KİŞİLİK DÖNÜŞTÜRME STRATEJİSİ

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">İnsanların fizyolojik yapıları, biyolojik yapıları farklı olduğu psişik yapıları da farklıdır. Konuşmaları, davranışları, sevin&ccedil;leri, &uuml;z&uuml;nt&uuml;leri, tepkileri, heyecanları da farklıdır. </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Bir&ccedil;ok insan yetiştirildikleri karanlık d&uuml;ş&uuml;nce atmosferlerinde insanımsı robot olmanın gereğine g&ouml;re konuşuyor, yazıyor, hareket ediyor. </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Kin, nefret, &ouml;fke i&ccedil;inde, </span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">d&uuml;ş&uuml;nce ve yaşam bi&ccedil;imine davet haykırışlarını izlerken, insan, d&uuml;nya&rsquo;da yeni bir canlı t&uuml;r&uuml; m&uuml; şekillendi, şekilleniyor sorusunu sormadan edemiyor. </span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Silahla işgal edilemeyecek, edilse bile sonu&ccedil; alınamayacak toplumlara y&ouml;nelik, biraz uzun bir s&uuml;re&ccedil;te farklı y&ouml;ntemler uygulanıyor. &Ccedil;ocukluktan başlayan ve ustalıkla yerleştirilen <b>simge, sembol ve imaj</b></font><font color="#000000">la oluşturulan zihinsel işgal, toplumları değerlerinden birikimlerinden vazge&ccedil;iriyor. Kabul ettirilen </font><b><font color="#000000">d&uuml;ş&uuml;nce ve yaşam tarzı</font></b><font color="#000000">, bir&ccedil;ok sosyal hastalık &uuml;retiyor. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">İnsan;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> karanlık bir d&uuml;ş&uuml;nce i&ccedil;inde, insani değerler dışı savaşla karşı karşıyadır. Ni&ccedil;in karanlık? &Ccedil;&uuml;nk&uuml; bu savaş g&ouml;zleri k&ouml;r ediyor, ger&ccedil;ekleri g&ouml;stermiyor. G&ouml;sterilen boş hayallerle insan, zaman t&uuml;ketiyor. D&uuml;şmanın <b>kim olduğunu, nerede olduğunu</b></font><font color="#000000"> g&ouml;remiyor. Hangi silahla, nasıl ve nereden saldırıldığını da bilemiyor. Doğrudan beynine saldırıyorlar. Beş duyusunu ve zihnini gizlice ele ge&ccedil;iriyorlar. </font><b><font color="#000000">Algı&rsquo;yı oluşturan iletişim kaynakları</font></b><font color="#000000"> elden gidiyor, &ouml;ylece bakıyorlar. Sonu&ccedil;ta </font><b><font color="#000000">algı</font></b><font color="#000000"> giderek değişiyor.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><div style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">İnsanı insan yapan değerler elden giderken, beyne ve algıya bunun <b>&ouml;zg&uuml;rl&uuml;k, demokrasi, zenginlik</b></font><font color="#000000"> olduğu yazılıyor. &Ouml;zg&uuml;rl&uuml;k maskesiyle b&uuml;t&uuml;n yaşam kaynakları ve &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k alanları elden giderken, beyni uyuşturulmuş seyrediyor. Akıl tutulması işte bu! Her &ccedil;eşit g&ouml;z boyama ve aldatma sonucu </font><b><font color="#000000">dostu d&uuml;şman, d&uuml;şmanı da dost g&ouml;rme</font></b><font color="#000000">ye başlıyor. </font></span></div><div style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> &nbsp;</div><div style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Bu karanlık savaş, insanı kendisinden bile ş&uuml;pheye d&uuml;ş&uuml;r&uuml;yor. Toplumsal <strong>paranoya ve şizofreni </strong>olmaya zorlanıyor. Bundan daha karanlık savaş olur mu?</span></div><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Bu karanlık savaşın hedefi;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> derin aklı ve beyni &ouml;nce dağıtmak, sonra kendi gayesine uygun olarak yeniden oluşturmak. Bunun i&ccedil;in de &ouml;ncelikle aydın, sanat&ccedil;ı, toplum &ouml;nderleri ve bilim adamlarının beynine k&uuml;resel şifreler koyarak yeni beyinler devşiriyor.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Bu y&uuml;zyılda bu sistem;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> fabrika gibi &ccedil;alışıyor ve geleceğin karar vericilerini yetiştiriyor. Stratejik yerlerin bu beyinlerle sessiz ve derinden ele ge&ccedil;irilmesi, her &ccedil;eşit işgalden daha kolay ve etkili bir y&ouml;ntem. Bu karanlık akıl oyunuyla belirlenen ise yaşam tarzı oluyor.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Bilin&ccedil;altına g&ouml;nderilen sinyallerle</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> beyinler yıkanıyor, geleceğin k&uuml;resel robotları hazırlanıyor. İnsan ve toplumun yaşam tarzını kurgulamanın en kestirme yolu budur. </span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Medya&rsquo;da </font><b><font color="#000000">zihinsel işgal</font></b><font color="#000000">in her &ccedil;eşidi kolayca g&ouml;r&uuml;lebilir. Bu y&ouml;ntemin en etkili olduğu d&ouml;nem ise gen&ccedil;lik d&ouml;nemidir. Siyasi partiler, AVM&rsquo;ler, dernekler, vakıflar ise yeni mabedlerdir.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Algılanması istenen nesneler;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> sevgi ve g&uuml;ven s&ouml;zc&uuml;kleri i&ccedil;ine gizlenerek reklamlar ve değişik programlarla sunulur. İnsanın zihinsel bariyerleri kolayca ge&ccedil;ilerek telefondan, kolalı i&ccedil;kilere kadar yaşam tarzına girmesi istenen her şey, zihinlere k&ouml;k h&uuml;cre nakli gibi ekilir.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Beyinlere binlerce kere aşılanan s&ouml;zc&uuml;klerle ilişkilendirilen <b>g&ouml;r&uuml;nt&uuml; ve kurgular</b></font><font color="#000000">, insanı hayata bağlayan vazge&ccedil;ilmez </font><b><font color="#000000">nesne</font></b><font color="#000000">ler olur. Onlarsız hayat artık m&uuml;mk&uuml;n değildir. Tek y&ouml;nl&uuml; eğitilmiş insanlar, bu nesnelerin zararlı olabileceğini idrak edemez.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bu nesnelerin zararlı olduğu idrak edilse bile iş işten ge&ccedil;er ve bu alışkanlıklar hayatın par&ccedil;ası olur. Artık insanı yaşadığı d&uuml;nyaya bağlayan bu <b>nesne</b></font><font color="#000000">lerdir ve bunlar olmadan yaşamak anlamsızdır. Bunların yan etki ve zararları bile unutulur, bağımlılık benliği esir alır. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Beyinlerin bu şekilde programlanması, &ouml;zg&uuml;rl&uuml;kler a&ccedil;ısından endişe vericidir. Beyinlere s&uuml;rekli aşılanan bu tehlikeden, &nbsp;<b>selocanları</b></font><font color="#000000">mızı yani, k&uuml;resel robotlara d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmeye &ccedil;alışılan canları, nasıl koruyabiliriz, ne şekilde uyandırabiliriz?</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Yaşananları bir de bu a&ccedil;ıdan değerlendirsek, ne yapılması gerektiği, daha iyi anlaşılmaz mı?</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">G&uuml;n&uuml;n S&ouml;z&uuml;:</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> Haksızlık yapan bedelini &ouml;demek zorunda kalır.&nbsp;<br /> <br /> Nurullah AYDIN</span></font></p>
YORUM EKLE