İSTİKLAL MARŞI'MIZ SÖZSÜZ MÜZİK EŞLİĞİNDE OKUNMALIDIR

Mart 2007 tarih ve 2594 saylı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesinin Törenlerde görev ve sorumluluklar” başlıklı 5. maddesi (d) bendinde; “d) İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtası, varsa bando ya da usul ve makamına uygun olarak ses kayıt araçlarına kaydedilmiş sözlü/sözsüz müziği eşliğinde müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde; bunun mümkün olmadığı durumlarda ise müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde törende hazır bulunanlar tarafından yüksek sesle söylenir.” hükmü yer almaktadır.

Aynı hüküm Yönergenin Tek bayrak direği bulunan okul / kurumlarda bayrak töreni” başlıklı 6. maddesi 1. fıkrası (b) bendinde ve Seyyar direkli Bayrak ile yapılan bayrak töreni” başlıklı 8. maddesi (1) fıkrası (c) bendinde de aynı şekilde yer almaktadır.

Bayrak Törenlerinde İstiklâl Marşının söylenmesinde, Bayrak ve Millî Marşımızın taşıdığı anlam ve öneme uygun davranılması esastır.

Bu bağlamda; İstiklâl Marşının söylenmesinden önce öğrenci motivasyonu yükseltilerek, İstiklâl Marşımız taşıdığı anlam ve öneme uygun şekilde etkin olarak bir kez söylenmelidir. Millî Marşımızın aynı törende tekrar tekrar söyletilmesi taşıdığı anlam ve önemle bağdaşmayan bir uygulamadır. Bu uygulamaya ihtiyaç duyulmayacak etkin önlemler mutlaka alınmalıdır.

Yukarıda yer verdiğimiz Yönerge hükümlerindeki; “sözlü/sözsüz müziği eşliğinde” ibaresinden hareketle okul yöneticileri genelde düzgün bir tören yapılması ve töreni yönetecek beden eğitimi öğretmeni, müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmenin bulunmamasından kaynaklı nedenlerle sözlü olarak ses kayıt araçlarına kaydedilmiş (kaset, CD vb. )İstiklal Marşı'nı tören esnasında hazır ol komutuyla birlikte yüksek sesle çalıştırmaktadır.

Bu durumda törene katılan öğrencilerin İstiklal Marşı'nı söyleyip söylemedikleri yoksa içinden mi okudukları ya da sadece dudak oynatarak playback mi yaptıkları da belli olmamaktadır. Bu durum gelecekte İstiklal Marşı'nı doğru düzgün bilmeyen ve okuyamayan bir nesil yetiştireceği aşikârdır.

Bir seslendirme cihazı tarafından sözlü olarak seslendirilen bir müzik parçasının katılımcılar tarafından söylenmesi yerinde olmayan bir uygulamadır. Bu yöntemle İstiklal Marşı'mızın söylenmesi de uygun değildir.

Asıl olan seslendirilecek parçanın sözsüz müzik eşliğinde icra edilmesidir. Dolayısıyla Yönergedeki; “sözlü/sözsüz müziği eşliğinde” ibaresinden “sözlü” ibaresinin çıkartılması gerekmektedir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Mehmet PEKTUZLU
Mehmet PEKTUZLU - 2 yıl Önce

Doğru bir tespit. Sözsüz müzik eşliğinde okutulmalıdır.