Avrupa Meslek Yüksekokuluna Öğretim Görevlisi Alımı Yapılacak

Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: Meslek Yüksekokulumuza aşağıda belirtilen programlara 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak.

Avrupa Meslek Yüksekokuluna Öğretim Görevlisi Alımı Yapılacak

Merkezi sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri gereğince sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. 

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesindeki genel şartları ile ilgili kanun ve Avrupa Meslek Yüksekokulu yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların 14.03.2019-28.03.2019 tarihleri arasında Meslek Yüksekokulumuz Personel İşleri Birimine şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru ve Sınav Yeri: Ahmet Haşim Sokak 5/1 Kazlıçeşme-Zeytinburnu/İSTANBUL

SINAV TAKVİMİ

Resmi Gazetede Yayım Tarihi : 13.03.2019

Son Başvuru Tarihi : 28.03.2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 29.03.2019

Giriş Sınavı Tarihi : 01.04.2019

Sonuç Açıklanacağı Tarih : 02.04.2019

İSTENİLEN BELGELER

1. Başvurdukları Programı belirten dilekçe. (www.avrupa.edu.tr adresinde mevcut)

2. YÖK formatlı Özgeçmiş

3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4. 1 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

5. Lisans, Yüksek lisans mezuniyet belgesi (Diploma aslı veya onaylı sureti yada e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi)

6. Lisans transkripti (Transkriptin aslı veya onaylı sureti)

7. ALES Belgesi (En az 70 puan almış olmak)

8. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı)

9. Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olduğuna dair belge

10. Adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-devlet üzerinden alınan belge)

11. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti.

NOT: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde www.avrupa.edu.tr yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER