Munzur Üniversitesine 1 Akademik Personel Alınacak

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacak.

Munzur Üniversitesine 1 Akademik Personel Alınacak

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

3. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,

Müracaat Edecek Adaylardan İstenen Belgeler

1. Başvuru Dilekçesi,

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3. Özgeçmiş,

4. Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Diplomalarının onaylı suretleri,

5. Doktora öğrenci belgesi,

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi,

7. Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (Onaylı Örneği),

8. Merkezi Sınav (ALES) Belgesi (Son 5 yıl),

9. 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

10. YDS veya YÖKDİL puanını gösterir belge veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduklarını gösteren belge,

11.Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.

NOT

1- Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2- Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazanan adayların atamaları iptal edilecektir.

3- Başvuru ilgili birime yapılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER