1 OCAK İTİBARİ İLE MEMURUN HAYATINDA NE DEĞİŞECEK?

1 Ocak 2014 İtibari İle Memurun Hayatında Neler Değişecek?

1 OCAK İTİBARİ İLE MEMURUN HAYATINDA NE DEĞİŞECEK?
 

Kamu görevlilerinin taban aylığı 1 Ocak 2014’den geçerli olmak üzere brüt 175 net123 TL artacak,

 

Emekli kamu görevlilerinin maaşlarında 1 Ocak 2014’den geçerli olmak üzere taban aylıktaki artışa bağlı olarak net 146 TL artış olacak,

 

1 Ocak 2014 tarihinden sonra emekli olan kamu görevlileri -30 yıllık hizmet süresi üzeriden- Emekli ikramiyelerinde 5.250 TLartış olacak,

 

Ücretleri YPK Kararıyla belirlenmiş olan personelin temel ücret tutarı 1 Ocak 2014’den geçerli olmak üzere 160 TL artırılacak,

 

 

399 sayılı KHK’ye tabi personelin ücret tavanı; 01.01.2014 – 31.12.2014 döneminde 4.203,56 TL’ye,  01.01.2015 – 30.06.2015 döneminde 4.329,98 TL’ye ve 01.07.2015 – 31.12.2015 döneminde 4.459,88 TL’ye yükseltilecek,

 

Nöbetçi memurluğun kaldırılmasına ilişkin yasal düzenleme yapılacak,(KPDK'da görüşüldü, üzerinde çalışılıyor)

 

4CLİLER

 

4/C’li personelin ücretleri 1 Ocak 2014’den itibaren brüt 350 net 253 TL artacak,

 

4/C’li personele memurların tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde eş ve çocuk yardımı verilecek, bu kapsamda 4/C’li personel 1 Ocak 2014’den itibaren çalışmayan eş için 164 TL eş yardımı, 0 – 6 yaş grubundaki her çocuk için 38,40 TL ve 6 yaş üstündeki her çocuk içinde 19,20 TL aile yardımı alacak,

 

 

375 sayılı KHK eki II ve III sayılı cetvellerde yer alan personelin maaşı, ücret gösterge rakamları 2280 puan artırılmak üzere brüt 175 net 123 TL artacak,

 

Kamu Avukatlarının vekâlet ücreti aylık üst sınırı gösterge rakamı 10000’den 13000’e çıkarılmak suretiyle; yıllık vekâlet ücreti geliri üst sınırı yüzde 33 oranında artırılarak brüt 9.214 TL’den 11.979 TL’ye çıkarılacak,

 

 

Programcı ve çözümleyici unvanlı personel, Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına alınacak ve İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin (B) Bölümünün 4 üncü sırasında öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (E) ‘Teknik Hizmetler’ bölümünün 1 inci sırasının (d) bendi ile 2’nci sırasında öngörülen tazminat ve ek tazminat oranlarından yararlandırılacak,    

 

2014'TE DEVAM EDECEK UYGULAMALAR

 

Sözleşmeli personel yemek yardımından memurların tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde yararlanmaya devam edecek,

 

4/C’li personel ayda 50 saati geçmemek üzere fazla çalışma ücreti almaya devam edecek,  

 

Burs alan ya da devlet tarafından okutulan çocuklar için de aile yardımı ödeneği verilmeye devam edilecek,

 

Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararın eki I sayılı cetvelin Genel İdari Hizmetleri Bölümünün 37’nci sırasında öngörülen mali sorumluluk zammı ödenmeye devam edilecek,

 

Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patologu ve sosyolog unvanlı kamu görevlilerine; İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin (B) Bölümünün 4 üncü sırasında öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (E) ‘Teknik Hizmetler’ bölümünün 1 inci sırasının (d) bendinde öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları uygulanmaya devam olunacak, 

 

6245 sayılı Harcırah Kanunu 49’uncu maddesi kapsamında ödemesi yapılan Seyyar görev tazminatı ödemelerinde il sınırının esas alınması uygulamasına devam edilecek,

 

Belediye ve mücavir alan dışındaki baraj, santral, maden sahası, fabrika, trafo, gar ve istasyon gibi yerlerde bulunan kamu konutları hizmet tahsisli konut sayılmaya ve bu konutlardan kira alınmamaya devam edilecek,

 

KİT personeli lojman kirasının yüzde 85′ini ödemeye devam edecek,

 

366 sayılı KHK kapsamında kıdem ücretinin ödenmesine esas sürelerin 60, 120, 180 ve 240 ayı tamamlama şeklinde uygulanmasına devam edilecek, 

 

 

İtfaiye unvanlı kadroların hizmet sınıfının GİH olarak uygulanmasına ve KİT’ler bağlı ortaklıklarda görev yapan ARFF ve İtfaiye memurlarının sosyal güvenlik işlemleri Genel İdari Hizmetler sınıfı kapsamında yürütülmeye devam edilecek,

 

Yüksek öğretim kurumlarının disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulundurması uygulamasına devam edilecek, 

 

 

2015'TE BAŞLAYACAK UYGULAMALAR

 

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretleri, 2015 yılının ilk altı ayı için yüzde 3, ikinci altı ayı için yüzde 3 oranında zam yapılacak,

 

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2015 yılı birinci ve ikinci altı ayları için yapılan zam oranlarının aynı dönemlerin sonunda gerçekleşen enflasyonun altında kalması halinde aradaki fark kadar ilave artış yapılacak,

 

Toplu Sözleşme İkramiyesi 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren, yüzde 33 oranında artırılarak 60 TL olarak ödenecek,

 

 

Ücretleri YPK Kararıyla belirlenmiş olan personelin temel ücret tutarlarına 2015 yılının ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 3 oranında zam yapılacak, 2015 yılı birinci ve ikinci altı ayları için yapılan zam oranlarının aynı dönemlerin sonunda gerçekleşen enflasyonun altında kalması halinde aradaki fark kadar ilave artış yapılacak,  

 

Emekli olan kamu görevlilerine 375 sayılı KHK uyarınca verilen tazminat tutarının hesaplanmasında 13558 gösterge rakamı kullanılmaya devam edilecek, enflasyon farkı kaynaklı artış saklı olmak üzere bu kapsamda 2015 yılı birinci altı ayı için 1.072 TL, ikinci altı ayı için 1.104 TL ödenecek.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER