HUBRİS-KİBİR SENDROMU VE MİTOMANİ HASTALIĞI

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">İnsanlık toplum yaşamına ge&ccedil;tikten sonra y&ouml;neten-y&ouml;netilen, egemen-g&uuml;d&uuml;len, zengin-fakir ikilemesi i&ccedil;inde yaşamışlardır. Aydınlar, bilim adamları, sanat&ccedil;ılar ve sonraki d&ouml;nemde medya mensupları, dengenin kurulması i&ccedil;in insan hak ve &ouml;zg&uuml;rl&uuml;klerinin laik ve hukuk devleti d&uuml;zeninde s&uuml;rmesi m&uuml;cadelesi vermişlerdir. Ancak mutlak egemen olmak, iktidar g&uuml;c&uuml;n&uuml; otoriter y&ouml;netimle s&uuml;rd&uuml;rmek isteyenler, farklı hastalıklı kişiler de olmuştur. Tıp dilinde bunların başında gelen hastalıklar, mitomani ve hubris ile a&ccedil;ıklanmaktadır. </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Mitomani Hastalığı;</span></b></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Mitomani</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> yalan s&ouml;yleme ve en &ouml;nemlisi de s&ouml;ylediği yalana ger&ccedil;ekten inanma hastalığıdır.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Mitomanikler,</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> su&ccedil;luluk psikolojisinden kurtulamazlar. Her şeye bahane uydurma durumu, zaman i&ccedil;erisinde b&uuml;y&uuml;k yalanlara yol a&ccedil;ar.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Bazı kişilerin iddia ettikleri olayın ger&ccedil;ekleşmediğini bilerek kalabalıklar &ouml;n&uuml;nde yalanın rahatlıkla haykırılması Mitomani hastalığındandır.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Mitoniklerin yalanı</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> ortaya &ccedil;ıkınca doğruluğuna herkesi inandırmak i&ccedil;in daha b&uuml;y&uuml;k yalana başvurur ve kontrollerini kaybederler.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Mitoniklerin yalanı</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> ortaya &ccedil;ıkınca kontrol&uuml; kaybeder, yeni bir iddia da bulunur. Ancak o iddia da onun dediği gibi değildir.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Mitomanik biri</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> s&ouml;yleyeceği yalanı olduğuna inanarak s&ouml;yler.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Mitonikler;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> iddialarının yanlış olduğunu bilmesi onda su&ccedil;luluk psikolojisi oluşturduğundan bu yalanla işin i&ccedil;inden &ccedil;ıkacağını d&uuml;ş&uuml;n&uuml;r.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Mitomanikler;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> su&ccedil;luluk psikolojisiyle hareket etseler de asla vicdan azabı &ccedil;ekmezler. Vicdan azabı &ccedil;ekenler Mitomanik değil demektir.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Mitomanikler;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> konuşmadan duramazlar. Her g&uuml;n mutlaka bir yerlerde kendilerini yalanlarla anlatma fırsatı oluştururlar.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Hubris Sendromu-Kibir Sendromu</span></b></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Bazı insanlar;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> kazandıkları paralar, zaferler, unvanlar, makamlar, se&ccedil;imler ve ş&ouml;hret olmakla aldıkları &ouml;vg&uuml;lerle farkında bile olmadan <b>Hubris Sendromu&rsquo;na</b></font><font color="#000000"> kapılırlar.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Hubris Sendromu;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> genelde kibir sendromudur. Sendroma kapılanlar kendilerine kutsiyet atfeder, yanındakilerde buna inanır ve başkalarını da inandırmaya &ccedil;alışır.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Sadece diktat&ouml;ryel sistemlerde değil aynı zamanda demokratik &uuml;lkelerde s&uuml;rekli kazanılan se&ccedil;imlerle liderler <b>Hubris </b></font><font color="#000000">olurlar. Bunlar krizler, savaşlar, ekonomik ve siyasi felaketlerle beslenirler.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Hubrisler</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">; para ve makamı kendi menfaatleri i&ccedil;in kullanıp itibarlarını arttırmak ve kendilerini y&uuml;celtmek i&ccedil;in her yolu m&uuml;bah g&ouml;r&uuml;rler.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Hubrisler;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> kendilerini millet yerine koyarlar. Şahsına yapılan eleştirileri mesleğine, unvanına makamına, ş&ouml;hret olmasına, topluma yapılıyor diye lanse ederler.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Hubrisler;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> normal faaliyetleri kutsayarak anlatırlar. Yaptıklarını anlatırken cennete giden y&ouml;ntemlerden bahsediyor zannedersiniz</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Hubrisler;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> realiteden uzak bir &ouml;z g&uuml;vene sahiptirler ve muhaliflerini daima hor g&ouml;r&uuml;rler. Her hubris kendini d&uuml;nya yıldızı zanneder.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Hubrisler;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> yanlış uygulamalarını herkese kabul ettirmek i&ccedil;in bu uygulamaları maliyeti ne olursa olsun ahlak ve d&uuml;r&uuml;stl&uuml;k temeline dayandırırlar.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Hubrisler;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> diğer insanlar ve sıradan mahkemelerin kendilerini yargılayamayacağını ancak tarihin kendilerini yargılayabileceğini savunur.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Hubrisler;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> kimi kendine d&uuml;şman g&ouml;r&uuml;rse onun etrafındaki hubrisler&rsquo;i tespit edip kullanmayı başarır. Yeni g&ouml;zdeleri bu hastalıklı tiplerdir.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Hubrisler;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> kendilerini kutsal g&ouml;r&uuml;p y&uuml;celten herkese sahip &ccedil;ıkarlar. Bu beklentilerine karşılık bulamazsa yoketme yolunu se&ccedil;erler. </span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Hubrisler</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&rsquo;in en &ouml;nemli &ouml;zelliği beklentilerini karşılamayan dostlarını bir &ccedil;ırpıda harcayıp onlara en ağır iftirayı atmaktır.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Hubrisler</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&rsquo;in m&uuml;cadeledeki yol arkadaşları da hubrislerdir.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Toplumlar hubris ve mitomani hastalığına tutulmuş maceraperestler eliyle sarsılır, huzursuz olur. Dikkat etmek gerekir.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">G&uuml;n&uuml;n S&ouml;z&uuml;:</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> Hırs insanın kişiliğini bozar.<br /> <br /> Nurullah AYDIN</span></font></p>
YORUM EKLE