YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ YARGIYA TAŞINDI

Eğitim-İş Sendikası ayın başında yayımlanan yönetici atama ve yer değiştirme yönetmeliğini yargıya taşıdı.

YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ YARGIYA TAŞINDI
06.10.2015 tarih ve 29494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik’in hukuka aykırı hükümlerinin iptali için Danıştay nezdinde dava açıldı.
Eğitim İş'ten yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: 
Yönetmelikte yer alan;
 
· İdari soruşturma nedeniyle görevden alınan yöneticilerin 4 yıl süreyle yöneticilik başvurusu yapamamasına ilişkin 5. ve 33. Maddede yer alan hükmün,
 
·Tamamıyla keyfi, objektif değerlendirmeden uzak, kadrolaşma ve baskı aracına dönüştürülen müdürlükte sözlü sınav uygulamasının iptaline ilişkin 11.12.13.20.21.22.26. maddelerde yer alan hükmün,
 
· Yazılı sınav uygulamasının olumlu karşılanmasına karşın, 4 yıllık ve 8 yıllık görev sürelerinin sona ermesinden sonra her defasında müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının yazılı sınava tabi tutulmasına ilişkin 14. Maddede yer alan hükmün,
 
· Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için söz konusu olacak yazılı sınavın geçerliliğinin 1 yıl olarak belirlenmesine karşın sınavın, hangi aralıklar ile yapılacağının belirtilmemesi sonucu ortaya çıkacak belirsizlik ve mağduriyetler nedeniyle buna ilişkin 14. Maddede yer alan hükmün,
 
· Yazılı sınava ilişkin olarak, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi” konusunun sınav konularına dahil edilmemesine ilişkin 15.maddede yer alan hükmün,
 
· Yazılı sınava hakkında söz konusu olacak itirazların, yine sınavı hazırlayan, değerlendiren, sonuçlandıran komisyona yapılmasını öngören 18. maddede yer alan hükmün,
 
· Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevlendirmelerini eğitim kurumu müdürünün inhasına bağlayan 24.maddede yer alan hükmün,
 
· Zaruret halleri olmasına karşın hastalık izni ile aylıksız izin hallerinde fiilen yerine getirilemeyen sürelerin yöneticilik görev süresine dahil edilmesine ilişkin 28. Maddede hükmün,
 
· EK-1 Yönetici Değerlendirme Formunda yer alan yüksek lisans ve doktora puanlarının düşürülmesine ilişkin kısmın,
 
· EK-1 Yönetici Değerlendirme Formunda kötüye kullanılmaya açık şekilde yer verilmiş olan disiplin cezası kriterine ilişkin kısmın,
 
iptali talep edilmiştir.
 
Yönetmeliğin bütünü değerlendirildiğinde Bakanlığın yine Atatürk’ü ve cumhuriyeti yok saydığı, kendinden olanı kayırmaya ve koşulsuz biat sağlamaya yönelik, keyfi ve kötüye kullanmaya sonuna kadar izin veren bir düzenleme yaptığı ortaya çıkmıştır.  
 
Sendikamızca açılan dava ile işaret edilen hukuka aykırı hükümlerin yargıdan döneceği inancını taşıyoruz.
Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER