Terörle Mücadele Düzenlemeleri Kabul Edildi

Terörle mücadelede yeni düzenlemeler getiren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri görüşülerek TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 

Terörle Mücadele Düzenlemeleri Kabul Edildi

Özel güvenlik istihdamına yönelik olarak, özel güvenlik görevlisi sayısı on kişiyi geçmemesi durumunda özel güvenlik bölümüne en az lise mezunu olma şartı aranacak.

Kamu görevlilerin iadesi Devlet Personel Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yapılacak.

Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu salt çoğunluğu, Yargıtay Daire Başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, Danıştay Daire Başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulu, hakim ve savcılar hakkında Hakim ve Savcılar Genel Kurulu, askeri hakimler hakkında Milli Savunma Bakanı'nın Başkanlığında, Milli Savunma Bakanı tarafından birinci sınıf askeri hakimlerden seçilecek iki askeri hakim komisyonca ve Sayıştay Başkanı'nı başkanlığında başkan yardımcıları ile Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek Daire Başkanı ve bir üyeden oluşacak komisyonca meslekte kalmalarına uygun olmadığına ve meslekten çıkarmalarına karar verebilecek.

Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ve iltisakı olduğu değerlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeli Milli Savunma Bakanı'nın onayı ile kamu görevinden çıkarılabilecek. Bunlarla irtibatı sebebiyle kamu görevlerinden çıkarılanların silah ruhsatları iptal edilecek.

Teklifin maddelerin tümü görüşülerek kabul edildi, fakat Kanun Teklifinin tümü oylaması yapılmadı.  

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER