Veliler Okula Ne kadar Para Ödeyecek

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 'Öğrenci Kayıt ve Kabullerinde ve Diploma Karşılığı Bağış Alınmaması' konulu bir genelge yayınlamıştı bu genelge kayıt ve bağış alınması hakkında idi fakat veliler yasal olarak hangi ad altında ne kadar para ödeyecekler işte cevabı.

Veliler Okula Ne kadar Para Ödeyecek
1-Diploma Harcı;

29/12/2010 tarih ve 27800 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Harçlar kanunu Genel tebliğinde belirtilen 4.90 TL Dir.

2-Spor Parası;

1.4.1991 tarih ve 20832 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliğinin “Okul Spor Kulübünün Bütçesi, Gelir ve Giderleri” başlıklı 25. maddesindeki; “Okul spor kulübünün yıllık bütçesi bir öğretim yılı için düzenlenir. (Değişik ikinci ve üçüncü cümle: 9.4.2009/27195 RG) Spor kulübünün gelirleri, kamu bankalarının herhangi birinde açılan hesaplarda saklanır. Paralar, bankadan yönetim kurulu başkanı ve saymanın ortak imzaları ile çekilir. Gelir ve giderleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Gelirler:
1) Bakanlık tarafından gönderilecek ödeneklerden,
2) (Değişik: 2.5.1997/22977 RG) Kişi başına yılda, devlet memurları aylığına uygulanan kat sayı x 50 gösterge tutarı TL.'nı geçmemek üzere spor kulübü üyelerinin aidatlarından,” hükümlerine göre spor parası denilen para toplanır buda 2011 yılı 2.dönemi için 3.22 TL dir.

Not aynı yönetmeliğin “Üyelik ve Spor Kulübü Değiştirme” başlıklı 22. maddesi (a) bendindeki; “a) Öğretmen ve öğrenciler, kendi okullarındaki spor kulübünün tabii üyesidir.” hükümlere göre Öğretmen ve öğrenciler, kendi okullarındaki spor kulübünün tabi üyesi olduklarından hem öğretmenler hem de öğrenciler spor parasını ödemek zorundadırlar.
Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER