MEB'ten öğretmen dışındaki personel için il içi yer değiştirme duyurusu

2018 Yılı Mayıs Ayı Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Dışı Taşra Personelinin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği başvuruları...

MEB'ten öğretmen dışındaki personel için il içi yer değiştirme duyurusu

Zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin yani eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personelinin yer değişikliği işlemleri, MEB Personelinin Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin 30, 32 ve 33. maddesine göre yapılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün "İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği" konulu 03.05.2018 tarih ve 8763456 sayılı yazıları ile eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışında yer alan zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme iş ve işlemleri için başvurularının Mayıs ayı içerisinde alınması ve en geç Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilmesi talimatını il milli eğitim müdürlüklerine vermiştir.

İşte o yazı;

Buna göre; son çalıştığı kurumda 30 Eylül tarihi itibariyle 3 yıl hizmeti olan öğretmen dışındaki eğitim çalışanları tayin başvurusunda bulanabilecek. 10 Tercih hakkı bulunan memurların atamalarında öncelik hizmet süresi olacaktır. Duyurular, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığında eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışında yer alan zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme iş ve işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir.

Yönetmeliğin 32. maddesinde; "(1) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda (Değişik ibare:RG-13/1/2018-30300) 30 Eylül tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.

(2) Başvurular Mayıs ayında alınır ve ilgili il milli eğitim müdürlüğünce belirlenen ve durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla on kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

(3) İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, Haziran ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre valiliklerce yapılır. Hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur.

(4) Bu madde kapsamında yapılan atamalar ilgili il milli eğitim müdürlüğünce duyurulur. " hükmüne yer verilmiştir.

Bu bağlamda Valiliklerce;

1- İl/ilçe/okul ve kurumların personel ihtiyacı göz önünde bulundurulmak suretiyle münhal kadrolar duyuruya çıkılarak, Sayman (Döner Sermaye) kadroları için Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görüş alınarak duyuruya çıkılacak ve il içi atamaları gerçekleştirilen saymanlar Genel Müdürlüğe bildirilecektir.

2- Başvuruda bulunacak personel açısından olumsuzluklar yaşanmamasına yönelik olarak Mebbis özlük modülünde yer alan kimlik ve hizmet süresi bilgileri kontrol edilecektir.

3- Soruşturma sonucu görev yeri değişen personele, soruşturma geçirdiği il/ilçe/okul/kuruma 20/06/2016 tarih ve 6785766 sayılı yazı gereği 4 yıl geçmeden tercih hakkı verilmeyecektir.

4- Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanların kadrolarının bulundukları kurumda kesintisiz en az üç yıl görev yapmış olması gerekmektedir.

5- İl içi isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunan personelin, yukarıda belirtilen şartları taşıyanlardan en fazla (10) kurum tercih etmek üzere başvuruları Mayıs ayı içerisinde alınacaktır.

6- Başvurusu alınan personelin atamaları, ilgi Yönetmeliğin 32. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen hükümler çerçevesinde en geç Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilecektir.

7-İl içerisinde isteğe bağlı yer değişikliği yapılan personele ilişkin bilgiler Mebbis modülüne ivedilikle işlenecektir.

Ahmet KANDEMİR

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2018, 23:11
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER