13 MİLYON KİŞİ SOSYAL GÜVENLİKTEN YOKSUN

Türk-İş, sosyal güvenlik kapsamı dışında kalanların sayısındaki kısmi düzelmeye karşın Türkiye'de 13 milyon civarındaki kişinin sosyal güvenlik hakkından yoksun olduğunu belirtti

13 MİLYON KİŞİ SOSYAL GÜVENLİKTEN YOKSUN
TÜRK- İŞ sosyal güvenlik uygulamaları ve Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 2010 faaliyetlerine ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası'nın uygulandığı ikinci yılda kurumun gelirlerinde kısmi artış sağlanmışsa da genel bütçeden yapılan transferlerin artmaya devam ettiği belirtildi. Raporda, Geçen yü istihdam edilen nüfustaki artışın, kurumun aktifpasif dengesinin az da olsa yükselmesine ve buna bağlı olarak prim gelirlerinin artmasına olanak sağladığına dikkat çekildi.
 
 Türk-İş raporunda, 2010'da kurumun prim gelirlerinin yüzde 22.3 oranında artarak 66 milyar 763 milyon liraya, toplam gelirinin yüzde 21.3 artışla 94 milyar 679 milyon liraya ulaştığı, açıkların ise önceki yıla oranla yüzde 7.4 düşerek 26 milyar 724 lira olarak gerçekleştiği ifade edildi. Raporda, buna karşın 2010'da kurum gelirlerinde oluşan artışın sosyal güvenlik sisteminde "reform" adı altında yapılan düzenlemelere bağlanarak, kurumun finansman dengesinin yapısal olarak düzelmekte olduğunu ileri sürmenin mümkün görülmediği değerlendirmesinde bulunuldu.
 
Geçen yıl genel bütçeden yapılan transfer tutarının yüzde 5 artarak 55 milyar 244 milyon lirayı bulduğuna işaret edilen raporda, "yapılan transferlerin artarak devam etmesi kurumun finansman sorununun devam ettiğinin belirgin göstergesidir. Ancak 2010 yılında prim gelirlerinde meydana gelen artışın genel bütçeden yapılan transferlerin artış hızını düşürdüğü söylenebilir. Bu görüşün doğrulanması, 2011 yılında meydana gelecek gelişmelere bağlı olacaktır" denildi. Raporda, 2005'ten itibaren kurumun gelir-gider dengesindeki olumsuz gelişmelerin temel nedenleri yapısal hale dönüşmüş olan işsizlik ve özellikle genç işsizlik oranındaki artış, ortalama yüzde 45 düzeyinde devam eden kayıt dışı istihdam ve kurum hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesinden sonra SGK'nın sağlık hizmetlerinin üretim maliyetlerini kontrol etmekten yoksun kalarak piyasada oluşan maliyetten sağlık hizmetlerini satın almak durumunda olması olarak sıralandı. "KAÜGJ ÇÖZÜM fÇİU. Kurumun, başta insan kaynakları olmak üzere kaynaklarının en uygun şekilde kullanıldığını söylemenin olanaksız olduğu savunulan raporda, alt ve üst düzey yönetim kadrolarında ki hareketliliğin insan kaynaklarındaki israfın en belirgin örneği olduğu ifade' edildi. Raporda, "Aynı iktidar sürecinde, SGK'nın kuruluşundan bugüne geçen 5 yıllık sürede kurum başkanı 4 defa değiştirilmiştir. Yönetim kadrolarına atamalar somut liyakat plçütlerine^orç "yapılıpamaktadır^ . Çok büyük bir yapıda oluşan kurumda karar alma süreci uzamakta, işlemler yavaş yürümektedir. Yapılan araştırmalar önceki yıll göre sosyal güvenlikteki memnuniyet oranı önemli düşüş göstermiştir" eleştirisinde bulunuldu. Türk-İş'in raporunda, kurumun sorunlarının kalıcı olarak çözümünün, işsizliğin, kayıt dışı istihdamın kabul edilebilir seviyeye çekilerek, çağdaş sosyal yardım ve ödeme sisteminin oluşturulmasına, hak ve yükümlülüklerde birliktelik sağlanmasına ve özerk yönetim yapısına kavuşturulmasına bağlı olduğu belirtildi.
Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER