR                                                    (Çanakkale) 
             Bilal UÇAR                                                                  (Denizli)         
             Recep ÖZEL                                                                (Isparta)        
             Bülent TURAN                                                            (İstanbul)      
             Mevlüt AKGÜN                                                          (Karaman)    
             Ramazan CAN                                                            (Kırıkkale)    
             Ali İhsan YAVUZ                                                        (Sakarya)      
 
Cumhuriyet Halk Partisi (6)
 
             Bülent TEZCAN                                                          (Aydın)          
             Turgut DİBEK                                                             (Kırklareli)    
             Ali Rıza ÖZTÜRK                                                      (Mersin)         
             Ömer Süha ALDAN                                                    (Muğla)          
             Dilek AKAGÜN YILMAZ                                         (Uşak)            
             Ali İhsan KÖKTÜRK                                                          (Zonguldak)        
 
Milliyetçi Hareket Partisi (3)
 
             Oktay ÖZTÜRK                                                          (Erzurum)      
             Celal ADAN                                                                 (İstanbul)      
             Murat BAŞESGİOĞLU                                              (İstanbul)      
                                                                                                   
MİLLİSAVUNMA KOMİSYONU (26)
 
             Başkan             : Oğuz Kağan KÖKSAL                 (Kırıkkale)    
             Başkanvekili    : Şirin ÜNAL                                     (İstanbul)      
             Sözcü                : Dilek YÜKSEL                               (Tokat)          
             Kâtip                 : Mustafa AKIŞ                              (Konya)         
                                                                                                             
Adalet ve Kalkınma Partisi (16)
 
             Ruhi AÇIKGÖZ                                                          (Aksaray)      
             Seyit SERTÇELİK                                                      (Ankara)        
             Tülin ERKAL KARA                                                 (Bursa)           
             Mehmet Süleyman HAMZAOĞULLARI              (Diyarbakır)  
             Fevai ARSLAN                                                            (Düzce)          
             Ali ŞAHİN                                                                    (Gaziantep)   
             Gülay DALYAN                                                          (İstanbul)      
             Erdal KALKAN                                                           (İzmir)            
             Yıldırım Mehmet RAMAZANOĞLU                      (Kahramanmaraş)      
             Soner AKSOY                                                              (Kütahya)     
             Harun ÇAKIR                                                             (Ordu)            
             Halil ÖZCAN                                                               (Şanlıurfa)    
                                                                                                             
Cumhuriyet Halk Partisi (6)
 
             Ali DEMİRÇALI                                                         (Adana)         
             Ahmet TOPTAŞ                                                          (Afyonkarahisar)        
             Ensar ÖĞÜT                                                                 (Ardahan)     
             Turhan TAYAN                                                           (Bursa)           
             Mustafa MOROĞLU                                                 (İzmir)            
             Orhan DÜZGÜN                                                          (Tokat)          
 
Milliyetçi Hareket Partisi (3)
 
             Edip Semih YALÇIN                                                  (Gaziantep)   
             Münir KUTLUATA                                                    (Sakarya)      
             Koray AYDIN                                                             (Trabzon)      
                                                                                                             
İÇİŞLERİKOMİSYONU (26)
 
             Başkan             : Muammer GÜLER                       (Mardin)
             Başkanvekili    : Feyzullah KIYIKLIK                   (İstanbul)
             Sözcü                : Hüseyin BÜRGE                           (İstanbul)
             Kâtip                 : Gülay SAMANCI                          (Konya)
                                                 
Adalet ve Kalkınma Partisi (16)
 
             Ali KÜÇÜKAYDIN                                                    (Adana)
             Cuma İÇTEN                                                              (Diyarbakır)
             Sermin BALIK                                                            (Elazığ)
             İlhan İŞBİLEN                                                            (İzmir)
             Muzaffer ASLAN                                                       (Kırşehir)
             Mustafa AKIŞ                                                             (Konya)
             Ahmet Tevfik UZUN                                                  (Mersin)
             Alpaslan KAVAKLIOĞLU                                       (Niğde)
             Mehmet ERSOY                                                         (Sinop)
             Ali TURAN                                                                   (Sivas)
             Mehmet Emin DİNDAR                                            (Şırnak)
             Özcan ULUPINAR                                                     (Zonguldak)
            
Cumhuriyet Halk Partisi (6)
 
             Sinan Aydın AYGÜN                                                 (Ankara)
             Namık HAVUTÇA                                                     (Balıkesir)
             Muharrem IŞIK                                                          (Erzincan)
             Ali SERİNDAĞ                                                            (Gaziantep)
             Celal DİNÇER                                                             (İstanbul)
             Mehmet Siyam KESİMOĞLU                                 (Kırklareli)
 
Milliyetçi Hareket Partisi (3)
 
             Enver ERDEM                                                             (Elazığ)
             Mehmet ERDOĞAN                                                   (Muğla)
             Hasan Hüseyin TÜRKOĞLU                                   (Osmaniye)
            
DIŞİŞLERİKOMİSYONU (26)
 
             Başkan            : Volkan BOZKIR                            (İstanbul)
             Başkanvekili  : Muhammed ÇETİN                       (İstanbul)
             Sözcü               : Osman Aşkın BAK                        (İstanbul)
             Kâtip                : Gönül BEKİN ŞAHKULUBEY   (Mardin)
                                                 
Adalet ve Kalkınma Partisi (16)
 
Ali Rıza ALABOYUN                                                (Aksaray)
Emrullah İŞLER                                                          (Ankara)
Ahmet Berat ÇONKAR                                             (İstanbul)
Mehmet MUŞ                                                             (İstanbul)
İsmail SAFİ                                                                  (İstanbul)
Rıfat SAİT                                                                   (İzmir)
Abdullah ÇALIŞKAN                                                (Kırşehir)
İdris BAL                                                                      (Kütahya)
Hasan KARAL                                                            (Rize)
Şaban DİŞLİ                                                               (Sakarya)
Akif Çağatay KILIÇ                                                  (Samsun)
Burhan KAYATÜRK                                                 (Van)
                                                                                       
Cumhuriyet Halk Partisi (6)
 
Osman Faruk LOĞOĞLU                                          (Adana)
Mehmet Ali EDİBOĞLU                                           (Hatay)
Osman Oktay EKŞİ                                                   (İstanbul)
Osman Taney KORUTÜRK                                     (İstanbul)
Faik TUNAY                                                                (İstanbul)
AytuğATICI                                                                (Mersin)
                                                                                       
Milliyetçi Hareket Partisi (3)
 
Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ                                          (Ankara)
Tunca TOSKAY                                                          (Antalya)
Sinan OĞAN                                                                (Iğdır)
                                                                                                   
MİLLİEĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU (26)
 
             Başkan             : Nabi AVCI                                      (Eskişehir)
             Başkanvekili    : Avni ERDEMİR                            (Amasya)
             Sözcü                : Fikri IŞIK                                        (Kocaeli)
             Kâtip                 : Osman ÇAKIR                              (Düzce)
                                                 
Adalet ve Kalkınma Partisi (16)
 
Mehmet Naci BOSTANCI                                        (Amasya)
Orhan ATALAY                                                          (Ardahan)
İsrafil KIŞLA                                                               (Artvin)
Hakan ŞÜKÜR                                                           (İstanbul)
İsmet UÇMA                                                               (İstanbul)
Selçuk ÖZDAĞ                                                           (Manisa)
Nebi BOZKURT                                                          (Mersin)
Çiğdem Münevver ÖKTEN                                      (Mersin)
Suat ÖNAL                                                                   (Osmaniye)
Ayşenur İSLAM                                                          (Sakarya)
Mehmet ALTAY                                                         (Uşak)
Temel COŞKUN                                                          (Yalova)
            
Cumhuriyet Halk Partisi (6)
 
Metin Lütfi BAYDAR                                                (Aydın)
Recep GÜRKAN                                                         (Edirne)
Ali Haydar ÖNER                                                       (Isparta)
Fatma Nur SERTER                                                   (İstanbul)
Tolga ÇANDAR                                                          (Muğla)
Engin ÖZKOÇ                                                             (Sakarya)
            
Milliyetçi Hareket Partisi (3)
 
Zühal TOPCU                                                              (Ankara)
Özcan YENİÇERİ                                                      (Ankara)
Ahmet Duran BULUT                                                (Balıkesir)
                                                                                                   
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU (26)
 
             Başkan             : İdris GÜLLÜCE                             (İstanbul)
             Başkanvekili    : Oya ERONAT                                (Diyarbakır)
             Sözcü                : Yaşar KARAYEL                          (Kayseri)
             Kâtip                 : Fatih Han ÜNAL                           (Ordu)
                                                 
Adalet ve Kalkınma Partisi (16)
 
Mehmet METİNER                                                    (Adıyaman)
Tülay SELAMOĞLU                                                  (Ankara)
Hasan Hami YILDIRIM                                           (Burdur)
ZülfüDEMİRBAĞ                                                     (Elazığ)
Muhyettin AKSAK                                                     (Erzurum)
Derya BAKBAK                                                         (Gaziantep)
HacıBayram TÜRKOĞLU                                      (Hatay)
Osman BOYRAZ                                                        (İstanbul)
Oktay SARAL                                                             (İstanbul)
Aydın ŞENGÜL                                                           (İzmir)
Pelin GÜNDEŞBAKIR                                              (Kayseri)
İlyas ŞEKER                                                                (Kocaeli)
            
Cumhuriyet Halk Partisi (6)
 
Yıldıray SAPAN                                                          (Antalya)
Haluk EYİDOĞAN                                                     (İstanbul)
Sakine ÖZ                                                                     (Manisa)
Doğan ŞAFAK                                                             (Niğde)
İdris YILDIZ                                                                (Ordu)
Ahmet İhsan KALKAVAN                                       (Samsun)
            
Milliyetçi Hareket Partisi (3)
 
Ali HALAMAN                                                            (Adana)
İsmet BÜYÜKATAMAN                                          (Bursa)
Durmuşali TORLAK                                                  (İstanbul)
                                                                                                   
ÇEVRE KOMİSYONU (26)
 
             Başkan             : Erol KAYA                                     (İstanbul)
             Başkanvekili    : Osman KAHVECİ                        (Karabük)
             Sözcü                : Sebahattin KARAKELLE           (Erzincan)
             Kâtip                 : Aydın ŞENGÜL                             (İzmir)
                                                 
Adalet ve Kalkınma Partisi (16)
 
Bünyamin ÖZBEK                                                     (Bayburt)
Eşref TAŞ                                                                     (Bingöl)
Mehmet Süleyman HAMZAOĞULLARI              (Diyarbakır)
Mehmet ÖNTÜRK                                                     (Hatay)
Osman BOYRAZ                                                        (İstanbul)
Zeki AYGÜN                                                                (Kocaeli)
Hüseyin Cemal AKIN                                                (Malatya)
Selçuk ÖZDAĞ                                                            (Manisa)
Abdurrahim AKDAĞ                                                 (Mardin)
Muzaffer ÇAKAR                                                      (Muş)
Tülay BAKIR                                                              (Samsun)
Temel COŞKUN                                                          (Yalova)
            
Cumhuriyet Halk Partisi (6)
 
Salih FIRAT                                                                 (Adıyaman)
Mustafa Serdar SOYDAN                                         (Çanakkale)
Kemal DEĞİRMENDERELİ                                    (Edirne)
Melda ONUR                                                               (İstanbul)
Mehmet Hilal KAPLAN                                            (Kocaeli)
Emre KÖPRÜLÜ                                                         (Tekirdağ)
            
Milliyetçi Hareket Partisi (3)
 
Ahmet Kenan TANRIKULU                                    (İzmir)
Emin ÇINAR                                                               (Kastamonu)
Reşat DOĞRU                                                             (Tokat)
                                                                                                   
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU (26)
 
             Başkan             : Cevdet ERDÖL                              (Ankara)
             Başkanvekili    : Türkan DAĞOĞLU                       (İstanbul)
             Sözcü                : İsmail TAMER                              (Kayseri)
             Kâtip                 : Sevim SAVAŞER                          (İstanbul)
                                                 
Adalet ve Kalkınma Partisi (16)
 
Muhammed Murtaza YETİŞ                                   (Adıyaman)
Mehmet MÜEZZİNOĞLU                                        (Edirne)
Ülker CAN                                                                    (Eskişehir)
Kemalettin AYDIN                                                     (Gümüşhane)
Ahmet Haldun ERTÜRK                                          (İstanbul)
Nesrin ULEMA                                                            (İzmir)
SıtkıGÜVENÇ                                                            (Kahramanmaraş)
Fuat KARAKUŞ                                                         (Kilis)
Mustafa BALOĞLU                                                   (Konya)
Vural KAVUNCU                                                       (Kütahya)
Muzaffer YURTTAŞ                                                  (Manisa)
Mahmut KAÇAR                                                       (Şanlıurfa)
                                                                                       
Cumhuriyet Halk Partisi (6)
 
Süleyman ÇELEBİ                                                     (İstanbul)
Kadir Gökmen ÖĞÜT                                                (İstanbul)
Aytun ÇIRAY                                                              (İzmir)
Özgür ÖZER                                                                 (Manisa)
Nurettin DEMİR                                                          (Muğla)
Candan YÜCEER                                                       (Tekirdağ)
                                                                                       
Milliyetçi Hareket Partisi (3)
 
Ruhsar DEMİRER                                                      (Eskişehir)
Ali ÖZ                                                                            (Mersin)
Cemalettin ŞİMŞEK                                                  (Samsun)
                                                                                                   
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİKOMİSYONU (26)
             Başkan             : İbrahim YİĞİT                              (İstanbul)
             Başkanvekili    : Mehmet ERDOĞAN                     (Adıyaman)
             Sözcü                : Mehmet ERDEM                          (Aydın)
             Kâtip                 : Tülay BABUŞCU                          (Balıkesir)
                                                 
Adalet ve Kalkınma Partisi (16)
 
Hüseyin SAMANİ                                                       (Antalya)
Bünyamin ÖZBEK                                                     (Bayburt)
Önder MATLI                                                              (Bursa)
Bedrettin YILDIRIM                                                 (Bursa)
İbrahim KORKMAZ                                                  (Düzce)
Mehmet SARI                                                             (Gaziantep)
Adem TATLI                                                               (Giresun)
Ali AŞLIK                                                                     (İzmir)
Yunus KILIÇ                                                               (Kars)
İlhan YERLİKAYA                                                    (Konya)
Durdu Mehmet KASTAL                                          (Osmaniye)
Seyit EYYÜPOĞLU                                                    (Şanlıurfa)
                                                                                       
Cumhuriyet Halk Partisi (6)
 
Ramis TOPAL                                                             (Amasya)
Osman KAPTAN                                                        (Antalya)
Ramazan Kerim ÖZKAN                                         (Burdur)
İlhan DEMİRÖZ                                                         (Bursa)
Selahattin KARAAHMETOĞLU                             (Giresun)
Vahap SEÇER                                                             (Mersin)
                                                                                       
Milliyetçi Hareket Partisi (3)
 
Seyfettin YILMAZ                                                     (Adana)
Adnan Şefik ÇİRKİN                                                (Hatay)
Sadir DURMAZ                                                           (Yozgat)
            
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎKAYNAKLAR, BİLGİVE
TEKNOLOJİKOMİSYONU (26)
 
             Başkan              : Mahmut Mücahit FINDIKLI     (Malatya)
             Başkanvekili    : Hüseyin ÜZÜLMEZ                     (Konya)
             Sözcü                 : Halil MAZICIOĞLU                    (Gaziantep)
             Kâtip                 : İlknur DENİZLİ                            (İzmir)
                                                 
Adalet ve Kalkınma Partisi (16)
 
Ali ERCOŞKUN                                                          (Bolu)
Mustafa ÖZTÜRK                                                     (Bursa)
Hüseyin FİLİZ                                                             (Çankırı)
Mehmet Galip ENSARİOĞLU                                 (Diyarbakır)
Mehmet ERDOĞAN                                                   (Gaziantep)
Orhan KARASAYAR                                                 (Hatay)
Ünal KACIR                                                                (İstanbul)
Metin KÜLÜNK                                                          (İstanbul)
Nureddin NEBATİ                                                      (İstanbul)
Soner AKSOY                                                              (Kütahya)
Ahmet Erdal FERALAN                                            (Nevşehir)
Ömer SELVİ                                                                (Niğde)
                                                                                       
Cumhuriyet Halk Partisi (6)
 
Ümit ÖZGÜMÜŞ                                                         (Adana)
Osman AYDIN                                                            (Aydın)
Mehmet Ali SUSAM                                                   (İzmir)
Durdu ÖZBOLAT                                                       (Kahramanmaraş)
Veli AĞBABA                                                              (Malatya)
Hasan ÖREN                                                               (Manisa)
                                                                                       
Milliyetçi Hareket Partisi (3)
 
Bahattin ŞEKER                                                         (Bilecik)
Emin Haluk AYHAN                                                 (Denizli)
Alim IŞIK                                                                     (Kütahya)
                                                                                                   
DİLEKÇE KOMİSYONU (13)
 
             Başkan             : Mehmet DANİŞ                             (Çanakkale)
             Başkanvekili    : Halil ÜRÜN                                    (Afyonkarahisar)
             Sözcü                : Ali AYDINLIOĞLU                      (Balıkesir)
             Kâtip                 : İsmail AYDIN                                (Bursa)
                                                 
Adalet ve Kalkınma Partisi (8)
 
Gürsoy EROL                                                              (İstanbul)
Enver YILMAZ                                                           (İstanbul)
Sevde BAYAZIT KAÇAR                                        (Kahramanmaraş)
Zeyid ASLAN                                                              (Tokat)
                                                                                       
Cumhuriyet Halk Partisi (3)
 
Kemal EKİNCİ                                                           (Bursa)
Hasan AKGÖL                                                            (Hatay)
Erdal AKSÜNGER                                                      (İzmir)
                                                                                       
Milliyetçi Hareket Partisi (1)
 
Muharrem VARLI                                                      (Adana)
                                                                                                   
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU (40)
Başkan             : Lütfi ELVAN                                  (Karaman)
Başkanvekili    : Süreyya Sadi BİLGİÇ                  (Isparta)
Sözcü                : Ahmet ÖKSÜZKAYA                  (Kayseri)
Kâtip                 : Vedat DEMİRÖZ                          (Bitlis)
                                                 
Adalet ve Kalkınma Partisi (25)
 
Mehmet ŞükrüERDİNÇ                                           (Adana)
Necdet ÜNÜVAR                                                        (Adana)
Ekrem ÇELEBİ                                                           (Ağrı)
Sadık BADAK                                                             (Antalya)
Menderes Mehmet Tevfik TÜREL                          (Antalya)
Hüseyin ŞAHİN                                                          (Bursa)
Mehmet YÜKSEL                                                      (Denizli)
Cengiz YAVİLİOĞLU                                                (Erzurum)
Salih KOCA                                                                 (Eskişehir)
Abdullah Nejat KOÇER                                            (Gaziantep)
Feramuz ÜSTÜN                                                         (Gümüşhane)
Ahmet Baha ÖĞÜTKEN                                           (İstanbul)
Ahmet ARSLAN                                                         (Kars)
Muzaffer BAŞTOPÇU                                               (Kocaeli)
Hasan Fehmi KİNAY                                                (Kütahya)
Mustafa ŞAHİN                                                          (Malatya)
Uğur AYDEMİR                                                          (Manisa)
Recai BERBER                                                           (Manisa)
Ali BOĞA                                                                      (Muğla)
Abdulkerim GÖK                                                        (Şanlıurfa)
Ertuğrul SOYSAL                                                        (Yozgat)
                                                                                       
Cumhuriyet Halk Partisi (9)
 
Gökhan GÜNAYDIN                                                 (Ankara)
Bülent KUŞOĞLU                                                      (Ankara)
Haluk Ahmet GÜMÜŞ                                               (Balıkesir)
Kazım KURT                                                              (Eskişehir)
Ferit Mevlüt ASLANOĞLU                                       (İstanbul)
Aydın Ağan AYAYDIN                                             (İstanbul)
Müslim SARI                                                               (İstanbul)
Musa ÇAM                                                                  (İzmir)
Rahmi Aşkın TÜRELİ                                              (İzmir)
                                                                                       
Milliyetçi Hareket Partisi (4)
 
Mehmet GÜNAL                                                         (Antalya)
Mustafa KALAYCI                                                   (Konya)
Erkan AKÇAY                                                            (Manisa)
Sümer ORAL                                                               (Manisa)
                                                                                                   
KAMU İKTİSADÎTEŞEBBÜSLERİKOMİSYONU (35)
Başkan             : Fahrettin POYRAZ                        (Bilecik)
Başkanvekili    : Ahmet YENİ                                  (Samsun)
Sözcü                : Murat GÖKTÜRK                        (Nevşehir)
Kâtip                 : Faruk SEPTİOĞLU                       (Elazığ)
                                                 
Adalet ve Kalkınma Partisi (21)
 
Fatma SALMAN KOTAN                                         (Ağrı)
Ali Gültekin KILINÇ                                                  (Aydın)
Mehmet Cemal ÖZTAYLAN                                   (Balıkesir)
Ziver ÖZDEMİR                                                         (Batman)
Vahit KİLER                                                               (Bitlis)
Adnan YILMAZ                                                         (Erzurum)
Mehmet GELDİ                                                          (Giresun)
Harun KARACA                                                         (İstanbul)
Mustafa Gökhan GÜLŞEN                                       (Kastamonu)
Şenol GÜRŞAN                                                           (Kırklareli)
Mehmet Ali OKUR                                                     (Kocaeli)
Hasan Ali ÇELİK                                                       (Sakarya)
Osman ÖREN                                                              (Siirt)
Mehmet AKYÜREK                                                  (Şanlıurfa)
Aydın BIYIKLIOĞLU                                               (Trabzon)
İsmail GÜNEŞ                                                             (Uşak)
Mustafa BİLİCİ                                                        (Van)
                                                                                       
Cumhuriyet Halk Partisi (9)
 
Turgay DEVELİ                                                          (Adana)
Tufan KÖSE                                                                (Çorum)
Ali SARIBAŞ                                                              (Çanakkale)
Mehmet ŞEKER                                                         (Gaziantep)
Mevlüt DUDU                                                              (Hatay)
Aykut ERDOĞDU                                                       (İstanbul)
Birgül AYMAN GÜLER                                             (İzmir)
Haydar AKAR                                                            (Kocaeli)
Kamer GENÇ                                                             (Tunceli)
                                                                                       
Milliyetçi Hareket Partisi (3)
 
Kemalettin YILMAZ                                                 (Afyonkarahisar)
Necati ÖZENSOY                                                       (Bursa)
Bülent BELEN                                                             (Tekirdağ)
                                                                                                   
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU (26)
 
Başkan             : Ayhan Sefer ÜSTÜN                     (Sakarya)
Başkanvekili   : Mehmet Naci BOSTANCI           (Amasya)
Başkanvekili   : Mustafa Sezgin TANRIKULU    (İstanbul)
Sözcü                : Yalçın AKDOĞAN                        (Ankara)
Kâtip                : Yusuf HALAÇOĞLU                    (Kayseri)
                                                 
Adalet ve Kalkınma Partisi (16)
 
Ülker GÜZEL                                                               (Ankara)
Murat YILDIRIM                                                       (Çorum)
Oya ERONAT                                                              (Diyarbakır)
Şamil TAYYAR                                                           (Gaziantep)
Hamza DAĞ                                                               (İzmir)
Erdal KALKAN                                                           (İzmir)
Nevzat PAKDİL                                                          (Kahramanmaraş)
Ahmet Salih DAL                                                        (Kilis)
Kerim ÖZKUL                                                             (Konya)
Abdurrahim AKDAĞ                                                (Mardin)
İhsan ŞENER                                                               (Ordu)
Cemal Yılmaz DEMİR                                              (Samsun)
Gülşen ORHAN                                                           (Van)
                                                                                       
Cumhuriyet Halk Partisi (6)
 
Levent GÖK                                                                 (Ankara)
Refik ERYILMAZ                                                      (Hatay)
Mahmut TANAL                                                        (İstanbul)
Malik Ejder ÖZDEMİR                                             (Sivas)
Hüseyin AYGÜN                                                         (Tunceli)
                                                                                       
Milliyetçi Hareket Partisi (3)
 
Mustafa ERDEM                                                        (Ankara)
Atila KAYA                                                                  (İstanbul)
                                                                                                   
AVRUPA BİRLİĞİUYUM KOMİSYONU (25)
 
Başkan            : Mehmet Sayım TEKELİOĞLU  (İzmir)
Başkanvekili   : Şaban DİŞLİ                                   (Sakarya)
Başkanvekili   : Umut ORAN                                    (İstanbul)
Sözcü               : Cahit BAĞCI                                  (Çorum)
Kâtip                : Yusuf Ziya İRBEÇ                        (Antalya)
                                                 
Adalet ve Kalkınma Partisi (15)
 
Sait AÇBA                                                                    (Afyonkarahisar)
Nazmi Haluk ÖZDALGA                                          (Ankara)
Halide İNCEKARA                                                    (İstanbul)
Yıldırım Mehmet RAMAZANOĞLU                      (Kahramanmaraş)
Cem ZORLU                                                                (Konya)
Yüksel ÖZDEN                                                            (Muğla)
Faruk IŞIK                                                                   (Muş)
Ebu Bekir GİZLİGİDER                                            (Nevşehir)
Afif DEMİRKIRAN                                                   (Siirt)
Mesude Nursuna MEMECAN                                  (Sivas)
Abdulkadir Emin ÖNEN                                            (Şanlıurfa)
Ercan CANDAN                                                          (Zonguldak)
                                                                                       
Cumhuriyet Halk Partisi (6)
 
Aylin NAZLIAKA                                                       (Ankara)
Aykan ERDEMİR                                                      (Bursa)
Ayşe Eser DANIŞOĞLU                                            (İstanbul)
Şafak PAVEY                                                              (İstanbul)
Oğuz OYAN                                                                 (İzmir)
                                                                                       
Milliyetçi Hareket Partisi (3)
 
Zühal TOPCU                                                              (Ankara)
LütfüTÜRKKAN                                                       (Kocaeli)
                                                                                                   
KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİKOMİSYONU (26)
 
Başkan             : Azize Sibel GÖNÜL                       (Kocaeli)
Başkanvekili    : Öznur ÇALIK                                (Malatya)
Başkanvekili    : Binnaz TOPRAK                           (İstanbul)
Sözcü                : Tülay KAYNARCA                      (İstanbul)
Kâtip                 : Mesut DEDEOĞLU                       (Kahramanmaraş)
                                                 
Adalet ve Kalkınma Partisi (16)
 
Fatma SALMAN KOTAN                                         (Ağrı)
Mehmet Kerim YILDIZ                                            (Ağrı)
Nurdan ŞANLI                                                            (Ankara)
Gökcen ÖZDOĞAN ENÇ                                          (Antalya)
Canan CANDEMİR ÇELİK                                     (Bursa)
Nurcan DALBUDAK                                                 (Denizli)
Kemalettin AYDIN                                                     (Gümüşhane)
Alev DEDEGİL                                                            (İstanbul)
Gönül Bekin ŞAHKULUBEY                                   (Mardin)
Mehmet Kasım GÜLPINAR                                    (Şanlıurfa)
Zeynep Armağan USLU                                            (Şanlıurfa)
Dilek YÜKSEL                                                            (Tokat)
Safiye SEYMENOĞLU                                              (Trabzon)
                                                                                       
Cumhuriyet Halk Partisi (6)
 
Gürkut ACAR                                                              (Antalya)
Ayşe Nedret AKOVA                                                 (Balıkesir)
Sabahat AKKİRAY                                                   (İstanbul)
Sedef KÜÇÜK                                                             (İstanbul)
Hülya GÜVEN                                                             (İzmir)
 
Milliyetçi Hareket Partisi (3)
 
Ruhsar DEMİREL                                                      (Eskişehir)
Sadir DURMAZ                                                           (Yozgat)

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER