KÖHNE ZİHNİYET, KİRLİ OYUN VE OYUNCULARI

<div> &nbsp;</div><div> <div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000"><span style="font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bukalemun gibi kimlik kişilik fikir değiştiriyor. Her g&uuml;n farklı g&ouml;mlek giyiyorlar.</font><font color="#222222">&nbsp;Pişkinlikle sırıtıyorlar.</font></span>&nbsp;</font></span></div> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">T&uuml;rkiye, T&uuml;rk Milleti, Cumhuriyet, din, kimlik ve T&uuml;rk&ccedil;e &uuml;zerinde oynanan oyunlara duyarsız kalanlar ve tepki g&ouml;sterenler var...</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">T&uuml;rkiye;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;kirli, karanlık ve ger&ccedil;ekten i&ccedil;inde tuzaklar dolu tertiplerle labirentlere sokulmuştur.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Sindirilmiş insanlar.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">K&ouml;leleştirilmiş beyinler.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Durmaksızın &ccedil;alışan etki ajanları.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Devreye sokulan s&ouml;m&uuml;rgeleştirme y&ouml;ntemleri.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Kendisiyle komşularıyla kavgalı bir T&uuml;rkiye ger&ccedil;eği var.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Ve tek kurşun atmadan i&ccedil;erden kaleyi yıkma ve T&uuml;rkiye&rsquo;nin tasfiyesi var.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Barış Huzur g&uuml;ven i&ccedil;inde bir T&uuml;rkiye i&ccedil;in m&uuml;cadelede kimler ne kadar samimi?</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Milli g&uuml;c&uuml;n t&uuml;m unsurları ortak m&uuml;cadele ediyor mu?</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">İ&ccedil;eriden yapılan engellemeler nereden geliyor, kimler bilerek ya da bilmeyerek nasıl engel oluyor?</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Siyasiler, b&uuml;rokratlar, gazeteciler neden bu kadar sinirli? Ne yapmaları gerekiyor?</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Mili g&uuml;&ccedil; unsurlarına y&ouml;nelik</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;sinsi, hainane, al&ccedil;ak&ccedil;a yapılan operasyonlara, psikolojik savaşa ve teknolojik istihbarata ne kadar karşı koyulabiliyor?</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">1920&rsquo;lerde Osmanlı yıkılırken;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;Amerikan ve İngiliz mandacılığını kabul eden zihniyetle, milleti b&ouml;len devletin milli ve manevi değerlerini kurallarını değiştiren zihniyet aynıdır.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">T&uuml;rk Milleti&rsquo;ni etnik kimliğe b&ouml;len zihniyetle, ahlakı, d&uuml;r&uuml;stl&uuml;ğ&uuml; namuslu olmayı, hak ve adaleti bir tarafa bırakıp dini istismar eden &ccedil;arpık zihniyet aynı zihniyettir.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">T&uuml;rkiye;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;1920&rsquo;lerin o eski karanlık ilişkilerine yeniden d&uuml;şm&uuml;şt&uuml;r. Bir taraftan ekonomik yatırımların yoksunluğu, diğer taraftan iktidar zihniyetinin halkını rakip, hatta i&ccedil; d&uuml;şman olarak g&ouml;rmesinin vermiş olduğu gerginlikler artarak s&uuml;rmektedir.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&Ccedil;ağdışı Arap&ccedil;ı k&ouml;hnemiş zihniyet, &ccedil;ağdaş d&uuml;nyadan uzaklaştıran zihniyettir.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">İslamcı denilen din simsarları, her d&ouml;nem nemalananlar, ekonomik g&uuml;&ccedil; devşirmişlerdir.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Dinciliğin &ouml;n plana &ccedil;ıktığı d&ouml;nemlerin;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;T&uuml;rkiye&#39;nin sanayileşmesinin ve ekonomik kalkınmasının geri bırakıldığı, devlet eliyle zenginlerin oluşturulduğunu, devletin bor&ccedil;landırıldığı d&ouml;nemler olduğu a&ccedil;ıktır.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Perdenin arkasında din şakırtılarının i&ccedil;erisinde&nbsp;<b>ekonomik g&uuml;&ccedil; devşiren &ccedil;evreler</b></font><font color="#000000">&nbsp;var. Elini ovuşturarak bankaların i&ccedil;ini boşaltanlar, devleti bor&ccedil;landıranlar var.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Birtakım İslamcı g&ouml;r&uuml;nen sahtekarlar;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;rant operasyonlarıyla devleti gereksiz yere bor&ccedil;landırarak milyarlarca dolar bu milletin parasını &ccedil;aldı. Milleti hurafelerle, arap&ccedil;ı din ile uyutarak arkasından milletin ekonomik g&uuml;c&uuml;n&uuml; &ccedil;aldılar.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Geri kalmış b&ouml;lgelerde, b&ouml;lgeler arası dengesizlik ve gelir dağılımı adaletsizliği vardır.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Yapılanlar;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;bir niyet beyanı, istikamet tespiti ve zihniyet değişimidir.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">T&uuml;rkiye&#39;nin siyasi anlamda bağımsız bağlantısız &ccedil;ağdaş devlet olmasını &ouml;nleyenler; hi&ccedil; ş&uuml;pheniz olmasın aynı zamanda bu memlekette halkın fukaralaşmasından medet umanlardır.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&Uuml;lkede;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;fukaralığı, işsizliği, ekonomik kalkınmayı &ouml;nleyeceksek, ekonomik kalkınmayı sağlayacaksak bu tablo ve g&ouml;r&uuml;nt&uuml;y&uuml; tersine &ccedil;evireceksek bunun temel şartları vardır. Her alanda atılımı, yenileşmeyi, değişimi esas almak gerekir. T&uuml;rk Milleti&rsquo;nin g&uuml;c&uuml;nden başka hi&ccedil;bir g&uuml;&ccedil; etkili ve yetkili olmayacaktır.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Vatandaşının b&uuml;t&uuml;n farklılıklarından, dilinden, dinlediği t&uuml;rk&uuml;den, mezhebinden, meşrebinden korkan bir devlet anlayışını elemek, vatandaşını b&uuml;t&uuml;n bu farklılıklarını bir zenginlik olarak g&ouml;ren, b&uuml;t&uuml;n bunların &ouml;n&uuml;n&uuml; a&ccedil;maya y&ouml;nelmiş bir devlet ve zihniyet anlayışı yeniden ortaya konulacaktır.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">T&uuml;rk Milleti;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;işbirlik&ccedil;i kanı bozuk kimliği kişiliği bozuk tiplerin kirli oyununu bozacaktır.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">T&uuml;rk Milleti;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;milli iradeye sahip olduğu s&uuml;rece bizler de bilimsel irade olarak doğruları ger&ccedil;ekleri yazacağız, anlatacağız.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">T&uuml;rkiye;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;geriye doğru değil, ileriye doğru gidecektir.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">G&uuml;n&uuml;n S&ouml;z&uuml;:</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;Doğruları konuşmak, anlatmak, savunmak, uygulamak insan olmaktır.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Av.Prof.Dr.Nurullah AYDIN</font></span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">2 Ekim 2017-ANKARA</font></span></b></p></div>
YORUM EKLE