KÜRESEL GÜÇLER VE YENİ GLADİO

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">D&uuml;nya&rsquo;da ve T&uuml;rkiye&rsquo;de her g&uuml;n yeni bir durumla karşılaşılıyor. TİME dergisi yılın adamı olarak Ortadoğu&rsquo;da başlayan, Avrupa&rsquo;ya ve ABD&rsquo;ye uzanan protestocuları se&ccedil;miş.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Halk, mevcut y&ouml;netimlere tepkileri neden artırıyor? K&uuml;resel finansın ağını oluşturduğu sistemde, muhalefeti sindirmek i&ccedil;in kullandığı yapılanmaların g&uuml;&ccedil; kazanması ve pisliklerinin artık ayyuka &ccedil;ıkması, halkın internet &ccedil;ağında bilgilenmesi, toplumsal tepkileri artırıyor.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Pazarların k&uuml;reselleşmesi</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">;spek&uuml;lasyonla su&ccedil; arasındaki sınırları kaldırmıştır. D&uuml;nya mali piyasasının finans imparatorlukları, t&uuml;m kamusal erklerin ger&ccedil;ek efendileri olmuşlardır.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Bu mali g&uuml;c&uuml;n sınırları yoktur.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Herhangi bir &uuml;lkenin parasını d&uuml;ş&uuml;rebilir, ekonomisini alt&uuml;st edebilirler.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Kontrols&uuml;z ve kanunsuz olan bu g&uuml;c&uuml;n tek hedefi; en y&uuml;ksek karı sağlamaktır.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Kapitalizmin bu evresine <b>şirket merkantalizminin k&uuml;reselleşmesi</b></font><font color="#000000"> demek m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Mali işlemlerin hacmi, d&uuml;nya fiziksel meta ticaretini &ccedil;ok gerilerde bırakmıştır.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Uyuşturucu, silah ticareti, her t&uuml;rl&uuml; ka&ccedil;ak&ccedil;ılık, fuhuş, insan ticareti gibi bir alanla b&uuml;t&uuml;nleşen mali spek&uuml;lasyon</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">; d&uuml;nyayı bir &ouml;r&uuml;mcek ağı gibi sarmıştır. &Uuml;retimden kopan spek&uuml;latif sermaye, sanayi sermayesine bağlı olmaktan kurtularak &uuml;st&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; pekiştirmiştir.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">İşte <b>bu toplumsal ve ekonomik arka plan</b></font><font color="#000000">, son yıllarda yoğunlaşan b&uuml;y&uuml;k skandalları tetikleyen mekanizmayı ortaya koymaktadır.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Kirli İşler İmparatorluklarının işleyişlerinde &ccedil;arkın dişlilerini yağlayan;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> r&uuml;şvet, yolsuzluklar, fuhuş ve politik yozlaşmadır. Bu aslında kapitalizmin doğasıdır da.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Kapitalist piyasa ekonomisi;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> yasalar tarafından denetim altına alınamaz.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Yasalar;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> onun işleyişi ile uyumlu olduğu s&uuml;rece anlam taşır.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Piyasa dinamikleri;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> nesnel ve bilin&ccedil;dışı bir s&uuml;re&ccedil; olarak, yasal &ccedil;er&ccedil;eve ile &ccedil;atıştığı takdirde, onu delerek işleyişini s&uuml;rd&uuml;r&uuml;r.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Kriz d&ouml;nemlerinde;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> ekonomik ve siyasi d&uuml;zlemde hızlı değişimler yaşanmaya başlanır.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Yeni sınıf şekillenmeleri gelişirken</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">; bazı sınıf ve katmanlar dağılır, paylaşım şiddetlenir.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Şiddetlenen rekabet</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">; yasal &ccedil;er&ccedil;eveye sığmaz olur.