YENİ DÖNEMDE KAMU ÇALIŞANI NELER BEKLİYOR?

YENİ DÖNEMDE KAMU ÇALIŞANI NELER BEKLİYOR?
Mevcut meclis aritmetiği topluma bir ümit vermiştir. Bu ümidin temenni olmaktan çıkıp icraata dökülmesi, başta kamu çalışanı olmak üzere toplumun tüm kesimlerince beklenmektedir. Çünkü bu ülkede kendisini yandaş olarak görmeyen ve bunu açık olarak ilan edenlere düşmanca bir bakış yaşandı. Yandaş olmadığı halde yandaş olmaya zorlanan insanlar oldu. Ne yazık ki yandaşlıktan öte Gestapo rütbesi alan kimi yandaş kamu çalışanı hukuksuzlukta sınır tanımadı. Şimdi Türkiye bir nefes alacak beklentisi herkeste olduğu gibi kamu çalışanında da vardır. Peki normalleşmenin sağlanması için acil olarak neler yapılması gerekir? 1-Dershane yasası adı altında çıkartılan müdür kıyım yasası mevcut meclis aritmetiği ile derhalde iptal edilip mağdur edilenlerin hakları iade edilmelidir. 2-Mülakatla atanan şube müdürlerinin görevleri Danıştay kararı esas alınarak iptal edilmelidir acil olarak ÖSYM tarafında sınav yapılarak bu açık giderilmelidir. 3-Sınav puanına dayalı olmayan mülakatla atanan okul idareciliklerinin hemen iptal edilmesi gerekmektedir. 4-İdareci değerlendirmelerinde ve mülakatlarda görev alan tüm idareciler hakkında soruşturma açılmalı ve suçlular hak ettikleri cezaları almalıdır. 5-Mağdur edilen idarecilerin uğradıkları maddi ve manevi kayıpları telafi edilmelidir. 6- İş yerinde mobinge uğrayan veya böyle iddiası olanlar dinlenilmeli ve bu suçu kimler işlemişse mutlaka cezalandırılmalıdır.7-Kurallı kaideli bir yönetici atama yönetmeliği yapılmalı ve keyfiyetin önü kapatılmalıdır. Bunun için mutlaka sendikaların görüşleri dikkate alınmalıdır. 8-Sendikaların yeni atamalarda gözlemci olmalarının önü açılmalıdır. Yapılacak icraatların şeffaf yapılması mutlaka sağlanmalıdır. 9-Memurların görevde yükselmeleri objektif yapılmalı ve görev tanımlamaları gerçekleştirmelidir. 10-Şeflerin de benzer şekilde uzmanlaşması ve görev alanlarının belirlenmesi gerekmektedir.11-4/C lilere mutlaka kadro verilmesi gerekmektedir.12-Öğretmenlerin nöbetlerinin mutlaka ücretlendirilmesi gerekmektedir.13-Kamu çalışanları için kılık kıyafet serbestisi netleştirilmeli sınırlandırmalar makul bir düzeye çekilmelidir.14-Disiplin soruşturmalarının daha objektif hale getirilmesi gerekmektedir.15-Başta Milli Eğitim ve Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarının son bulması için gerekli girişimlerin yapılması ve cezai müeyidelerin arttırılması gereklidir. 16-İtibarsızlaştırılan kamu çalışanlarının itibarları geri verilmelidir. 17-Aday öğretmenlikte getirilen barajlar kaldırılmalı, atanan öğretmenin mesleki çalışmaları değerlendirilirken şeffaf yöntemler izlenmeli ve adaylık süreci bir yıla indirilmelidir.18-Sendika yasasında yapılacak değişiklikle temsilde çoğunluk en az yüzde elli bir olarak gerçekleşmelidir.19-Başta Milli Eğitim olmak üzere tüm kamuda amirlerin adaletle hükmetmeleri sağlanmalı ve yanlı tutumlar içerisinde olmaları engellenmelidir.20-Kamu çalışanlarının kendilerini güvende hissetmeleri sağlanmalıdır.Sonuç herkesin beklentisi üvey evlat olmaktan kurtulmaktır ve bu ülkede normalleşmenin sağlanmasıdır. Remzi ÖZMENTES İst. 8 Şube Başk.
Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER