Sahil Güvenlik Komutanlığına 38 Sözleşmeli Personel Alınacak

Sahil güvenlik komutanlığında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığına 38 Sözleşmeli Personel Alınacak

1. Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere Sözlesmeli Personel Çalıstırılmasına dair 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözlesmeli Personel Çalıstırılmasına Dair Esaslar çerçevesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı merkez ve tasra teskilatında istihdam edilmek üzere asağıda belirtilen toplam 38 adet tam zamanlı sözlesmeli personel alımı yapılacak.

NOT-1: Bahse konu unvan için temin edilecek personel, vardiyalı olarak (24 saat kesintisiz görev ve en az 2 gün istirahat) da görev yapabilecek.

NOT-2: Basvurular esnasında yalnız bir unvan ve il tercih edilecek, birden çok unvan ve il için tercihte bulunulmayacak.

3. BASVURACAK ADAYLARDA ARANAN SARTLAR VE NİTELİKLER

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel sartlara sahip olmak.

b. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim sartını tasımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmis olmak.

c. Alım yapılacak pozisyon unvanının hizasındaki yıla ait puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almıs olmak.

ç. Basvuru bitis tarihi itibarıyla düzeltilmemis nüfus kaydına göre 18 yasını tamamlamıs (12 Nisan 2001 ve daha önce doğanlar basvurabilir.) 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 36 yasından gün almamıs olmak (01 Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar basvurabilir.)

d. Daha önceden sözlesmeli personel statüsünde çalısanlar için, basvuru yapacağı tarih itibariyle sözlesme fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmis olmak.

e. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemis bulunmak, askerlik çağına gelmis ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmıs yahut ertelenmis veya yedek sınıfa geçirilmis olmak.

f.İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

NOT: Basvuruda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur. Basvuru sartlarını tasımadıkları anlasılan veya evraklarının eksik/yanlıs olduğu tespit edilen adayların basvuruları (ataması yapılmıs olsa dâhi) hangi asamada olursa olsun geçersiz sayılmakta.

4. BASVURU ESASLARI

a. Basvurular, 02-12 Nisan 2019 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

İnternet ortamı dısında posta yoluyla veya sahsen yapılan basvurular dikkate alınmayacaktır. Basvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

b. Basvurular; 02 Nisan 2019 Salı günü saat 14:00’de baslayıp, 12 Nisan 2019 Cuma günü saat 11:00’de sona erecektir.

c. Adaylardan, 2’nci maddede yer alan tabloda yer alan bazı pozisyon unvanları için ilave belge yüklenmesi talep edilebilir.

Adaylar bu belgelerini de sisteme okunaklı bir sekilde taratarak/fotoğrafını çekerek yükleyeceklerdir. Okunaksız olarak (bulanık/uzak/kırısık/eksik görünen vb.) sisteme yüklenen belge değerlendirmeye alınamayacak ve bu hususta sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.

ç. Diplomalarında basvuru yapacakları unvana yönelik olarak istenen kaynak bölümlerin tam isimleri yazmayan, ancak istenen bölümle mezun olduğu bölümün denk olduğunu değerlendiren adaylar ile yurt dısında öğrenim görmüs adaylar; Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alacakları denklik belgesini de sisteme yükleyecektir.

d. Daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığına basvuran ancak çesitli nedenlerle basvurusu kabul edilemeyen ya da ataması yapılamayan adayların, önceki basvuruları geçersiz sayılacaktır.

Bu durumda olan adayların bu kılavuz esaslarına göre yeniden basvuruda bulunmaları gerekmekte.

e. Sehit, mâlul ve muharip gazi es ve çocuklarının anne, baba veya esinin sehit gazi olduğunu gösterir belge ile basvurularında almıs oldukları merkezi sınav (KPSS) puanına aldığı puanın (belirlenen taban puanı almıs olmak sartıyla) %10 fazlası eklenerek hesaplanmıs puanları dikkate alınır (Varsa bu belge de sisteme yüklenecektir)

f. Basvuruları uygun görülen adaylar arasından, merkezi sınav notuna göre en yüksek puan alandan baslamak üzere alım yapılacak miktarın 8 katı kadarı aday mülâkat sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

Mülâkat sınavına çağırılacak aday listeleri www.sg.gov.tr internet adresinde adaylara ilan edilecek ve tebliğ niteliğinde olacak. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacak.

g. Sınavlarda basarılı olan adaylar; 11.11.2016 tarihli ve 9431 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre “Sahil Güvenlik Komutanlığında Sözlesmeli Personel Olur.

Kararlı sağlık raporu almak üzere ilgili tam tesekküllü hastanelere sevk edileceklerdir. (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen olumsuz ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve ilgili hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar.

Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.) İlgili hastanelerden “Sahil Güvenlik Komutanlığında Sözlesmeli Personel Adayı Olur.”

Kararlı sağlık raporu alan adayların, haklarında güvenlik tahkikatı islemleri baslatılacaktır. Güvenlik tahkikatı olumlu sonuçlanan adayların
atamaları yapılacak.

5. MÜLÂKAT SINAVI TARİHLERİ, SINAV YERİ VE MÜLÂKAT SINAVI SONUÇLARI

Mülâkat sınavı tarihleri, mülâkat sınavı yeri ve zamanı ile mülâkat sınavı sonuçları adaylara www.sg.gov.tr internet adresinden ilan edilecek ve tebliğ niteliğinde olacak.

Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacak. Bu husustaki sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacak.

Basvuru Baslangıcı : 02 Nisan 2019 Saat 14:00

Basvuru Bitisi : 12 Nisan 2019 Saat 11:00

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER