Memurları ilgilendiren yenilik Resmi Gazete'de: Devlet fazla verdiği parayı geri alacak

Resmi Gazete'de bugün memurları ilgilendiren yeni değişiklik yürürlüğe girdi. Memurlara gerçekleştirilen fazla ve sebepsiz ödemeler ile ilgili düzenlemeyle birlikte gerçek dışı beyan, hile ve hata şartı kaldırıldı. Bununla birlikte yapılan yanlış ödemeler memurlardan faiziyle birlikte geri alınacak.

Memurları ilgilendiren yenilik Resmi Gazete'de: Devlet fazla verdiği parayı geri alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığının Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Fazla veya Yersiz Ödenen Aylıkların Geri Alınması) yürürlüğe girerken, kamu mensuplarına gerçekleştirilen fazla ve yersiz ödemeler ile ilgili olarak takip ve tahsis işlemleriyle ilgili esaslar düzenlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Fazla veya Yersiz Ödenen Aylıkların Geri Alınması) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tüm bunlarla birlikte yanlış ve yersiz ödemeler gibi nedenlerle ödenen fazla aylıklar kamu görevlilerinden geri alınacak.

Harcama birimi, alacağın takip ve tahsili için fazla ödemenin tespit edildiği ya da tespite ilişkin belgenin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 15 iş günü içerisinde tespite ilişkin belgeleri bu konuda yetkili birime gönderecek.

FAİZ UYGULANACAK

Yersiz ödemeler, genel hükümlere göre zaman aşımı süresi içinde faiziyle kamu görevlilerinden tahsil edilecek. Aylıklarını tam olarak alıp ay başından sonra görevinden ayrılanlar için peşin ödenmiş aylığın çalışılmayan süreye ait kısmı geri alınacak.

KAMU GÖREVLİLERİNDEN TAHSİL EDİLECEK

Kurumlarından aylıksız izinli sayılanların çalışılmayan süreye ait genel sağlık sigortası primleri için kişiler borçlandırılmayacak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) iade talebinde de bulunulmayacak.

Memuriyeti sona erenlerin SGK'ya ödenmiş bulunan genel sağlık sigortası priminin çalışılmayan süreye ait kısmı borç kaydedilerek, bu tutarlar kamu görevlilerinden tahsil edilecek.

RIZAEN ÖDENEBİLECEK

Kamu görevlilerine yapılan fazla veya yersiz aylık ödemelerinden doğan alacaklarda faiz miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse ödeme yıllık yüzde 12 üzerinden yapılacak. Borçlu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşecek.

Harcama birimince, tespit edilen fazla veya yersiz aylık ödemesinin takip ve tahsil işlemleri için takibe yetkili birime bildirim yapılıncaya kadar söz konusu alacak, kamu görevlilerince rızaen ödenebilecek. Rızaen ödenmemesi halinde, harcama birimince gönderilen belgelere istinaden takibe yetkili birimce alacak takip dosyası açılacak, ilgili adına borç kaydedilmek üzere 5 iş günü içerisinde muhasebe birimine bildirilecek.

DEĞİŞEN NE OLDU?

Bu durumdan önce fazla ve yersiz ödemenin geri alınabilmesi için gerçek dışı beyan, hile veya hata aranıyordu. Bunlar yoksa ödemenin yapıldığı tarihten 60 gün geçtikten sonra para geri alınamıyordu.

DÖVİZ ÜZERİNDEN TL ÖDEME

Öte yandan, kamu idarelerince yurtdışına gönderilenler için yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedinin düzenlenmesini içeren Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan tebliğle Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine göre öğrenim yapmak, yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj yapmak veya benzeri nedenlerle geçici süreli görevlendirilmek suretiyle 3 ay veya daha fazla süre ile yurtdışına gönderilenlerden alınacak söz konusu senetlerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Resmi Gazete'ye göre; yükümlülüklerini ihlal edenler, kendilerine yapılan harcamaları döviz cinsinden borcun tahsil tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) tespit ve ilan edilen efektif satış kuru üzerinden, faiziyle ve "Türk lirası" cinsinden ödeyecekler.

BEŞ YILA KADAR TAKSİT İMKANI

Yayımlanan tebliğ bütününde alacaklar, hesaplanan borç miktarı, ilgilinin durumu ve ödettirilecek meblağ dikkate alınarak azami beş yıla kadar taksit haline getirebilecek.

Karar Gazetesi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER