MASKELİ FIRILDAKLAR

<p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Onlar kim mi?&nbsp;</span></b></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Kimisi İslamcı, kimisi Milliyet&ccedil;i-&Uuml;lk&uuml;c&uuml;, kimisi Halk&ccedil;ı, kimisi Sosyalist, kimisi K&uuml;rt&ccedil;&uuml;, kimisi Atat&uuml;rk&ccedil;&uuml;, kimisi Kemalist, kimisi Devrimci, kimisi Demokrat, kimisi Cumhuriyet&ccedil;i, kimisi Muhafazakar g&ouml;r&uuml;n&uuml;r.</span></b></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hepsi de mangalda k&uuml;l bırakmazlar.</span></b></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hepsi de o kimlikten ge&ccedil;inir. Kullanım alanı halktır. İstismar edilmeye s&ouml;m&uuml;r&uuml;lmeye uygun kitleler.&nbsp;</span></b></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Maskelerinin altındaki ger&ccedil;ek y&uuml;zleri bilelim.</span></b></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">İnsanlık tarihi</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">; hak, adalet, eşitlik, &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k, baskı, k&ouml;lelik, &uuml;st&uuml;nl&uuml;k &ccedil;atışmalarıyla dolu.</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">B&uuml;t&uuml;n dinler;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">insanların eşit olduğunu s&ouml;yler</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">B&uuml;t&uuml;n dinler;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">adaletle y&ouml;netimi telkin eder</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">B&uuml;t&uuml;n dinler;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">k&ouml;t&uuml;lerle m&uuml;cadeleyi esas alır</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">B&uuml;t&uuml;n dinler;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">haklıyı savunur</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">B&uuml;t&uuml;n dinler;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">paylaşımı &ouml;nerir</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">B&uuml;t&uuml;n dinler;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">ayrımcılığı reddeder</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Ancak uygulama &ouml;yle mi?</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">B&uuml;t&uuml;n ideolojiler;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">insanı esas alır</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">B&uuml;t&uuml;n ideolojiler,&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">eşitliği savunur</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">B&uuml;t&uuml;n ideolojiler;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&ouml;z&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; savunur&nbsp;</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">B&uuml;t&uuml;n ideolojiler;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">paylaşımı savunur</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Ancak uygulama &ouml;yle mi?</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Ama gelin g&ouml;r&uuml;n ki:&nbsp;</span></b></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Demokrasi denilen yeni din-ideoloji inan&ccedil; ve sisteminde;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">se&ccedil;ilmişler, se&ccedil;enler karşısında dokunulmazlık kazanır, &uuml;st&uuml;n insan olur.<b>&nbsp;</b></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Yani, T&uuml;rkiye tipi demokrasilerde;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">se&ccedil;ilmişlere su&ccedil; işlemek serbesttir</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Normal vatandaş;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Sen neymişsin be adam, der. Der ama elinden bir şey gelmez.</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Demokratı, muhafazakarı, dinlisi dinsizi, milliyet&ccedil;isi, milliyetsizi, &ccedil;ağdaşı, laik&ccedil;isi, İslamcısı, liberali, sosyalisti, b&ouml;l&uuml;c&uuml;s&uuml;, tarikat&ccedil;ısı cemaat&ccedil;isi, hizmet&ccedil;isi&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">i&ccedil;in fark etmiyor.&nbsp;<b>Yeter ki,</b>&nbsp;se&ccedil;il bir kere. Ondan sonra &ouml;l&uuml;nceye kadar kendisi ve yakınları asalak b&ouml;cekler gibi toplumda yaşar. Halk ta;&nbsp;<b>yaşa varol sesleri</b>&nbsp;altında kaderini yaşar.<b>&nbsp;</b></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Siyaset&ccedil;i iseniz, se&ccedil;ilmiş iseniz;</span></b></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hert&uuml;rl&uuml;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">yalan s&ouml;yleyebilirsiniz</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hert&uuml;rl&uuml;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">hırsızlığı yapabilirsiniz</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hert&uuml;rl&uuml;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">r&uuml;şvet verip alabilirsiniz</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hert&uuml;rl&uuml;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">kalpazanlık yapabilirsiniz</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hert&uuml;rl&uuml;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">katliam yapabilirsiniz</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hert&uuml;rl&uuml;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">haksızlığı yapabilirsiniz</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hert&uuml;rl&uuml;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">işbirliği yapabilirsiniz</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hert&uuml;rl&uuml;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">ajanlık yapabilirsiniz</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hert&uuml;rl&uuml;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">ispiyonculuk yapabilirsiniz</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hert&uuml;rl&uuml;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">trafik su&ccedil;u işleyebilirsiniz</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hert&uuml;rl&uuml;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">g&ouml;revi k&ouml;t&uuml;ye kullanabilirsiniz</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hert&uuml;rl&uuml;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">g&ouml;revi ihmal edebilirsiniz</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hert&uuml;rl&uuml;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">dine girip &ccedil;ıkabilirsiniz</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hert&uuml;rl&uuml;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">dolandırıcılık yapabilirsiniz</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hert&uuml;rl&uuml;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">ter&ouml;rist eylemde bulunabilirsiniz</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hert&uuml;rl&uuml;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">ter&ouml;ristle işbirliği yapabilirsiniz</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hert&uuml;rl&uuml;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">ter&ouml;risti &ouml;vebilirsiniz</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hert&uuml;rl&uuml;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">ter&ouml;ristle g&ouml;r&uuml;şebilirsiniz</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hert&uuml;rl&uuml;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">inananları aldatabilirsiniz</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hert&uuml;rl&uuml;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">insanı kandırabilirsiniz</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hert&uuml;rl&uuml;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">kimliğe b&uuml;r&uuml;nebilirsiniz</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hert&uuml;rl&uuml;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">yalaka olabilirsiniz<b>&nbsp;</b></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hert&uuml;rl&uuml;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">duygu s&ouml;m&uuml;r&uuml;s&uuml; yapabilirsiniz</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hert&uuml;rl&uuml;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">adaletsizliği yapabilirsiniz</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hert&uuml;rl&uuml;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">hak yiyebilirsiniz</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hert&uuml;rl&uuml;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">cinsi sapıkla g&ouml;r&uuml;şebilirsiniz</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hert&uuml;rl&uuml;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">vatan hainliği yapabilirsiniz</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Hert&uuml;rl&uuml;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">makam ve unvan sahibi olabilirsiniz.</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Her kanunda muhakkak ayrıcalıklı kişileri korumaya kollamaya y&ouml;nelik madde sıkıştırılır.</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Geniş halk kitleleri anlamaz, bilmez, okumaz. Okusa da anlamaz.&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Ama anlayanlar yetkili ve etkili kişililer yani toplumun emeği ile ge&ccedil;inen parazitler g&uuml;ruhudur.<b>&nbsp;</b></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Yabancı ajan hukuk&ccedil;ular uzman&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">adı altında<b>&nbsp;kamu g&uuml;venliği kanunu&nbsp;</b>gereği g&ouml;revdedir.<b>&nbsp;</b></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Se&ccedil;ilmiş olmakla;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">T&uuml;rkiye&#39;de se&ccedil;ilmişlerin su&ccedil; işlemesi serbesttir deniyor.</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">T&uuml;rkiye&#39;nin;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Ortak milli ve manevi değerlerinde, Devletin varlığı ve bekası ile Milletin birlik ve b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n surlarında gedik a&ccedil;ılmıştır.</span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">A&ccedil;ılan gedikleri kapatılacak, neden olanlar ise bedel &ouml;deyecektir.</span></b></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">G&uuml;n&uuml;n S&ouml;z&uuml;:</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;Erdemli olmayan insanın, dindar ya da &ccedil;ağdaş olmasının bir anlamı yoktur.<br /> <br /> Nurullah Aydın</span></p>
YORUM EKLE