ZEYTİNBURNU SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Zeytinburnu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma VakfınaSosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, Sosyal Hizmetler Personeli alacak.

ZEYTİNBURNU SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI  SÖZLEŞMELİ  PERSONEL ALACAK
İSTANBUL/ZEYTİNBURNU İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMAVE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI MÜTEVVELLİ HEYETİNİN 19.04.2012 TARİH VE 15 SAYILI KARAR GEREĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Zeytinburnu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Haklan ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından sınav ile “SosyalYardım ve İnceleme Görevlisi’” ünvanı ile 5 (Beş) adet personel istihdam  edilecektir.

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A) GENEL ŞARTLAR
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
3-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak
4-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık- dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.”
5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak
6-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak, askerlikle ilişkisi bulunmamak
B) ÖZEL ŞARTLAR
1- Yükseköğretim Kanunu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçerli Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne güre en az 60 puan almış olmak
2-Üniversitelerin 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından; Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, Sosyal Hizmetler bölümlerinin herhangi birinden lisans diplomasına sahip olmak
3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak
4-Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak. İyi derecede bilgisayar bilgisine sahip ve  (Windows, Word, Excel, v.b.) kullanabiliyor olmak

2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgeleri 11.05.2012 tarihine kadar Vakıf Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
1-Sözleşmeli Personel İş Talep Formu
2-Bitirdiği okul veya çıkış belgesi fotokopisi
3-(T.C.Kimlik numaralı”) Nüfus cüzdanı fotokopisi
4-KPSSP3 sınav sonuç belgesi
5-Ehliyet ve bilgisayar işletmenliği veya eşdeğer belge fotokopisi

SINAVI KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1-2 adet vesikalık fotoğraf
2-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu
3-Adli Sicil Kaydı olmadığına dair Savcılıktan alınacak belge
4-Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığını gösterir belge
3-BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER
1-Başvuruda bulunacak adayların Vakıf Başkanlığında yer alan İş Talep formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak, istenilen diğer belgelerle birlikte 11.05.2012 tarih saat 17:00’a kadar Zeytinburnu Kaymakamlığı Sosyal Yardmlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet Konağı Kat:1 N:6 Zeytinburnu adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
4-BAŞVURULARlN DEĞERLENDİRİLMESİ, SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
1-Başvuruda bulunan adaylar arasından KPSSP3 puanı en yüksek olan ilk 15 kişi ile mülakat yapılacaktır.
2-Mülakat yapılacak 15 kişinin listesi 15 Mayıs 2012 tarihinde Zeytinburnu Kaymakamlığının resmi web adresinde ilan edilecektir. (www.zeytinburnu.gov.tr)
3-17 Mayıs 2012 tarihinde Kaymakamlık binasında Mütevelli Heyeti tarafından mülakatlar yapılarak 5 Asil 5 yedek olmak üzere kazanan adaylar aynı gün açıklanacaktır.
4-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak işe alımı yapılmayacaktır.
5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup işe alımı yapıldıktan sonra görevine başlamayan  ya da aranılan şartları taşımadığı, sonradan anlaşılanların işe alımları iptal edilip yerine yedek adaylardan alım yapılacaktır.
6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
5-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGÎLERİ
Müracaat yeri :Zeytinburnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Zeytinburnu/İSTANBUL
Zeytinburnu SYD Vakfı     :(0212) 664 92 10
İLANEN DUYURULUR  25/04/2012
Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER