"UYARI TONU DEĞİŞİKLİĞİNDE TÜKETİCİ TALEBİ DİKKATE ALINMALI"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği’nde değişiklik öngören taslağını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı İbrahim Güllü; “uyarı tonu, sadece tercih eden tüketici için olmalı ve ancak uyarı tonu yerine aranan GSM operatörünün ismi belirtilmelidir” dedi.

"UYARI TONU DEĞİŞİKLİĞİNDE TÜKETİCİ TALEBİ DİKKATE ALINMALI"

Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı İbrahim Güllü konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır:

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından, Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği’nin; farklı GSM operatörlerine ait numaralar arasında iletişim kurulduğunda, arayan tüketiciye “farklı GSM operatöründen hizmet alan numarayı aradığına” ilişkin ayrıt edici uyarı tonu zorunluluğunu düzenleyen 18. maddesinde değişiklik çalışması yapılarak; uyarı tonunun, arzu eden tüketici için uygulanmasına ilişkin düzenleme kamuoyu görüşüne sunulmuştur.

 

Numara taşınabilirliği uygulamasının başladığı dönemde tam rekabet ortamının oluşmasında büyük yarar sağlayan uyarı tonu uygulamasının, ilerleyen süreçte ve günümüzde, bu ortamın oluşmasını olumsuz yönde etkilemektedir.

 

Şu anda tüketiciye hizmet veren her üç GSM operatörünün tarifeleri incelendiğinde; “her yöne” uygulamasının oldukça yaygın olduğu, oluşan rekabet ortamı nedeniyle bu durumun daha da yaygınlaşmakta olduğu ve tüketicilerin tarife seçiminde “her yöne” paketlerini tercih ettikleri gözlemlenmektedir. Dolayısıyla uyarı tonu uygulamasının işlevi, gerekliliği ve özelliği, amaca uygun olmaktan uzaklaşmaya başlamıştır.

 

Öte yandan tüketicilerden ulaşan isteklerde, uyarı tonu uygulamasının rahatsız edici olduğu ve kimi zaman da GSM operatörü değişikliğinin yanlış izlenimlere yol açacağı belirtilmektedir.

 

Yine yapılan kamuoyu araştırmaları;

-Her üç abonenin ikisinin uyarı tonu uygulamasını istemediği,

-Her üç aboneden birinin, operatör değişikliği yaptığının anlaşılmasını istemediği,

-Numarasını hiç taşımamış abonelerin yüzde 41’nin, uyarı tonu uygulaması nedeniyle numarasını taşımadığı,

-En önemlisi uyarı tonunu duyan abonelerin yüzde 40’nın, uyarı tonunun ne anlama geldiğini bilmedikleri sonucunu göstermektedir.

 

Ancak farklı GSM operatöründen hizmet alan bir aboneyi arayan “her yöne” paketinin dışında tarifeye tabi tüketicinin, uyarılmasının, tüketicinin evrensel haklarından olan “bilgilenme hakkı”nın gereği olduğu da, kuşkusuzdur.

 

Tüketici Başvuru Merkezi olarak bu saptamalar ışığında;

-Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği’nin 18. maddesinde öngörülen değişikliği desteklediğimizi, arayan abonelerden tercih edenler dışındaki aboneler için uyarı tonu uygulamasının sona erdirilmesini,

-Uyarı tonu almayı tercih eden tüketiciler için de, uyarı tonu (NTS) yerine aranan GSM operatörünün isminin söylendiği uyarı sesi uygulamasının başlatılmasının tüketici yararına olacağı görüşündeyiz.

 

İbrahim Güllü

Genel Başkan

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER