KİMLİK BUNALIMI, DÖNEKLER VE DÖNMELER

<div> Kimlik bunalımı, k&uuml;lt&uuml;r &ccedil;atışmalarının doğal sonucudur. Oysa bizler, yani insanlar kardeş değiliz de neyiz ki.</div><p> <strong>Her toplumda;</strong> insan olma ger&ccedil;eği yerine dil, din ve ırk savunucuları vardır. Savaşlara, katliamlara ve işkencelere yol a&ccedil;an bu &uuml;&ccedil; unsur, yıkıcı ve yok edici etkisini s&uuml;rd&uuml;rmektedir.</p><p> Toplumlarda ırk&ccedil;ılık, dincilik vahşi y&uuml;z&uuml;n&uuml; g&ouml;stermektedir. Bunda en &ouml;nemli rol&uuml; ise farklı kimlikle kin ve &ouml;fke i&ccedil;inde olanlar oynamaktadır. Bunlar D&ouml;nekler ve D&ouml;nmelerdir. Birilerini d&uuml;şman ilan etmenin başka bir yolu da yoktur. Kimlik &ccedil;atışması yaşayan insanlar bir&ccedil;ok ruhsal sorunlar yaşar. Kendini ifade edememe, s&uuml;rekli ger&ccedil;ek kimliğini gizleme nedenleriyle sosyalleşme de sorunlar yaşayabiliyor..</p><p> <strong>D&ouml;nekler; </strong>her zaman siyasi, ekonomik stat&uuml;, ş&ouml;hret ama&ccedil;lı değişim ve d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml; ge&ccedil;irirler. Onlar i&ccedil;in bir kimlik tanımlaması yoktur.</p><p> <strong>D&ouml;nmeler; </strong>T&uuml;rkiye&#39;de sadece Yahudi&#39;den d&ouml;nen Sabetaylar i&ccedil;in kullanılmaktadır. Ermeni ve Rum d&ouml;nmeleri konusunda &ccedil;alışma sınırlıdır. &Ouml;zellikle İslamcı tarikat ve cemaatler birer Ermeni ve Rum d&ouml;nmeleri merkezi haline gelmiştir. Ermeni ve Rum d&ouml;nmeleri; Sabetaycıları İslam adına eleştirirken, halkın temiz din duygularını istismar etmekte, kendilerini gizlemekte ve kinlerini bu yolla ortaya koymaktadırlar.</p><p> <strong>D&ouml;nme kelimesi</strong> bir t&uuml;r aşağılama, ya da hakaret anlamıyla kullanılmamıştır. T&uuml;rk tarihinde d&ouml;nme kavramı, mezhep ya da din değiştirmelerde sık&ccedil;a kullanıldığı i&ccedil;in, ayrıca bazı Yahudi ve Ermenilerce bu kelimeyi tercih ettikleri i&ccedil;in aynı terim kullanılmıştır. D&ouml;nme kavramı negatif bir &ouml;zellik olarak kullanılmamıştır.</p><p> T&uuml;rkiye&#39;nin y&ouml;netimi de &ccedil;ağdaş-laik kesimi temsil eden Sabetaycılarla İslamcı kesimi temsil eden Rum ve Ermeni d&ouml;nmeleri arasında gidip gelmektedir B&uuml;y&uuml;k &ccedil;oğunluk ise olan bitenleri izlemektedir.</p><p> D&ouml;nmelerde asıl olan &ouml;zellik samimiyetsizlikleri ve gizlilikleridir. D&ouml;nmelerin sosyal, ekonomik, k&uuml;lt&uuml;rel ve politik yaşamı bilinmelidir.</p><p> <strong>Biz bu kitapta; </strong>D&uuml;nya&#39;da ve T&uuml;rkiye&#39;de ırkları, dilleri ve dinleri ele alarak d&ouml;nmeliği değerlendirdik.</p><p> Bu kitap; ikiy&uuml;zl&uuml; d&ouml;nmeleri bir b&uuml;t&uuml;n olarak ele almaktadır.</p><div> Unutmayalım ki; İnsanlar farklıdır, fakat insanlık aynıdır. Din, dil, ırk, renk, cins ayırımı yapmaksızın insanı insan olarak g&ouml;rmek, insan olmanın temel şartıdır.</div><div> &nbsp;</div><div> <strong>G&uuml;n&uuml;n s&ouml;z&uuml;: </strong>Aklını kullanan insan d&uuml;ş&uuml;n&uuml;r sorgular.</div>
YORUM EKLE