İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne: İşçi Alımı Yapılacak

İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ve 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen işçi alımı yapılacak.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne: İşçi Alımı Yapılacak

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

4) Özel kanun ve diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,

7) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS sınavına girmiş ve KPSSP93 türünden en az (60) puan almış olmak,

8) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

9) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

ÖZEL ŞARTLAR

1) Meslek Yüksekokullarının Aşçılık bölümlerinden mezun olmak,

2) İki yıl mesleki deneyiminin olması.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1) Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 11-15 MART 2019 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

2) Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen nihai listede asıl olarak belirlenen adaylar İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünün daha sonra belirleyeceği tarihte sözlü sınava tabi tutulacaktır.

YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

1) Türkiye İş Kurumu tarafından İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne gönderilen nihai liste, Genel Müdürlüğümüzün (www.vgm.gov.tr) internet sitesinde duyurulacak olup, ayrıca kişilerin adreslerine posta ile tebligat yapılmayacaktır.

2) Nihai listede asıl olarak isimleri geçenler aşağıda belirtilen belgeleri getirerek İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne şahsen müracaatta bulunacaklardır.

SÖZLÜ SINAV İÇİN MÜRACAAT EDENLERDEN İSTENEN BELGELER

1) 2018 Yılı KPSS sonuç belgesi

2) Nüfus Cüzdan fotokopisi,

3) Diploma aslı veya fotokopisi,

4) Mesleki Deneyim Belgesi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü

Personel Şube Müdürlüğü

Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No: 2 Taksim/Beyoğlu/İSTANBUL

Tel : 0 (212) 251 88 10 Dahili: 7046-7010

Fax : 0 (212) 243 64 59

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2019, 17:09
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER