YÖK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Yükseköğretim kurulu başkanlığından: Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli sistem programcısı alınacak.

YÖK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Sözleşmeli sistem programcısı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”ın Ek 2.maddesi uyarınca 2018 KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak personel sayısının 10 (on) katı aday arasından Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı puanına göre yerleştirilecektir. (Bu sıralamalara göre son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.)

A-) GENEL SARTLAR

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,

c. 35 yaşından gün almamış olmak

d. Sistem Programcısı için: İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden YDS veya eşdeğer sınavlardan (D) düzeyinde puan almış olmak

SİSTEM PROGRAMCISI - (Sistem) - 1 Kişi

a. Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek

c. 2018 KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

d. Microsoft ve/veya Linux Sunucu İşletim sistemleri kurulumu ve yönetimi

e. Dosya, klasör, yazıcılar, uygulamalar, web siteleri gibi erişilen nesnelerin oluşturulması kurulumu ve yönetimi

f. Ağ topolojisi, yönlendirme (routing), IP adresleme, isim çözümleme sistemleri (DNS), sanal özel ağlar (VPN), uzaktan erişim sistemleri (RAS), NAT benzeri sistemlerin tasarlanması, kurulumu ve yönetimi.

g. Kaynaklara olan erişimin kontrolü ve denetlenmesi, sistemlerin tasarımı, kurulumu ve yönetimi.

h. Sanallaştırma yazılımları (Vmware, Hyper-V, vb.)

i Active Directory benzeri dizin servisleri ve Windows Server Sistem etki alanlarının (domain) ve kullanıcı hesaplarının tasarlanması, kullanıcı profilleri, politikalarının belirlenmesi kurulumu ve yönetimi.

j. Kamera, Video konferans sistemlerinin donanım, sistem ve yazılımı

k. Konularında bilgili/deneyimli olmak.

l. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek

m. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilen,

n. Dokümantasyona önem veren ve bunu düzenli olarak yapabilmek

o. Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,

Microsoft Certified IT Professional (MCITP)

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)

Microsoft Certifıed Solutions Expert (MCSE)

Microsoft Technology Associate (MTA)

SİSTEM PROGRAMCISI - (Yazılım) 1 Kişi

a. Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek

c. 2018 KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

d. Java veya .Net ile Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerinde bilgili olmak;

e. Tercihen ORM (Hibernate, JPA, iBatis), Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak proje geliştirmiş olmak,

f. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL, PL/SQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak

g.Tercihen WebServis (SOAP, WSDL, XML, XSLT, xşD) web teknolojilerinde bilgili olmak,

h. DHTML, CSS, JavaScript, Ajax, JQuery, JSON web teknolojilerine hakim olmak,

i. Java veya -NET tabanlı uygulamama sunucularından, tercihen JBoss, IBM WebSphcre, Oracle WebLogic gibi kurumsal J2EE tabanlı uygulama sunucularından herhangi birini kullanmış olmak,

j. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi sahibi olmak,

k. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

l. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabiliyor olmak,

m. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

Başvurular, www.yok.gov.tr adresinde bulunan "Başvuru Formu”nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte (Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent/ Çankaya/ANKARA) adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde (27 Mart 2019-12 Nisan 2019) anılan adreste olacak şekilde posta ile gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı),

2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi,

3. 2018 KPSS sonuç belgesi

4. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

5. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

6. Yabancı dil puanını gösterir sonuç belgesi.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2018 KPSSP3 puanını esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanı olan adaydan başlanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr adresinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.

DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur.

YÖK PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLETİŞİM TEL: (312) 298 75 68-70-71

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER