GÜVENSİZLİK VE AYRIŞMA

<div class="adn ads" data-legacy-message-id="16140c3aa54ce06c" data-message-id="16140c3aa54ce06c" style="padding-bottom: 20px; border-left: 1px solid transparent; padding-left: 8px; font-family: arial, sans-serif;"> <div class="gs" style="margin-left: 44px;"> <div class="ii gt " id=":lf" style="font-size: 12.8px; direction: ltr; margin: 5px 15px 0px 0px; padding-bottom: 5px; position: relative;"> <div class="a3s aXjCH m16140c3aa54ce06c" id=":lg" style="overflow: hidden;"> <div dir="ltr"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Herkes kuşkulu, endişeli. S&ouml;zlere ve davranışlara dikkat ediyor. Hep kuşkuyla bakıyor. Peki ama neden? Yaşananlar ortada.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kime, neden, ni&ccedil;in g&uuml;venilecek?&nbsp;&nbsp;Ayrıştırdılar. Nefret ettirdiler.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&Uuml;lkede kin, nefret, &ouml;fke fırtınası yaşanıyor. Tabi bu fırtına belli &ccedil;evrelerce bilin&ccedil;li bir şekilde yaşatılıyor. Ucube tipler etkili ve yetkili oldular.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Ama ne yazık ki, rezilliğin dibine vuranlar, toplumun t&uuml;m&uuml;n&uuml; ya da bir kesimini rencide edici, kırıcı, yaralayıcı ifadeleri kullanmaktan hi&ccedil; ka&ccedil;ınmıyor.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bilin&ccedil;li ya da değil ger&ccedil;ekleştirilen &ccedil;irkinlik kimin eseri diye sormak gerekir.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">İnsanlar;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;etnik k&ouml;ken, din araştırmasına y&ouml;nelmiş durumda. G&uuml;vensizlik ayrışma hızla artıyor. Birlik ve beraberlik s&ouml;ylemleri ciddiye bile alınmıyor. Kamplaşma artıyor. Toplumda k&uuml;llenmiş ge&ccedil;mişe ait ne varsa tartışma konusu ediliyor. İnsanlar şaşkınlık i&ccedil;inde! Ne adına bunlar yapılıyor, demokratikleşme ve &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k adına. Acaba ger&ccedil;ekten &ouml;yle mi?</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Ger&ccedil;ekleşen rezillikten sadece partiler, gazeteciler, akademisyenler mi, aydınlar mı sorumlu?</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Su&ccedil; işleyenlere yaşa varolan diyenlerin, hi&ccedil; bir işlem yapmayanların hi&ccedil; su&ccedil;u yok mu?</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Reyting canavarına kurban verdiğiniz topluma aşılanan zehir, etkisini g&uuml;n ge&ccedil;tik&ccedil;e arttırıyor.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">TV&#39;deki programların, gazete manşetlerinin, k&ouml;şe yazılarının, TV&#39;de konuşanların, hayatımızı işgal etmesi;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;hatta sadece hayatımızla sınırlı kalmayıp hayallerimizi bile işgal altına alması sıkıntılı bir s&uuml;re&ccedil;. D&uuml;ş&uuml;nen ve &uuml;reten beyinler yetiştiremezsek, gen&ccedil;lerin ellerine hamburger kolayı verirsek, ger&ccedil;ek başarının i&ccedil; huzuru ve mutluluk olduğunu unutturan hayatlar yaşatırsak, sevmezsek/&ouml;pmezsek, kendine saygı kavramını yaşamlarına entegre edemezsek, prensipler geliştirecekleri onurlu hayatlar yaşatamazsak, sadece para ve bilgisayarla oyalanıp zaman &ouml;ld&uuml;rmelerine m&uuml;saade edersek olacağı bu elbet!</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Ne olmak istediğini bilmeyen ve hayatının merkezine dizi karakterlerini oturtan gen&ccedil;ler, bizim geleceğimiz...</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Ama&nbsp;<b>bizler</b>, bug&uuml;n&uuml;m&uuml;z&uuml; ziyan ettiğimiz gibi geleceğimizi de yok ediyoruz. Bu tabloyu g&ouml;r&uuml;nce inanıyorum ki, k&uuml;resel ısınma bile, insanlık kadar d&uuml;nyaya zarar veremez!</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Değerlerine sahip &ccedil;ıkmayan bir toplumda &ccedil;&ouml;z&uuml;l&uuml;ş ka&ccedil;ınılmazdır!</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Girişimciliğin en &ouml;nemli gereklerinden biri&nbsp;<b>&ouml;zg&uuml;r d&uuml;ş&uuml;nce</b>dir. Kafalar ne kadar &ouml;zg&uuml;r olursa d&uuml;ş&uuml;nceler de o kadar g&uuml;&ccedil;l&uuml; olacaktır. &Ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;n &ouml;n&uuml; a&ccedil;ıldık&ccedil;a girişimcilikte gelişecektir.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Unutulmamalıdır ki;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;topluma ve insanlara gem vurulduğunda onlardan yenilik&ccedil;i d&uuml;ş&uuml;nmeleri beklenemez. Ama&ccedil;sız idealsiz hedefsiz, &ouml;zg&uuml;rl&uuml;kte ekmekte olmaz!</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bug&uuml;n d&uuml;nyada, gıda, su, enerji g&uuml;venliği, d&ouml;viz kuru savaşları tartışılırken, daha fazla nasıl zenginleşiriz, işsizliği nasıl &ccedil;&ouml;zeriz sorularına yanıt aranırken, T&uuml;rkiye&#39;de anlamsız gereksiz konular tartışılıyor. Enerjimizi o kadar l&uuml;zumsuz şeylere veriyoruz ki. Doğru şeyleri tartışmalıyız, gereksiz konulara takılıp kalmamalıyız.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">D&uuml;nya&rsquo;da&nbsp;<b>aydınlanmanın ışıkları</b>&nbsp;tekrar yansımaya başladı. Bu ışıklar Anadolu coğrafyasına doğru geliyor. Eğer biz iyi hazırlanabilirsek o ışık bu topraklardan doğacak.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Başarılı bir girişimci olmak i&ccedil;in nelere ihtiya&ccedil; vardır?&quot; sorusunu herkes soruyor. &Ouml;zg&uuml;vene, paraya, yenilik&ccedil;i d&uuml;ş&uuml;nceye, iyi eğitime ihtiya&ccedil; vardır.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Gen&ccedil;ler</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;kendilerine g&uuml;venmeli ve kendilerinden daha akıllı insanlarla &ccedil;alışmalıdır.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Başarı i&ccedil;in;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;hedef belirleyecek ve hayal kurulacak, &ccedil;alışılacak. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; &ccedil;alışmadan belirlenen hedefe ulaşmak m&uuml;mk&uuml;n değildir. Yılmadan &ccedil;alışmak gerekir.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Zenginlik &ouml;nemlidir</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">. &Uuml;lkeler zenginleştik&ccedil;e işsizlik azalır. Ancak asıl zenginlik g&uuml;&ccedil; ve vicdandır. Herkes birbirini mutlaka sevmesi gerekir. Ayrılıkta azap birlikte rahmet vardır.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Empati yapmayı &ouml;ğrenmeliyiz.</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;Birbirimizi, sağcı-solcu, T&uuml;rk, K&uuml;rt, Yahudi, Ermeni, Rum, G&uuml;rc&uuml;, Boşnak, &Ccedil;erkez, Arap, M&uuml;sl&uuml;man, Hıristiyan, Musevi, Budist, başı a&ccedil;ık-kapalı, alevi-s&uuml;nni diye dışlamaya hakkımız yok. Bu bizim zenginliğimiz ve birbirimizi kucaklamak zorundayız.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bunları sağlayacak &uuml;lkenin duyarlı bilin&ccedil;li insanları, ortak değerlerde buluşarak, birlikte hareket etmek zorundadırlar.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">G&Uuml;N&Uuml;N S&Ouml;Z&Uuml;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">: Hayalleri, hedefleri olan insan &ccedil;alışarak başarıya ulaşır.<br /> <br /> NurullahnAYDIN</span></p> </div> <div class="yj6qo"> &nbsp;</div> <div class="adL"> &nbsp;</div> </div> </div> <div class="hi" style="border-bottom-left-radius: 1px; border-bottom-right-radius: 1px; padding: 0px; width: auto; background: rgb(242, 242, 242); margin: 0px;"> &nbsp;</div> </div> <div class="ajx" style="clear: both;"> &nbsp;</div></div><div class="gA gt acV" style="font-size: 12.8px; padding: 0px; width: auto; border-bottom-left-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-top: none; margin: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: arial, sans-serif;"> <div class="gB xu" style="border-top: 0px; padding: 0px;"> <div class="ip iq" style="clear: both; margin: 0px 5px 0px 0px; padding: 12px 0px 0px 8px; border-top: 1px solid rgb(216, 216, 216);"> &nbsp;</div> </div></div>
YORUM EKLE