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Gelişmekte olan sınıf ve sınıfsal katmanlarla, daha &ouml;nceki iktidarı denetleyen sınıflar arasındaki &ccedil;elişkiler yoğunlaşır. Bu d&ouml;nemlerde, merkezi kamu birimleri ile yerel y&ouml;netimlerde g&ouml;revli personel a&ccedil;ısından rant olanakları doğar.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Toplumsal ve ekonomik kriz, politik krizle birleşince;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> kamu d&uuml;zenine olan g&uuml;ven ortadan kalkar. T&uuml;m bu atmosfer g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alındığında, politik rekabetin ve şiddetlenen &ccedil;ıkar m&uuml;cadelesinin ka&ccedil;ınılmaz sonu&ccedil;ları olarak kirli &ccedil;amaşırlar ortaya d&ouml;k&uuml;l&uuml;r.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Şantaj, tehdit, politik aksiyonla b&uuml;t&uuml;nleşir.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Mali politik skandallar bir yumağa d&ouml;n&uuml;ş&uuml;r.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Bu yumaklanma ise, daha da karmaşıklaşarak s&uuml;r&uuml;p gider...</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">T&uuml;rkiye&#39;deki gelişmeleri, b&ouml;ylesi bir &ccedil;er&ccedil;eve i&ccedil;erisinde ele almak ve coğrafi bir mekanın hi&ccedil; bir doğru &ccedil;ağrışım uyandırmayan, g&uuml;d&uuml;k sembolikliğinden kurtarmak gerekmektedir.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">İşbirliğinin boyutları &ouml;ylesine bir noktaya gelmiş ki</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">; oluşturulan atmosferin, devletin temellerine de y&ouml;nelik kirlendirilen muhalefeti de d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rerek, netleştiriyor.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Egemen gizli ger&ccedil;eklerin bir <b>karşı cephe</b></font><font color="#000000"> tanımlaması ve onu </font><b><font color="#000000">yeraltı</font></b><font color="#000000"> diye nitelemesi kapsamlı boyutlar ortaya koyuyor. </font><b><font color="#000000">Muhalefeti sivil itaatsizliğe indirgemeye &ccedil;alışan k&uuml;resel g&uuml;&ccedil;lerin</font></b><font color="#000000">, ulus-devlet temelinde kendi yarattığı kontrgerilla ekonomisinin kir &ouml;rnek &ccedil;oktur.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Uyuşturucu, silah, d&ouml;viz ve altın ka&ccedil;ak&ccedil;ılığı konusunda</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> bir daha a&ccedil;ılmamak &uuml;zere kapatılan dosyalar incelendiğinde, ortaya sa&ccedil;ılan bağlantılar; bir&ccedil;ok banka, holding ve gazete patronu, politikacı, istihbarat&ccedil;ı ve kamu g&ouml;revlisinin ihanetlerini belgeleyecek niteliktedir.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Egemenlik sisteminin tetik&ccedil;ileri;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> Gladio vatanseverleri; bu sistemle b&uuml;t&uuml;nleşmişlikleri ve ona hizmetleri &ouml;l&ccedil;eğinde, bir &ccedil;ok noktada aynı irade doğrultusunda hareket etmektedirler.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Ortadoğu&#39;ya yerleştirilmeye &ccedil;alışılan yeni d&uuml;zen</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">; petrol, para, uyuşturucu, silah ekseninde d&uuml;ğ&uuml;mlenirken, T&uuml;rkiye&#39;de roller kurgulanmaya ve uygulanmaya başlanmıştır.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Eskisi tasfiye edilen ve yenisi oluşturulan Gladio ılımlı İslamcıları; iplerini ellerinde tutan burjuva imparatorluğunun yeni su&ccedil; şebekeleridir. Gladio elemanları, şimdi farklı kimliktedir.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">G&uuml;n&uuml;n S&ouml;z&uuml;:</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> İnsanın ne s&ouml;ylediğini değil, ne yaptığını değerlendir, ger&ccedil;eği anlarsın.<br /> <br /> Nurullah AYDIN</span></font></p>
YORUM EKLE