ULUSLARASI AVRASYA EĞİTİMCİLERİ FEDERASYONU GENEL KURULU VE SONUÇ BİLDİRİSİ

Ülkemizdeki Tek uluslararası eğitim teşkilatı olan Uluslarası Avrasya Eğitimcileri Federasyonu 2

ULUSLARASI AVRASYA EĞİTİMCİLERİ FEDERASYONU GENEL KURULU VE SONUÇ BİLDİRİSİ
ULUSLARASI AVRASYA EĞİTİMCİLERİ FEDERASYONU GENEL KURULU VE SONUÇ BİLDİRİSİ
 
Ülkemizdeki Tek uluslararası eğitim teşkilatı olan Uluslarası Avrasya Eğitimcileri Federasyonu 2. Olan Genel Kurulunu Üye ülkelerin Delegeleri, Federasyonun kurucu derneği olan Avrasya Eğitimciler Derneğinin Yönetim Kurulu Denetim Kurulu, İl Temsilcileri ve Türk Dünyasından gelen politikacılar, misafirler, yazarlar, Türkiye deki Milli hassasiyetleri olan sivil toplum örgütleri, Kızılcahamam Belediye Başkanı, Çankırı Çerkeş Belediye Başkanı, MHP  temsilcilerinin ve Çankırı Dernekleri Federasyonun ve bazı işadamlarının    katılımıyla  24 Nisan  Ankara Kızılcahamam Soğuksu Otelde yapıldı.
Olağan Genel kurul Genel Başkanı Şuayıp ÖZCAN Beyin selamlama konuşmasıyla başladı. Genel Başkan konuşmasında ““Avrasya Coğrafyasında eğitim, bilim ve kültür alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek ve tüzüğümüzde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için, T.C. İçişleri Bakanlığının onayı ile 2008 yılında "ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİMCİLERİ FEDERASYONU"nu kurduk. 6 ülke sivil toplum kuruluşunun birlikte kurduğu Federasyonumuza, 4 ülke sivil toplum kuruluşu daha katılarak şu anda 10 ülkeye çıkmıştır.
 Federasyonumuza üye ülke dernekleri
Avrasya Eğitimcileri Derneği TÜRKİYE
Teknik Öğretmenler Derneği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Azad Muallimler Birliği AZERBAYCAN
Türk Öğretmenler Derneği MAKEDONYA
Türk Öğretmenler Derneği KOSOVA
Kırcaali Sivil Toplum Örgütleri Merkezi BULGARİSTAN
Türk - Tatar Öğretmenler Derneği ROMANYA
Kırım Tatar Eğitimciler "Maarifçi" Derneği UKRAYNA-KIRIM
Türkmen Öğretmenler Birliği KERKÜK-IRAK
Dengi Dengine Kazak Derneği KAZAKİSTAN
İbarettir diyerek konuşmasını bitirmiştir.
Büyük bir coşku içerisinde geçen Federasyonun  genel kurul sonunda delegelerin oy birliği ile alınan bildiriyi kamuoyuyla paylaşıyoruz.
FEDERASYONDAN DÜNYA KAMUOYUNA
Federasyonumuzun 24 Nisan 2012 tarihinde yapılan 2. Olağan Genel Kurulu sebebiyle bir araya gelen bizler; AZERBAYCAN Azad Muallimler Birliği, BULGARİSTAN Kırcali Sivil Toplum Örgütleri Merkezi, IRAK Türkmen Öğretmenler Birliği, KAZAKİSTAN Dengi Dengine Kazak Derneği, KOSOVA Türk Öğretmenler Derneği, KKTC Teknik Öğretmenler Derneği, MAKEDONYA Türk Öğretmenler Derneği, ROMANYA Türk-Tatar Öğretmenler Derneği, UKRAYNA Kırım Tatar Eğitimcileri “Maarifçi” Derneği ve TÜRKİYE Avrasya Eğitimcileri Derneği temsilcileri olarak, aşağıdaki hislerimizi ve fikirlerimizi dünya kamuoyu ile paylaşmayı bir borç biliriz.
Bugün Türk Dünyası denilen büyük bir gerçek vardır. Dünya gündeminin yoğunluğu nedeniyle fazla dikkati çekmese de, bu gerçekten hareketle “Türk Dünyası’nın birlikteliği”; özellikle ve öncelikle devletlerimizin politikaları haline getirilmeli, ortak hedefler ortaya konulmalı ve bu ortak hedeflere ulaşılması için işbirliği ve dayanışma içinde olunmalıdır.
Bu anlamda; son yıllarda gerek Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları düzeyinde gerekse diğer resmi ve sivil kuruluşlarca yapılan toplantıları ve alınan kararları memnuniyetle ve dikkatle takip etmekteyiz. Özellikle 3 Ekim 2009 tarihindeki Nahçıvan Anlaşmasını ve 16 Ekim 2010 tarihindeki İstanbul Anlaşmasını önemsiyor ve destekliyoruz. 
Türk ve Akraba Topluluklar arasında kaynaşma, yardımlaşma ve dayanışma sağlanması, İsmail Gaspıralı Beyin ifadesi ile “Dilde, fikirde ve işte birlik…” anlayışının yerleşmesi için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple;
1- Öncelikle Türk Devlet ve Akraba Topluluklar arasında iletişim ağı iyi oluşturulmalı, teknolojinin tüm imkânları kullanılarak Türk Dünyasına ve dünyanın diğer bölgelerine yönelik TV, internet ve benzeri yayın ve iletişim araçları artırılmalıdır.
2- Resmi veya sivil kuruluşlar tarafından yapılan Türk Dünyasını yönelik eğitim, bilim, sosyal ve benzeri faaliyetlere katılanların iletişim bilgileri sağlanmalı, katılımcıların ilgi, istek, yetenek ve yeterliliklerine göre lobi faaliyetlerinde faydalanma yolları aranmalıdır. Ayrıca, bu tür faaliyetlere medyada daha çok yer verilerek kamuoyunun dikkati çekilmelidir.
3- Değişik ülkelerde periyodik olarak eğitim, bilim, kültür, spor gibi alanlarda toplantı ve faaliyetler düzenlenerek Türk İnsanı bir araya getirilmelidir.
 4- Türk Devletleri ve halkları; uluslararası ilişkilerde veya meselelerde dayanışma içinde olmalı, her konuda ortak görüş oluşturulmalı ve uluslararası platformlarda bu ortak görüş savunulmalı ve birlikte hareket edilmelidir.
5- Toplumların ve eğitimin temel taşı öğretmenlerdir. Öğretmenlerin; tanışmaları ve birbirlerini anlamaları, dostluk ortamı içinde tecrübe ve birikimlerini paylaşmaları, birbirleri ile karşılıklı işbirliğinde ve katkıda bulunmaları amacıyla çeşitli konularda organizasyonlar yapılmalıdır.
6- Tüm dünyada en çok tartışılan konulardan birisi eğitimin niteliğidir. Nitelikli eğitim yapmak ve nitelikli öğretmen yetiştirmek, öğretmenlerin mesleki yeterliklerini, sosyal ve kültürel haklarını geliştirmek için ortak eğitim politikaları oluşturulmalı ve yürütülmelidir.
Tespit edilen eğitim konuları ile ilgili ortak projeler geliştirilmeli, araştırma kurumları (Enstitüler) oluşturularak, bilim adamları, öğretmenler ve öğrenciler arasında karşılıklı değişim sağlanmalıdır.
7- Dil; bir kültür unsuru olmakla birlikte, bu kültürü yapan ve nesiller boyu taşıyan, milletin birlik ve bütünlüğünü sağlayan en önemli unsurdur. Diğer bir deyişle Millî Dil “Nesillerin Ruhu” ve “Mevcudiyetin temeli”dir.
Bugün Dünya da; çeşitli kaynaklarda farklı gösterilmekle birlikte -Türkçenin lehçeleri de dikkate alındığında- yaklaşık bir milyar insan Türkçe konuşmaktadır. Türk Diline sahip çıkılmalı ve önem verilmelidir.
Ayrıca, Özerk bölgelerde yaşayan veya bazı devletlerde azınlık halinde bulunan Türklere Türkçe eğitim/öğretim hakkı verilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmalıdır.
8- Diğer yandan; Türk Dünyasında ortak alfabeye geçilmesi hususunda çaba gösterilmelidir.
9- Tarihimiz yeniden ele alınarak ortak tarihimiz yazılmalı ve ders olarak okutulmalıdır. Ortak değerlerimiz belirlenmeli ve derslerde bu değerlere yer verilmelidir.
ATATÜRK’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça kendisinde daha büyük işler başaracak güç bulacaktır.” ifadesinde de görüleceği üzere, Türk İnsanı; Türk Dünyası ile ilgili güzel gelişmeleri medyada gördükçe, kendisine güven gelecek, moral ve motivasyonu artacak, geleceğe daha da umutla bakacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 24/04/2012  (http://uaef.org.tr/ )     
 Yapmaya çalıştığımız yarınlarda Çin Denizinden, Adriyatik Denizine kadar bölgede yaşam mücadelesi veren Türklerin, hür ve müstakil yaşadığı, iyi yetiştirilmiş insan gücüyle dünyaya yön veren millet olma uğruna bir mücadele olduğudur.
                                                          
 
Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER